Friday April 19, 2019 05:46

ดั๊บเบิ้ล เอ Press Releases

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ ทั่วไป—11 Apr 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อร่วมสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย และตระหนักการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา ทั่วไป—01 Apr 19

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้โมเดลกระดาษจากคันนา ที่ดั๊บเบิ้ล เอ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104 ทั่วไป—29 Mar 19

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104 โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" ของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ทั่วไป—28 Mar 19

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงโมเดล "กระดาษจากคันนา"

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เดินสายมอบโชคทองครั้งที่ 3 ทั่วไป—28 Mar 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ มอบรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ให้กับผู้โชคดี 25 ท่าน จากการจับรางวัลครั้งที่ 3 ในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold ที่ได้ร่วมกิจกรรมสแกน QR Code ข้างกล่องดั๊บเบิ้ล เอ 1 QR ได้ 1

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทยร่วมปิดไฟ ลดโลกร้อน Earth Hour 2019 ทั่วไป—28 Mar 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา นำทีมพนักงานเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม "Earth Hour 2019" ด้วยการรวมพลังปิดไฟให้โลกพัก...เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ภาพข่าว: Double A QR Lucky in Gold จับแจกทอง ครั้งที่ 4 ทั่วไป—27 Mar 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ จับรางวัลครั้งที่ 4 ในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold เป็นรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 25 รางวัล จากผู้ที่ร่วมสนุกสแกนคิวอาร์โค้ดข้างกล่องดั๊บเบิ้ล เอ โดย 1 QR ได้ 1 สิทธิ์ลุ้นทองคำ

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ทั่วไป—04 Mar 19

ดั๊บเบิ้ล เอ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษภายใต้แบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าใจถึงโมเดลธุรกิจ "กระดาษจากคันนา"

ภาพข่าว: กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ทั่วไป—04 Mar 19

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better paper Better World ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 75 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ความสำคัญ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนกอล์ฟการกุศล ทั่วไป—01 Mar 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอก ธิติพันธ์ ฐานะจาโร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพข่าว: มอบทองถึงที่ กับแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold ทั่วไป—28 Feb 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เดินทางมอบรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 25 รางวัล ในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold จากการร่วมสนุกสแกนคิวอาร์โค้ดข้างกล่องกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวฯ ม.อุบลราชธานี ทั่วไป—28 Feb 19

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สอนน้อง รู้ทันฝุ่น ทั่วไป—28 Feb 19

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม "Double A Safety Talk for Kids อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน" โดยมีพี่ๆฝ่ายสิ่งแวดล้อมของดั๊บเบิ้ล เอ มาเป็นจิตอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ

ภาพข่าว: มอบอุปกรณ์การแพทย์ ทั่วไป—22 Feb 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาจากการสมทบทุนในกิจกรรม "Double A Run Together วิ่งนี้..เพื่อแบ่งปัน" ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็น เครื่องผลิตออกซิเจน

ภาพข่าว: รวมน้ำใจสู่กาชาดปราจีนบุรี ทั่วไป—21 Feb 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยมีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ

ภาพข่าว: Double A Fast Print เปิดจุดบริการเอาใจนักศึกษาม.ขอนแก่น ทั่วไป—31 Jan 19

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดจุดบริการ "ดั๊บเบิ้ล เอ ฟาสต์ พรินต์" (Double A Fast Print) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว 26 จุด ตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ สามารถสั่งพรินต์งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเองหรือผ่านเว็บไซต์ www.DoubleAFastPrint.com

ภาพข่าว: ชาวออฟฟิศ ร่วมลุ้นรับทองในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold ทั่วไป—30 Jan 19

ดั๊บเบิ้ล เอ โรดโชว์ออฟฟิศทั่วกรุง ชวนคนทำงานร่วมสนุกสแกน QR Code ข้างกล่องลุ้นรับทองในแคมเปญ QR Lucky in Gold เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดข้างกล่องกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ โดย 1 QR ได้ 1 สิทธิ์ จับรางวัลทองคำทุกเดือน รวม 161 รางวัล รวมทองหนัก 100 บาท

ภาพข่าว: ม.เทคโนโลยีฯพระนคร เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา ทั่วไป—30 Jan 19

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษ เรียนรู้โมเดลธุรกิจอย่างยั่งยืน "กระดาษจากคันนา"

ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั่วไป—30 Jan 19

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่มีระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบทองผู้โชคดี QR Lucky in Gold ครั้งที่ 1 ทั่วไป—23 Jan 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบรางวัลทองคำให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 25 รางวัล ในแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold ซึ่งจัดขึ้นอีกครั้ง ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดข้างกล่องดั๊บเบิ้ล เอ โดย 1 QR ได้ 1

ดั๊บเบิ้ล เอ ออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี หุ้น—23 Jan 19

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาที่จำหน่ายไปกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 2,350 ล้านบาท อายุ 5 ปี

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบโชคทองครั้งที่ 1 กับแคมเปญต่อเนื่อง Double A QR Lucky in ทั่วไป—16 Jan 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ จับรางวัลครั้งที่ 1 กับแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold จัดแจกทองต่อเนื่องอีกครั้ง รวมหนัก 100 บาท โดยในครั้งนี้ มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 25 รางวัล

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขให้น้อง ทั่วไป—15 Jan 19

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายประเสริฐ กองแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลบางวัว และนางสาวแก้วใจ สุวรรณโฆษิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ทั่วไป—26 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยได้มอบงบประมาณสนับสนุนการตั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชน 7 วันอันตราย ให้กับอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นผู้รับมอบ

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดบริจาคโลหิตทำบุญต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป—26 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 102 โดยมีพนักงานพร้อมใจกันทำความดีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ

สร้างความสุขกับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิดส่งท้ายปี ทั่วไป—25 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 111 ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆสร้างความสุขและรอยยิ้มส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา ทั่วไป—25 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนิสิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ

น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ร.5 ร่วมฉลอง 110 ปีลายพระหัตถ์ ทั่วไป—25 Dec 18

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับศูนย์บัณฑิตศึกษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั่วไป—24 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับศูนย์บัณฑิตศึกษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guizhou ประเทศจีน พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: ม.เทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา ทั่วไป—24 Dec 18

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001