Saturday January 19, 2019 15:57

บริหารศาสตร์ Press Releases

ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุขภาพ—18 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชน

เปิดรับสมัครหลักสูตร วบส. รุ่น 3 ทั่วไป—15 Jan 19

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผอ.หลักสูตรฯ เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ ๓ (Advanced Master of Management Program, AMM)

NIDA Poll เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล ทั่วไป—11 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll บัตรลงคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ทั่วไป—07 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562 ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ในปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561

NIDA Poll สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่ ทั่วไป—28 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18

#นิด้า ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 โต 3.7 4.0%เลือกตั้งหนุนการบริโภคในประเทศฟื้นตัวแนะฉวยโอกาสสงครามการ หุ้น—24 Dec 18

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 3.7 % - 4.0 % จากแรงผลักดันจากการลงทุนภาครัฐ ความชัดเจนทางการเมืองช่วยหนุนความคึกคัก ประเมินการส่งออก ขยายตัว 6% จากสงครามการค้า จีน – สหรัฐกดดัน

NIDA Poll 40+ กับการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—24 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "40+ กับการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน ทั่วไป—17 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน" ทำการสำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561

NIDA Poll เรื่อง Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562 ทั่วไป—14 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 21 – 38 ปี กระจายทุกภูมิภาค

#MPPM NIDA เปิดรับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร ทั่วไป—14 Dec 18

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 24 ซึ่งเหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง ทั่วไป—13 Dec 18

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง

NIDA Poll โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562 ทั่วไป—11 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

#รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร ทั่วไป—04 Dec 18

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 24 เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี

NIDA Poll ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ทั่วไป—03 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล ทั่วไป—29 Nov 18

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมมือกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)

นิด้า จับมือ ส.อ.ท. และคลาวด์คอมเมิร์ช ติวเข้ม การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลก ทั่วไป—26 Nov 18

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร จัดอบรมติวเข้มให้กับผู้ประกอบการ ณ

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป (ครั้งที่ สุขภาพ—26 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 5)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561

ภาพข่าว: ส.อ.ท. นิด้า ลาซาด้า อาลีบาบา และ AJ Commerce เผยเคล็ดลับเทคนิค ขายออนไลน์ง่ายๆ กับลาซาด้า ไอที—23 Nov 18

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI) ลาซาด้า ประเทศไทย และ Alibaba.com Thailand จัดอบรมติวเข้มให้กับผู้ประกอบการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

#นิด้า เปิดหลักสูตร RE-PRO ปั้นนักอสังหาฯยุค 4.0 บ้าน/คอนโด—22 Nov 18

ยังเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE-PRO by NIDA) รุ่นที่ 1 ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

ส.อ.ท. จับมือ นิด้า และคลาวด์คอมเมิร์ช ติวเข้ม การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลก ปฏิทินข่าว—21 Nov 18

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI) และ บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด สตาร์ทอัพผู้พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร จัดอบรมติวเข้มให้กับผู้ประกอบการ ณ

NIDA Poll อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—19 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll 4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—19 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562 สำรวจและเสวนาจัดหนัก ทั่วไป—16 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการ "นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า (กุมภาพันธ์ 2562) และจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

NIDA Poll ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562 ทั่วไป—12 Nov 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

NIDA คาดเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้ายคึกคัก ดันจีดีพีโตตามคาด 4.5 % รับอานิสงส์ส่งออกบูม ท่องเที่ยวฟื้น หุ้น—25 Oct 18

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 นี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หนุนภาพรวมจีดีพีปีนี้ ขยายตัวได้ 4.5 % รับอานิสงส์ภาคส่งออกเติบโตดี การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว มองความชัดเจนในการเลือกตั้งช่วยจะกระตุ้นการบริโภค

NIDA Poll ขึ้นทะเบียน สุนัข แมว แก้ไข หรือ ภาระ ทั่วไป—22 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจาย

NIDA Poll เรื่อง การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—16 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

#นิด้า เปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เหมาะสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยุค ทั่วไป—08 Oct 18

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาหรือผู้สนใจ เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE-PRO by NIDA) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรอสังหาฯยุค 4.0

NIDA Poll ครู/อาจารย์และการศึกษาไทยในปัจจุบัน ทั่วไป—08 Oct 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ครู/อาจารย์ และ การศึกษาไทยในปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ