Thursday May 23, 2019 22:40

การพัฒนาริมฝั่ง Press Releases

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ้าน/คอนโด—24 Jan 17

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา

นักวิชาการ หนุนกำลังใจ สจล.ทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่ เผยโครงการพัฒนาริมฝั่งฯ ทั่วไป—27 Sep 16

อ.เอกชัย ชูติพงษ์ นักวิชาการอิสระ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พรบ.ควบคุมอาคาร ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All ) ว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ โดยพัฒนาบนฐานมรดกวัฒนธรรม อนุรักษ์-สืบสาน-สร้างสรรค์

ภาพข่าว: กรุงเทพมหานคร ร่วมมือสจล. ล่องเรือเสวนาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั่วไป—26 Sep 16

นพ. พีระพงษ์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน(ขวาสุด) ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กทม.และสจล.จัดล่องเรือ เสวนาพิเศษ เจ้าพระยาเพื่อทุกคน...ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา ทั่วไป—21 Sep 16

ใกล้กำหนดส่งมอบในวันที่ 26 กย. 59 ภารกิจเพื่อแม่น้ำและประชาชนของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดำเนินการสำรวจ

สจล.ชี้แจงแบบร่าง วิมานพระอินทร์ มาจากเจดีย์ทรงจอมแหและพญานาคและยินดีถอนแบบร่างจากแผนที่ ทั่วไป—19 Sep 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ภูมิทัศนวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณภาพเชื่อมต่อให้เข้าถึงต่อเนื่องด้วยทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเชื่อมโยงนันทนาการ พื้นที่สีเขียว และระบบขนส่งสาธารณะ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สรุปผลการศึกษาและเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 3 ทั่วไป—13 Sep 16

ภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา(Chao Phraya for All) กำลังก้าวสู่ความสำเร็จ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สจล. แจงข้อเท็จจริงติดภารกิจจึงไม่ได้เบี้ยวนัดร่วมงานประชุมที่ มธ. ทั่วไป—08 Sep 16

ตามที่มีข่าวว่าทีมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดย สจล." เบี้ยวนัด" ไม่เข้าชี้แจงในการประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยาของกลุ่มคนรักษ์แม่น้ำและเครือข่ายซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น

สจล.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พาชมแบบพัฒนาริมฝั่งชุมชนท่าน้ำสามเสน บ้าน/คอนโด—26 Aug 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) นำแบบลงพื้นที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน ถนนดาวข่าง ตอกย้ำการพัฒนาพื้นที่บนฐานมรดกวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกชาติในแนวทางมรดกโลก และเชื่อมต่อมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยทางเดิน-จักรยาน บางส่วนเลียบแม่น้ำ

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา บ้าน/คอนโด—26 Aug 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท์ รองผู้จัดการ ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมและคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเมียนมาร์ โรงแรมชางกรีลา

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่และหารือแบบหมู่บ้านมัสยิดดารุ้ลอิหซาน บ้าน/คอนโด—26 Aug 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาการสำรวจวิจัยและออกแบบโครงการ ได้ลงพื้นที่และนำเสนอแบบแปลนการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งย่านบางอ้อ

โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา เปิดชมแบบชุมชนท่าน้ำสามเสน เสริมเศรษฐกิจชุมชนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั่วไป—18 Aug 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) นำแบบลงพื้นที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน ถนนดาวข่าง ตอกย้ำการพัฒนาพื้นที่บนฐานมรดกวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกชาติในแนวทางมรดกโลก และเชื่อมต่อมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยทางเดิน-จักรยาน บางส่วนเลียบแม่น้ำ

สจล.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พาชมแบบ และลงพื้นที่ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ทั่วไป—11 Aug 16

สจล.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พาชมแบบพื้นที่ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีมุ่งพัฒนาพื้นที่ คุณภาพชีวิตและการเชื่อมต่อ เสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกความคืบหน้าของการออกแบบพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้งดงามและยั่งยืน

แผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานนิทรรศการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ทั่วไป—27 Jul 16

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและรับฟังข้อคิดเห็นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2 เผยแบบร่างแนวคิดแผนแม่บทระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม. และระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14 กม.ณ ลานกิจกรรมใกล้ศูนย์มรดกเจ้าพระยา สะพานพระราม

ลบคำครหา! ดัน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สู่มรดกโลก!! ทั่วไป—12 Jul 16

ไม่ว่าคลื่นความเห็นต่างในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้จะแบ่งออกเป็นกี่สาย หรือคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยทลายกำแพงของคนที่ยืนค้านอยู่อีกฝั่งได้หรือไม่ "อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ"หัวเรือใหญ่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับประเทศ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วไป—09 Jun 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

สจล. ชี้แจงรับงานเป็นที่ปรึกษาโครงการของรัฐ เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ทั่วไป—12 May 16

จากกรณีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการกล่าวอ้างว่า สจล. ซึ่งเป็นสถานศึกษา รับดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ทั่วไป—12 May 16

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งดำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ สำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระยะ 57 กม.

ที่ปรึกษาแจงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเวทีสาธารณะ 22 เมย.59 ทั่วไป—19 Apr 16

การฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาและพัฒนาภูมิทัศน์ครั้งสำคัญ โดย กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มีเจตจำนงที่จะสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกคน ดังเช่นในนานาประเทศนั้น

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญร่วมงานประชุมและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ บ้าน/คอนโด—12 Apr 16

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 (9.00-12.00 น.)"โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)" โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษา

กทม. - สจล. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ชูแนวคิด Chao Phraya for All 234 ปี กรุงเทพฯ ทั่วไป—12 Apr 16

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) แถลงข่าวเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้มอบหมาย สจล.

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เผยแนวคิดเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนทุกคน ทั่วไป—30 Mar 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาศึกษาสำรวจ

สจล. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 4 ชุมชนริมน้ำเขตบางซื่อ ทั่วไป—24 Mar 16

ทีมการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chaophraya For All) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงพื้นที่เขตบางซื่อเพื่อสำรวจลักษณะทางกายภาพ รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชุมชนเชิงสะพานพิบูล

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chaophraya For All) โดย สจล. พบปะผู้นำชุมชนเขตดุสิต ทั่วไป—24 Mar 16

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chaopraya For All) ซึ่งเป็นการพัฒนาภูมทัศน์และทางเดน-ปั่นเลียบแม่น้ำโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) ที่ปรึกษาการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บท

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประชุมหารือผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ทั่วไป—16 Mar 16

การพบปะหารือผู้นำ 3 ชุมชนเขตพระนคร ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ Chaopraya The River For All โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) ที่ปรึกษาโครงการฯ นำโดย รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการฯ และคณะทำงาน

ร่วมใจพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประชุมผู้นำชุมชนเตรียมลงพื้นที่สำรวจเขตบางซื่อ ทั่วไป—16 Mar 16

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ Chaopraya The River For All โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) ที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บท นำโดยรศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการ ดร. กมล เกียรติเรืองกมลา

6 องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตย์ เรียกร้องให้รัฐทบทวน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ้าน/คอนโด—07 May 15

นายกสมาคมวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมทั้ง 6 องค์กร ร่วมกันเสวนาในงานสถาปนิค 58 หรืองานอาสาเน็กซ์ โดยร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเรียบสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 14 กิโลเมตร มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—15 Feb 15

ผู้ประกอบธุรกิจริมเจ้าพระยา แนะสร้างถนนเลียบแม่น้ำต้องฟังความเห็นคนพื้นที่จริงจัง ชี้หลายโครงการสร้างแล้วมีปัญหา ผู้ประกอบธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการสร้างทางเลียบแม่น้ำที่รัฐ