Monday July 6, 2020 06:37

นักเทคโนโลยีดีเด่น Press Releases

งานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum ทั่วไป—07 Oct 19

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และงานสัมมนาเชิงวิชาการ

ดร.กัญญวิมว์ ประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ทั่วไป—18 Oct 18

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี ทั่วไป—01 Nov 16

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIMG) ได้จัดงานสัมมนา STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2016

ทีมวิศวกร ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558 พลังงาน—16 Nov 15

นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2558

โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ต่อยอดความสามารถให้กับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนั ทั่วไป—11 Nov 15

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกระดับความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเทคโนโลยีของประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ ทั่วไป—12 Oct 14

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ใคร่ขอเชิญท่าบรรณาธิการข่าว/ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานหรือจัดส่งนักข่าวเข้าร่วมในงานแถลงข่าว“นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2557” ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา

ภาพข่าว: “วัคซีนลูกผสมป้องกันไข้เลือดออก-เครื่องตรวจวัดคุณภาพอะลูมิเนียม” ทั่วไป—15 Oct 12

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภททีม ได้แก่ คณะนักวิจัยและวิศวกรห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

นักวิจัยเอ็มเทคสร้างเครื่องตรวจวัดคุณภาพอะลูมิเนียม ยกระดับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป—11 Oct 12

นักวิจัยเอ็มเทครับรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 55”หลังผลิต “เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพอะลูมิเนียมเหลวสำหรับการผลิตงานหล่อคุณภาพสูง” สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการ ลดของเสีย ลดต้นทุน

นักวิจัย มช.คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 55 พัฒนาระบบการสร้างวัคซีนลูกผสม 4 ทั่วไป—11 Oct 12

นักวิจัย มช.ประสบความสำเร็จตัดต่อยีนเชื้อไวรัสเด็งกี่ 4 ชนิด และส่งมอบชุดวัคซีนทดสอบให้เอกชนรับสิทธิพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้ว รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล

“วัคซีนลูกผสมป้องกันไข้เลือดออก-เครื่องตรวจวัดคุณภาพอะลูมิเนียม” ทั่วไป—11 Oct 12

นักวิจัย มช. และทีมวิจัยจากเอ็มเทค คว้ารางวัล“นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2555” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านประธานคณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นฯระบุเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์มากต่อวงการแพทย์และวงการอุตสาหก

ภาพข่าว: “วัคซีนลูกผสมป้องกันไข้เลือดออก-เครื่องตรวจวัดคุณภาพอะลูมิเนียม”คว้ารางวัลนักเท ทั่วไป—11 Oct 12

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภททีม ได้แก่ คณะนักวิจัยและวิศวกรห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

“วัคซีนไรฝุ่น – ก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล” สุดเจ๋ง คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี ทั่วไป—18 Oct 11

ทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ SCG คว้ารางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์มากต่อวงการแพทย์และวงการอุตสาหกรรมของประเทศ

ภาพข่าว: แสดงความยินดีนักเทคโนโลยีดีเด่นและรุ่นใหม่ปี 54 ทั่วไป—14 Oct 11

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีและรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อและสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี ทั่วไป—12 Apr 10

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีผลงานด้านเทคโนโลยีทั้งประเภทกลุ่มและบุคคลส่งผลงานเข้าประกวด

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ทั่วไป—30 Sep 09

กำหนดการแถลงข่าว รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552 วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 10.00 – 11.45 น. ดร.กอปร กฤตยากีรณ

ขอเชิญส่งผลงานประกวด "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ชิงรางวัลพระราชทานประติมากรรม ทั่วไป—29 Mar 07

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้มีผลงานด้านเทคโนโลยีทั้งประเภทกลุ่มและบุคคล ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “รางวัลเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี 2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ ทั่วไป—16 Oct 06

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท. 32) และ พระราชทานโล่แก่วิทยากรและนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2549 รวม 9 ท่าน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย

สวทช. สนับสนุนโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี ทั่วไป—10 Oct 06

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. สนับสนุนโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 49 โดยมุ่งหวังให้เป็นสิ่งจูงใจ สรรค์สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ชาติ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไป มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม วทท.31 ณ มทส.โคราช ทั่วไป—26 Oct 05

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--วทท. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม วทท.31 ณ มทส.โคราช พระราชทานรางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้บริหาร มทส.น้อมเกล้าถวายโคโคลนนิง พร้อมเผยกำลังพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดในหนูลิงและมนุษย์ได้ผลน่าพอใ

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สวทช. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักเทค ทั่วไป—26 Sep 05

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--สวทช. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศ.ดร.สิปนนท์ เกตุทัต ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการรางว

ภาพข่าว: นำศิลป์ไทย แนะนำสุดยอดนวัตกรรมเลนส์แว่นตา Excelite TVX สินค้า—22 Apr 05

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--ไมนด์ ทัช นายวิรัช ประจักษ์ธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำศิลป์ไทยอายแวร์ จำกัด จัดงานเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมแห่งความภูมิใจ เลนส์แว่นตา Excelite TVX ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งปี 2547 ด้วยคุณสมบัติชัดใ