Saturday June 23, 2018 19:10

นิด้าโพล Press Releases

NIDA Poll ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วไป—18 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561

NIDA Poll ศึกบอลโลก 2018 ทั่วไป—11 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ศึกบอลโลก 2018" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ยานยนต์—04 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll ไทยนิยมยั่งยืน ทั่วไป—14 May 18

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ครั้งที่ ทั่วไป—14 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll 4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—21 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย. ทั่วไป—28 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คนไทยคิดอย่างไร กับ หวยออนไลน์ - ล็อตโต้ ทั่วไป—07 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไร กับ หวยออนไลน์ - ล็อตโต้" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

คนไทยคิดอย่างไร กับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ทั่วไป—30 Apr 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไร กับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18

แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์ ทั่วไป—09 Apr 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ

ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ ทั่วไป—19 Mar 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 1)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม ทั่วไป—12 Feb 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค

ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช. ของ ป.ป.ช. ทั่วไป—26 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั่วไป—22 Jan 18

"คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: ไม่เก่งแต่ไม่โกงยังทนได้ ลงโทษและตรวจสอบให้เข้มข้น คัดกรองนักการเมืองน้ำดี" ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—15 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เด็กไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—12 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช. ทั่วไป—03 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2560

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั่วไป—29 Dec 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—21 Dec 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560

NIDA Poll ช้อปช่วยชาติ ทั่วไป—01 Dec 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ช้อปช่วยชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน

สลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เกินราคา ทั่วไป—23 Nov 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เกินราคา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ

NIDA Poll การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 ทั่วไป—14 Nov 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ""นิด้าโพล"" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ""การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5"" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เรื่อง การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการดำเนินชีวิต ทั่วไป—09 Oct 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการดำเนินชีวิต" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560

ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง? ทั่วไป—02 Oct 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ

NIDA Poll การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ ทั่วไป—26 Sep 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน ทั่วไป—26 Sep 17

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560