Thursday January 24, 2019 18:15

ความคิดเห็น Press Releases

ภาพข่าว: SET Social Impact Roundtable เวทีระดมความคิดเห็นพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หุ้น—24 Jan 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "SET Social Impact Roundtable" เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ดั่งใจถวิล อนันตชัย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มกราคม 2562) ปฏิทินข่าว—24 Jan 19

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--อินโฟเควสท์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
08.00 น.                     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม “SET
Social Impact Roundtable” เวทีระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ณ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.00 น.                     ซีพีแรม ประกาศทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2019
เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
ไทย ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
10.00 น.                     ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวทิศทางธุรกิจ “ CPRAM
Transformation Roadmap ” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์
สุขุมวิท
10.30 น.                     ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เชิญร่วมงานแถลง
ข่าวอัพเดทเศรษฐกิจ ณ โรงแรม Waldorf

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มกราคม 2562) ปฏิทินข่าว—23 Jan 19

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 08.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม “SET Social Impact Roundtable” เวทีระดมความคิดเห็นและ แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม SET Social Impact Roundtable หุ้น—22 Jan 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "SET Social Impact Roundtable" เวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 8.00-14.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: APM ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ บจก.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม ทั่วไป—22 Jan 19

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด(APM) พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์เกี่ยวรถทางการเกษตรที่ขยายไปยังประเทศกัมพูชา ของบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี

สกศ. ชี้บริบทโลกเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เร่งขับเคลื่อนมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติยุคการศึกษา ทั่วไป—22 Jan 19

วันนี้ (21 ม.ค.62) ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง รายงานประสิทธิผลของแหล่งเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญร่วม SET Social Impact Roundtable เวทีระดมความคิดเห็นพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 24 ม.ค. หุ้น—21 Jan 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และองค์กรพันธมิตร ร่วมงาน "SET Social Impact Roundtable"เวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE

NIDA Poll ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ครั้งที่ 6 ทั่วไป—21 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 6)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 15 มกราคม 2562

NIDA Poll เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—21 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุขภาพ—18 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชน

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย 5 เหตุผลทำไม? ครูถึงหนี้เงินกู้ ทั่วไป—17 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวปัญหาหนี้เงินกู้ของข้าราชการครู" สำรวจระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลทำไม? ครูถึงหนี้เงินกู้ ทั่วไป—17 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวปัญหาหนี้เงินกู้ของข้าราชการครู" สำรวจระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย เด็กชี้ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กได้ ทั่วไป—11 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม

ก.ล.ต. เพิ่มทางเลือกระดมทุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพด้วยหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หุ้น—11 Jan 19

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแนวทางกำกับดูแลลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย เด็กชี้ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กได้ ทั่วไป—11 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม

NIDA Poll เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล ทั่วไป—11 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

เร้ดแฮทเผยผลสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าทั่วโลก เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปี 2562 ไอที—10 Jan 19

เร้ดแฮทได้จัดทำรายงานผลสำรวจประจำปี (Red Hat Global Customer Tech Outlook) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารฝ่ายไอทีในองค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของเร้ดแฮท เกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าในการปรับใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร

กรมบัญชีกลางประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโด หุ้น—09 Jan 19

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปั้นแผนขับเคลื่อน CESRA ทั่วไป—09 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA) เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

หอการค้าไทย-จีน ระดมความคิดเห็นฟื้นความเชื่อมั่นด้านสัมพันธ์ไทย-จีน ทั่วไป—09 Jan 19

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าไทย-จีน ได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนทุกมิติ ระดมความคิดเห็น เร่งด่วนกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกแอตต้า สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไลน์

บสส.8 สถาบันอิศรา จัดสัมมนาใหญ่ 19 ม.ค.นี้ ชวนฟังมุมมองครบทุกมิติหลังการเลือกตั้งไทย ทั่วไป—07 Jan 19

หลักสูตร บสส.8 สถาบันอิศรา จัดงานสัมมนาสาธารณะ "มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง" เชิญชวน ผู้ที่สนใจร่วมรับฟังมุมมองและความคิดเห็นจาก 5 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญครบทุกมิติ เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง

NIDA Poll บัตรลงคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ทั่วไป—07 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลปานกลาง ในปี 2561 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจ ทั่วไป—02 Jan 19

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กทม ส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน LINE มากที่สุด ปีใหม่จะออมเงินให้มากขึ้น และอยากให้คนไทยเคารพ ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

NIDA Poll คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562 ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561

ภาพข่าว: สคร. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—28 Dec 18

สคร. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลสำรวจเรื่อง รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2561 ทั่วไป—28 Dec 18

วันนี้ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2561" การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล

NIDA Poll สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่ ทั่วไป—28 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิ ทั่วไป—26 Dec 18

นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์ (ขวา) ที่ปรึกษา บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนภาคเอกชนในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 2

วสท.ระดมความคิดเสนอรัฐ สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ทั่วไป—26 Dec 18

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระดมความคิดเห็น เรื่อง "สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยในตลาดโลก" จากหลายภาคส่วน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) สำนักวิจัยพัฒนา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท