Thursday April 2, 2020 12:24

ซ้อมอพยพหนีไฟ Press Releases

ซีพี ออลล์ หนุนชุมชนปลอดภัยพร้อมรับมือเหตุไฟไหม้ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร.ร.โสตฯ นนทบุรี ทั่วไป—09 Jan 20

เหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักเรียนของโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อหลายปีก่อน ยังคงเป็นที่จดจำของสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะไม่เพียงแต่ความสูญเสียต่อชีวิตเด็กนักเรียนถึง 17 คน ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนและประเทศ

ภาพข่าว: เซนไดสตีล จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั่วไป—11 Nov 19

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด ผู้ผลิตท่อเหล็กกัลวาไนซ์ จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ภาพข่าว: ท่าเรือประจวบ ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ทั่วไป—08 Nov 19

"ท่าเรือประจวบ" ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน นำโดยนายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยมีคุณสมจิตร ไวดาบ จากบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด เป็นวิทยากร

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป จัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั่วไป—16 Oct 19

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ตลาดสี่มุมเมืองเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงาน ทั่วไป—15 Oct 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกร มอบหมายให้คุณรุจิภาส เหมือนทอง ผู้อำนวยการสายงานรักษาความปลอดภัย

โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลอรี และโรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอัคคีภัย ทั่วไป—10 Oct 19

เมื่อวันพุทธที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทางโรงแรมบาราคูด้า พัทยา และ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา นำโดยผู้จัดการทั่วไป คุณคธา สิงหเสนี และพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ทั่วไป—23 Sep 19

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก

เตรียมพร้อม! ม.ศรีปทุม จัดอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ทั่วไป—30 Jul 19

สำนักงานอาคารสถานที่ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม โครงการอบรม"การซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม "การอพยพหนีไฟอาคารสูง ประจำปีการศึกษา 2562

โรงแรมเซ็นทารา พัทยา จัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ทั่วไป—04 Jul 19

โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ (กลาง) ผู้จัดการโรงแรม และมนต์ชัย โสรธร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการรักษาความปลอดภัยภาคพื้นที่ จัดอบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28

ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62 ย้ำ สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ทั่วไป—31 May 19

กระทรวงแรงงาน ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยจำลองสถานการณ์จริง ประจำปี 2562 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุ เพลิงไหม้

ภาพข่าว: เซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรม ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 1 ประจำปี ทั่วไป—16 May 19

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย เดนิส ทรูวาร์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก ร่วมฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ภาพข่าว: อิมแพ็คตระหนักความสำคัญด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ จัดอบรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ทั่วไป—13 May 19

คณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณศศินิมา จันทร์เหมือนเผือก (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส แผนกควบคุมมาตรฐาน และ คุณปรียากร ผู้มีชัยวงศ์ (ที่ 7 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – หน่วยส่งเสริมการปฏิบัติการ

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยาจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ทั่วไป—27 Dec 18

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย เดนิส ทรูวาร์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก ร่วมฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ ประจำปี 2561

ภาพข่าว: โรงแรมโฆษะ จัดอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ทั่วไป—26 Dec 18

โรงแรมโฆษะ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของแขกที่มาใช้บริการและเข้าพักที่โรงแรมโฆษะ จัดอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัยและแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาพข่าว: ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ ทั่วไป—18 Oct 18

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ได้จัดการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 โดยมี มร. ซาการ์ เนเกอร์ ผู้จัดการทั่วไป และ มร.จอน แคนนอน รองผู้จัดการทั่วไป นำทีมผู้บริหาร และพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมซึ่งทางโรงแรมได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิง

ภาพข่าว: โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟิเทล และโรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ทั่วไป—16 Oct 18

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาทางโรงแรมบาราคูด้า พัทยา และ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา นำโดยผู้จัดการทั่วไป คุณเจเก้น เลคเชอร์ และพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว: ฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โรงแรมฟูราม่า ทั่วไป—28 Sep 18

กรุงเทพฯ ผู้บริหารโรงแรมฟูราม่า สีลม นำโดย คุณชิตธนัตย์ อิสรีย์ธนาธร ผู้จัดการทั่วไป และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจ

บรรยากาศการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ทั่วไป—25 Sep 18

ภาพบรรยากาศการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ของศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ในวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น กรมสวัสดิการแรงงานประจวบฯ หัวหิน, ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์, ทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองหัวหิน,

ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน #Safety Thailand ทั่วไป—01 Aug 18

ปลัดแรงงาน นำทีมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ขับเคลื่อนนโยบาย'Safety Thailand' และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 นายจรินทร์ จักกะพาก

ภาพข่าว: อมารี ภูเก็ต จัดอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ทั่วไป—31 Jul 18

คณะผู้บริหารโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย ริชาร์ด มาร์โก้ (ผู้จัดการโรงแรม) พร้อมทั้งพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต จัดซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ทั่วไป—25 Jun 18

โรงแรมเซ็นทารากะรน รีสอร์ทภูเก็ต นำโดยทีมผู้บริหาร และพนักงานจากทุกแผนก เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ภาพข่าว: ซ้อมอพยพหนีไฟ ทั่วไป—21 Jun 18

ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ เข้าร่วมรับการการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี โดยได้รับการฝึกอบรมความรู้จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ทั่วไป—18 Jun 18

ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เข้าร่วมรับการการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับการฝึกอบรมความรู้จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 1 ประจำปี ทั่วไป—21 May 18

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก ร่วมฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ภาพข่าว: ปลอดภัยไว้ก่อนโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ทั่วไป—09 May 18

เดวิด โนวัก(กลาง) รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ นำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 เพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาจากการเกิดอัคคีภัยอย่างทันท่วงที

ภาพข่าว: อิมแพ็คให้ความสำคัญทุกความปลอดภัย (มอก.22300) จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ทั่วไป—26 Apr 18

บริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนงานรักษาความปลอดภัยและแผนกควบคุมมาตรฐานจัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย พนักงานเข้าใจทุกขั้นตอนการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง

ภาพข่าว: โรงแรมโซลิแทร์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ๑๑ จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ทั่วไป—08 Mar 18

โรงแรมโซลิแทร์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณรามิ นุค (แถวที่๒ คนที่ ๔ จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป นำพนักงานเข้าอบรมในหัวข้อการเกิดอัคคีภัย และการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การรับรู้ถึงอันตราย

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี ทั่วไป—22 Nov 17

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (กลาง) ผู้จัดการโรงแรม พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก ร่วมฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โรงแรมบาราคูด้าพัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟิเทล และ โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา จัดอบรมการซ้อมดับเพลิง ทั่วไป—21 Nov 17

โรงแรมบาราคูด้าพัทยา เอ็มแกลอรี บาย โซฟิเทล นำโดยผู้จัดการทั่วไป คุณ เจแกน แลคเชอร์ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม บาราคูด้าเล้านจ์ กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟจากอาหารสูง