Thursday January 24, 2019 18:17

นิด้าโพล Press Releases

NIDA Poll ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ครั้งที่ 6 ทั่วไป—21 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 6)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 15 มกราคม 2562

NIDA Poll เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—21 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุขภาพ—18 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชน

NIDA Poll เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล ทั่วไป—11 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll บัตรลงคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ทั่วไป—07 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562 ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561

NIDA Poll สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่ ทั่วไป—28 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18

NIDA Poll 40+ กับการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—24 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "40+ กับการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน ทั่วไป—17 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน" ทำการสำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561

NIDA Poll เรื่อง Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—14 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 21 – 38 ปี กระจายทุกภูมิภาค

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 ธันวาคม 2561) ปฏิทินข่าว—14 Dec 18

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 09.00 น. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแถลงข่าว เรื่อง กฎหมาย กระท่อม และ กัญชา: จะไปได้ถึงไหน ใครได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 12.30 น. นิด้าโพล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 ธันวาคม 2561) ปฏิทินข่าว—13 Dec 18

กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 09.00 น. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแถลงข่าว เรื่อง กฎหมาย กระท่อม และ กัญชา: จะไปได้ถึงไหน ใครได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 12.30 น. นิด้าโพล

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง ทั่วไป—13 Dec 18

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง

NIDA Poll โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562 ทั่วไป—11 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ทั่วไป—03 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ สุขภาพ—26 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 5)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561

NIDA Poll อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—19 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll 4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—19 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562 สำรวจและเสวนาจัดหนัก ทั่วไป—16 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการ "นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า (กุมภาพันธ์ 2562) และจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

NIDA Poll ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562 ทั่วไป—12 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

NIDA Poll อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—29 Oct 18

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวถึงผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐอเมริกากับจีนได้ลุกลามสู่การแข่งขันการลดค่าเงิน ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงาน นโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (International

NIDA Poll ขึ้นทะเบียน สุนัข แมว แก้ไข หรือ ภาระ ทั่วไป—22 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจาย

NIDA Poll เรื่อง การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—16 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ครู/อาจารย์และการศึกษาไทยในปัจจุบัน ทั่วไป—08 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ครู/อาจารย์ และ การศึกษาไทยในปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ

NIDA Poll E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย ทั่วไป—01 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ในมุมมองของคนไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ 4) ทั่วไป—24 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561

NIDA Poll บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—17 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ? " ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ? ทั่วไป—10 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เรื่อง การแก้กฎหมาย เพิ่มโทษใบขับขี่ ทั่วไป—03 Sep 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—27 Aug 18

เนื่องในการทำงานครบรอบ 4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่