Wednesday August 5, 2020 12:22

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ Press Releases

กระทรวงเกษตรช่วยชุมชนสร้างรายได้ยั่งยืน หนุนซีพีเอฟจับมือเกษตรกรสั่งซื้อผักปลอดภัยตามแนวทางตลาดนำการผลิต ทั่วไป—24 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงนาม CP ทั่วไป—24 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน "โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค" ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม และบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ณ

เกษตรกรปลื้ม โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หนุนเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั่วไป—24 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน "โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค" ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม และบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์

ปลัดเกษตรฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเก ทั่วไป—14 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ

ภาพข่าว: อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ ทั่วไป—04 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน " ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 เป็นการรวบรวมของดีจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ทั่วไป—03 Sep 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU ร่วมการบินไทย ทั่วไป—31 Aug 18

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ทั่วไป—28 Aug 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงนาม ทั่วไป—17 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม ณ

ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ทั่วไป—14 Aug 18

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม .2561 เวลา 07.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทั่วไป—31 Jul 18

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ

กระทรวงเกษตรฯ แจงผลสอบงบไทยนิยมยั่งยืน ยังไม่พบสหกรณ์ทุจริต พร้อมย้ำต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องทุกข ทั่วไป—13 Jul 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า จากกรณีที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับได้กล่าวถึงความไม่โปร่งใสของสหกรณ์

เกาะติดไทยนิยม กษ. 2 เดือนแรก เบิกจ่ายแล้ว 4 พันล้าน สร้างรายได้ 423 ทั่วไป—11 Jul 18

เกษตรฯ เผยผลโครงการไทยนิยม 2 เดือนแรก เบิกจ่ายแล้ว 4,060 ล้านบาท เกษตรกรและประชาชนร่วมโครงการ 1.7 ล้านราย สร้างรายได้กว่า 423 ล้านบาทย้ำ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน เร่งขับเคลื่อนทุกหน่วย เชื่อมั่นเห็นผลเป็นรูปธรรม นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

เกษตรฯ เผยผลโครงการไทยนิยม 2 เดือนแรก เบิกจ่ายแล้ว 4,060 ล้านบาท เกษตรกรและประชาชนร่วมโครงการ 1.7 ทั่วไป—11 Jul 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 24,993 ล้านบาท โดยขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4,060 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.25 ประกอบด้วย 2

ภาพข่าว: เปิดงานครบรอบ 66 ปีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ทั่วไป—27 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในเปิดงาน "66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อการเกษตร" ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 66 ปีแห่งการก่อตั้ง พร้อมเปิดตัว 3 โครงการ ได้แก่

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลัดเปิดงาน 66 ปี ชสท. ทั่วไป—27 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อการเกษตร" ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฉลองครบรอบ 66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร ทั่วไป—27 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร" ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จำกัด ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัว 3 โครงการฯ ได้แก่ 1)

กระทรวงเกษตรฯ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ทั่วไป—26 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ

กฤษฎา เดินหน้านโยบายตลาดนำการผลิตยางพาราไทย ทั่วไป—25 Jun 18

เกษตรฯ เปิดโปรเจคยักษ์ เชิญทูตและผู้ประกอบการยางกว่า 70 คน จาก 20 ประเทศลงพื้นที่กระบี่ - ตรัง แหล่งผลิตยางสำคัญ ป้อนข้อมูลศักยภาพการผลิตและแปรรูปยางไทย เพื่อแสดงความเป็นผู้นำผู้ผลิตยางคุณภาพ หวังขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทยเพิ่มขึ้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

กระทรวงเกษตรฯ เผย UNRC แจงแล้วกรณีบริษัทแห่งหนึ่งอ้างชื่อเป็นสมาชิก UN ยัน ไม่เป็นความจริง ทั่วไป—22 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด อ้างตัวเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) และได้รับเงินกองทุนสนับสนุนจาก UN

ปลัดเกษตรฯ จับมือเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ผลักดันส่งออกยางพาราในตลาดยุโรป ทั่วไป—15 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาติประจำกรุงโรม เข้าหารือกับนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลัดกษ.เสนอรางวัลวันดินโลกต่อเอฟ เอ โอ ทั่วไป—12 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่องการจัดตั้ง "รางวัลวันดินโลก" ( World Soil Day Award ) การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินของภูมิภาคเอเชีย ( Soil Excellent Center) ในประเทศไทย และโครงการ ASEAN Soil Nutrition ต่อที่ประชุมเอฟ เอ โอ

กระทรวงเกษตรฯ ดัน รางวัลวันดินโลก ( World Soil Day Award ) ต่อที่ประชุมเอฟเอโอ ทั่วไป—12 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาดินโลก ครั้งที่ 6 (Global Soil Partnership) ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 5

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าวงาน SIMA ทั่วไป—17 May 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของยุโรป (AXEMA) โดยมี บริษัท อิมแพคเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟ Field Day ปี 2561 เน้นถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ใช้ตลาดนำการผลิตผ่าน ศพก. ทั่วไป—25 May 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ Field day เชียงราย ทั่วไป—25 May 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ไทยนิยมยั่งยื่น ทั่วไป—30 May 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนงานกรมชลประทาน ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บริหารจัดการน้ำบริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ ทั่วไป—30 May 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนงานกรมชลประทาน ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ว่า จากมติ ครม. เมื่อ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ปลัดเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์ดุสิต เน้นให้ความรู้คุณประโยชน์ของนม หุ้น—01 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561" ณ บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต ว่า ในวันที่1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ดื่มนมโลก ทั่วไป—01 Jun 18

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน"วันดื่มนมโลก ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด "นมยิ่งดื่มยิ่งดี" ณ บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ อสค. FAO สอนท.