Wednesday April 8, 2020 05:59

ปิติ สิทธิอำนวย Press Releases

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบ 10 ล้านบาท สมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั่วไป—01 Apr 20

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19” หุ้น—30 Mar 20

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี หุ้น—24 Mar 20

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบเงินจำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาร่วมกิจกรรมร้องเพลงอวยพรวันคริสต์ม ทั่วไป—24 Dec 19

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับเหล่าซ้านต้าตัวน้อยๆ ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จำนวนกว่า 100 คน ในโอกาสเดินทางมาร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาส

ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ ทั่วไป—29 Nov 19

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ขวา) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 10 จีนกับนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื หุ้น—08 Nov 19

นายปิติ สิทธิอำนวย (กลาง) ประธานกรรมการธนาคาร นายชาติศิริ โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางหยาง หยาง (ที่ 3 จากซ้าย) อุปฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ พิริยะ เข็มพล (ที่ 3 จากขวา)

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนปริญญาโทต่อเนื่อง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต-ภาษาอังกฤษ ทั่วไป—09 Sep 19

นายปิติ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการธนาคาร นางปฏิมา ชวลิต (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล นางศิริกุล ไชยสิงห์ (ซ้าย) ผู้จัดการภาคนครหลวง 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำเจตนารมณ์ ธนาคารธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อมใน Bangkok หุ้น—19 Aug 19

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช (ที่ 4 จากขวา) นางเกศินี วิฑูรชาติ (ที่ 3 จากขวา) และนายอรุณ จิรชวาลา (ที่ 2 จากซ้าย)

คณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายความจงรักภักดี หุ้น—08 May 19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม, นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายความจงรักภักดี ทั่วไป—08 May 19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม, นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี หุ้น—12 Apr 19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 9 ความก้าวหน้าและความท้าทายบนเส้นทางสายไหมศตวรร หุ้น—12 Dec 18

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) และนายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ ทั่วไป—30 Nov 18

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ขวาสุด) และนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 74

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนรถตู้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ หุ้น—22 Oct 18

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายดำรงค์ กฤษณามระ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร คุณชาตรี โสภณพนิช ในโอกาสถึงแก่อนิจกรรมครบ 100 ทั่วไป—01 Oct 18

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร คุณชาตรี โสภณพนิช อดีตประธานกรรมการธนาคาร ในโอกาสถึงแก่อนิจกรรมครบ 100 วัน โดยมีนายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้กราบนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หุ้น—26 Jul 18

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมนายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูก หุ้น—12 Apr 18

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู นายจรัมพร โชติกเสถียร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ หุ้น—01 Dec 17

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อ #วนชัย พาเนล วงเงิน 2,000 ล้านบาท หุ้น—21 Nov 17

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) กับ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูก หุ้น—17 Apr 17

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร และ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ฉลองความสำเร็จร่วมกับ บมจ.ฐิติกร ในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 มูลค่าสูงถึง หุ้น—21 Mar 17

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2

ภาพข่าว: ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ ตักบาตรพระสงฆ์ ทั่วไป—02 Dec 16

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป

ภาพข่าว: น้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ #รวมพลังแห่งความภักดี หุ้น—22 Nov 16

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปิติ สิทธิอำนวย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม 'รวมพลังแห่งความภักดี'

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 7 25 ปี มิตรภาพ หุ้น—29 Aug 16

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: คณะกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หุ้น—22 Feb 16

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นำคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ นำโดย นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสุภัททา สังสิทธิ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม หุ้น—03 Dec 15

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานพิธี นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาข่าว: ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นเจตนารมณ์ความเป็น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ฉลองครบรอบ 71 ปี หุ้น—01 Dec 15

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 6 สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย หุ้น—09 Nov 15

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ภาพข่าว: ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นำคณะกรรมการและผู้บริหาร หุ้น—17 Sep 15

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช นายโกวิทย์ โปษยานนท์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายเดชา ตุลานันท์ นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ และผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)