Wednesday October 17, 2018 15:04

นิด้าโพล Press Releases

NIDA Poll เรื่อง การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—16 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ครู/อาจารย์และการศึกษาไทยในปัจจุบัน ทั่วไป—08 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ครู/อาจารย์ และ การศึกษาไทยในปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ

NIDA Poll E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย ทั่วไป—01 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ 4) ทั่วไป—24 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561

NIDA Poll บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—17 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ? " ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ? ทั่วไป—10 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เรื่อง การแก้กฎหมาย เพิ่มโทษใบขับขี่ ทั่วไป—03 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—27 Aug 18

เนื่องในการทำงานครบรอบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่

NIDA Poll เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย ทั่วไป—14 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18

NIDA Poll หนี้ กยศ. ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ทั่วไป—06 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง หนี้ "กยศ." ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ประเพณีการรับน้อง ควรมีต่อไป? ทั่วไป—01 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประเพณีการรับน้อง" ควรมีต่อไป? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค

หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0 ทั่วไป—25 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม. POLL กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0"

ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ ทั่วไป—23 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 3)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2561 ทั่วไป—18 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง "CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2561"

NIDA Poll เรื่อง ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ทั่วไป—16 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย ทั่วไป—09 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เรื่อง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—02 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ ทั่วไป—25 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ความเชื่อเรื่องร่างทรงของคนไทย ในยุค 4.0 ทั่วไป—25 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วไป—18 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561

NIDA Poll ศึกบอลโลก 2018 ทั่วไป—11 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ศึกบอลโลก 2018" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ยานยนต์—04 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll ไทยนิยมยั่งยืน ทั่วไป—14 May 18

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ครั้งที่ ทั่วไป—14 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll 4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—21 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย. ทั่วไป—28 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป