Friday July 19, 2019 01:11

นวัตกรรมแห่ง Press Releases

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จับมือ สนช. เปิดตัว Innovation Design Contest 2019 ชวนเด็กมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ทั่วไป—18 Jul 19

โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ระดม 200 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 7 ประเด็นสำคัญขับเคลื่อนประเทศ หุ้น—18 Jul 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2563 – 2565 ณ ห้อง

เอ็นไอเอ นำนวัตกรช่วยชาวประมง เปิดตัวนวัตกรรมเพาะเลี้ยงปลิงขาว หนุนส่งเสริมสัตว์ทะเลเศรษฐกิจอย่างยั่ ทั่วไป—18 Jul 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA หนุนโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

U.REKA รุ่นที่ 2 ประกาศรายชื่อ 8 ทีมนักวิจัย Deep Tech ผ่านเข้าสู่รอบ Incubation หุ้น—15 Jul 19

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ขณะนี้ได้คัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) เข้าสู่รอบ Incubation จำนวน 8 ทีม

U.REKA รุ่นที่ 2 ประกาศรายชื่อ 8 ทีมนักวิจัย Deep Tech ผ่านเข้าสู่รอบ Incubation ปฏิทินข่าว—15 Jul 19

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ขณะนี้ได้คัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) เข้าสู่รอบ Incubation จำนวน 8 ทีม

เอ็นไอเอ ติวเข้ม 16 สตาร์ทอัพเกษตรก่อนประชัน Agtech Battle 2019 ปฏิทินข่าว—15 Jul 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยศูนย์ ABC center เดินหน้าสนับสนุนต่อเนื่องสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ด้วยโครงการ Agtech Battle คัดเลือก 16 สตาร์ทอัพเกษตรที่ทำจริงแล้วมาต่อยอดประชันไอเดีย 3 ประเด็นหัวใจของภาคเกษตร ทั้งการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพการผลิต

เอ็นไอเอโชว์ 5 ยุทธศาสตร์เร่งด่วน ตอบโจทย์กระทรวงใหม่ พร้อมชูภาพลัษณ์องค์กร ทั่วไป—08 Jul 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดแผนการดำเนินงานภายใต้การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเตรียมยกระดับหน่วยงานเป็น "บูรณากรระบบนวัตกรรมแห่งชาติ"

สอวช. จับมือ มจธ. โชว์ผลผลิต นักคิดนโยบายรุ่นใหม่ มั่นใจปั้นนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ทั่วไป—05 Jul 19

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้กับ "นักคิดนโยบายรุ่นใหม่"

สอวช. ผลักดัน Talent Mobility สู่ความร่วมมือระดับจังหวัด ทั่วไป—05 Jul 19

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขยายผลโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

เอ็นไอเอชวนประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิทินข่าว—03 Jul 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และกลุ่มธุรกิจ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562"

เวทีงัดไอเดียระดับโลกบุกไทย ชวนคนมีกึ๋นส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมแห่งอนาคต ไอที—28 Jun 19

จากอดีต ด้วยไอเดียที่ว่ามนุษย์น่าจะบินไปบนท้องฟ้าได้เหมือนกับนก พี่น้องตระกูลไรท์จึงประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกขึ้นโบยบินบนท้องฟ้า และด้วยไอเดียที่ว่าคนเราน่าจะพูดคุยหากันได้สดๆ ผ่านเครื่องมือบางอย่าง อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์

บูรณาการเต็มกำลัง สอวช. ดึงผู้สร้างและผู้ใช้กำลังคน ทั้งภาคมหาวิทยาลัย เอกชน และสตาร์ทอัพ ทั่วไป—26 Jun 19

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศต่อเนื่อง ถึงคิวผนวกกำลังหารือระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้กำลังคน ทั้งภาคมหาวิทยาลัย

อาลีบาบา เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง ทั่วไป—25 Jun 19

ศูนย์นวัตกรรม Aliyun Innovation Center (ฉงชิ่ง) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง บริษัท

กระทรวงอุตสาหกรรม ม.อ. และ SME D Bank ร่วมขับเคลื่อนงาน INNOVATION BAZZAR ทั่วไป—20 Jun 19

เปิดตัวงานมหกรรม INNOVATION BAZZAR โชว์ผลงาน 50 นวัตกรรมแห่งอนาคต ตอบโจทย์พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ครบเครื่องด้วยงานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 5 คลัสเตอร์ Medical Hub , IOT/Digital , Food/Feed for Future , Energy , Agriculture/

ภาพข่าว: เอ็นไอเอ โชว์นวัตกรรมเครื่องกำจัดแมลงด้วยคลื่นวิทยุ ทั่วไป—18 Jun 19

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (คนกลาง) ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมเปิดตัวผลงานนวัตกรรม BIO – Q "เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ"

เอ็นไอเอ เร่งหนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ พร้อมเปิดว้าว 2 ธุรกิจนวัตกรรมบน ปฏิทินข่าว—17 Jun 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชี้โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมกำลังเป็นสิ่งที่น่าจับตาโดยเฉพาะในกลุ่มนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง

เอ็นไอเอแนะอุตสาหกรรมข้าวไทยต้องพลิกโฉมใหม่ด้วยนวัตกรรม พร้อมจับมือมูลนิธิข้าวไทย ปฏิทินข่าว—13 Jun 19

- เอ็นไอเอร่วมกับมช. โชว์เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ นวัตกรรมกำจัดแมลงด้วยแรงสั่นสะเทือน คิดค้นโดยคนไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชี้ปัจจัยท้าทายในอุตสาหกรรมข้าวต้องก้าวสู่การยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทีมนิสิตจุฬาฯ เจ๋ง ผุดไอเดียแพลตฟอร์มทำการตลาดผ่าน Influencer คว้ารางวัลชนะเลิศ จากทรูแล็บ และ NIA ทั่วไป—13 Jun 19

สตาร์ทอัพหน้าใหม่แจ้งเกิดแล้ว กับโครงการ Startup Eco Build ที่ทรูแล็บ โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดย นายปริวรรต วงษ์สำราญ

ผนึกกำลังอาจารย์และนักวิจัยภาคอุดมศึกษา 2 รุ่น ระดมสมองเฟ้นหาแนวทาการพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนประเทศ ทั่วไป—11 Jun 19

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดมเชิญคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 60 ท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ

ภาพข่าว: เอ็นไอเอ ผนึก แคท ทีซ่า จัดตั้งศูนย์ฯดิจิทัลยกระดับธุรกิจไอที ไอที—06 Jun 19

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วยพันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: CAT จับมือ NIA และ TESA ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล ปฏิทินข่าว—06 Jun 19

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 2 จากขวา)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเวที AgTech Battle 2019 ประชันสตาร์ทอัพเกษตรสู่การขยายธุรกิจและพิชิตใจน ปฏิทินข่าว—05 Jun 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน โดยเปิดเวที AgTech Battle

NIA จับมือ CAT และ TESA ร่วมลงนามเดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล ไอที—04 Jun 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล เดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

เอ็นไอเอจับมือ กสท. ทีซ่า เดินหน้าจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล ปฏิทินข่าว—04 Jun 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล เดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

POWER BUY EXPO 2019 - Power Your Future อัปเดตเทรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดล้ำแห่งอนาคต พร้อมโปรแรง ไอที—21 May 19

ของ เพาเวอร์บาย ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครบวงจรที่มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยปีนี้ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งอนาคต "POWER YOUR FUTURE" ยกทัพสินค้าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาให้อัปเดต และพลาดไม่ได้กับ "TV

โพธิเธียเตอร์ มหรสพสอนธรรมด้วยดิจิทัลอาร์ต นวัตกรรมเผยแผ่พุทธศาสน์ ผ่านงานพุทธศิลป์ร่วมสมัย ทั่วไป—21 May 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โชว์ความสำเร็จจากโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน"โพธิเธียเตอร์"

เอ็นไอเอ เตรียมรุกนำนวัตกรรมไขปัญหาเหลื่อมล้ำนำร่อง 6 หมู่บ้าน หวังยกคุณภาพชีวิตใหม่ให้ยั่งยืนถึงระด ทั่วไป—21 May 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้กลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมุ่งเชื่อมโยงให้นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ ฯลฯ นำผลงานวิจัย และไอเดียต่าง ๆ

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติจับมือ CPFปั้นบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ทั่วไป—17 May 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดันองค์กรธุรกิจปลูกฝังพนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม สอดรับแนวทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

เอ็นไอเอผนึกกำลัง มศว. เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งใหม่ ทั่วไป—16 May 19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน (มศว.) เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) แห่งใหม่ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ

Power Buy Expo19 จัดทัพรวมเทคโนโลยีทีวีสุดล้ำ ในรูปแบบ TV Wall ที่ยาวและอลังการที่สุดในประเทศ! ไอที—15 May 19

งาน Power Buy Expo 2019 ปีนี้จัดใหญ่ จัดเต็ม ภายใต้แนวคิด POWER YOUR FUTURE ให้คุณได้มาอัพเดทนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตเต็มรูปแบบ โดยไฮไลท์งานนี้ เพาเวอร์ บาย งัดไม้เด็ด ชูความเป็นเจ้าตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้าทีวี ที่มีความหลากหลายมากที่สุด