Sunday August 20, 2017 05:34

ปิยะสกลสกลสัตยาทร Press Releases

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) General—11 Aug 17

การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the

ภาพข่าว: ประชุมเซ็นทาราหาดใหญ่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารสุขเปิดงานการประชุม ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-12 ทั่วไป—13 Jun 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานการประชุมทิศทางการดำเนินงานร่วมสกัดในเขตสุขภาพที่ 11-12 ในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ภาคใต้

ภาพข่าว: ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—09 Jun 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

ภาพข่าว: รมว.ดีอีลงพื้นที่โชว์โครงข่าย GIN หนุนโครงการ Tele-Medicine 4.0 พี่หมอช่วยน้องหมอ สื่อสาร—08 Jun 17

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจเช็คความพร้อมการติดตั้งโครงข่ายGIN นำร่องการแพทย์ทางไกลให้กับรพ.อุ้มผาง และ

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว สุขภาพ—09 Feb 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานใน "โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว โดยมี แพทย์หญิงประนอม

ภาพข่าว: กรมวิทย์-กรมปศุสัตว์ เปิดประชุมวาระสุขภาพโลกแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ทั่วไป—09 Feb 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทนจากนานาชาติ

ภาพข่าว: เดินหน้าปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ทั่วไป—30 Jan 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษ ที่ 21 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพข่าว: EGA สนับสนุนระบบ GIN ให้บริการการแพทย์ทางไกล ร่วมกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข และ ทั่วไป—13 Jan 17

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนที่ 4 จากขวา) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร.ศักดิ์เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (คนที่ 2 จากขวา)

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่า ทั่วไป—10 Jan 17

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล"

ภาพข่าว: พิธีเปิดโรงงาน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ทั่วไป—03 Nov 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ทั่วไป—13 Dec 16

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 3 จากซ้ายมือ)นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้การนำประกาศโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ ทั่วไป—24 Nov 16

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 ทั่วไป—11 Oct 16

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จัดนิทรรศการแสดงภาพสีน้ำ (Solo Exhibition) สองฟากฟ้า....นภาเดียวกัน ทั่วไป—28 Sep 16

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทรมอบผลงานภาพวาดลายเส้นบนก้อนหิน จำนวน 4 ชิ้น เพื่อเปิดประมูล ในพิธีเปิด "อาจารย์ไพรวัลย์

รมว.สธ.แถลงนโยบาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข โดยยึดตามเกณฑ์ WHO สุขภาพ—20 Sep 16

วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบาย "ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข" หรือ " Patient and Personnel Safety : 2P Safety

ผลสำรวจปี 59 ประชาชนพึงพอใจ บัตรทอง ระดับสูง ได้ 8.73 จากคะแนนเต็มสิบ สุขภาพ—06 Sep 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ

ภาพข่าว: แถลงข่าว ผลสำรวจไอคิวเด็กไทย ป.1 สูงขึ้น สุขภาพ—15 Aug 16

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว : IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : EQ)

ภาพข่าว: การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ทั่วไป—20 Jul 16

นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ภาพข่าว: รับเกียรติบัตรจาก WHO สุขภาพ—13 Jun 16

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ศ.นพ.ดร.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก

ภาพข่าว: พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 16 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ทั่วไป—25 May 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 16 ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ทั่วไป—07 Apr 16

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท จาก มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุชาติ นาคเสวก (ที่ 2 จากขวา)

งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2559 ทั่วไป—29 Mar 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบรมฉายาลักษณ์พระยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

ภาพข่าว: บ.ปวีณ์มล จำกัด รับรางวัลอย.ควอลิตี้ อวอร์ด ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ทั่วไป—23 Feb 16

นางสาวลักษมล ชัยวัฒนเมธิน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ปวีณ์มล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้า KA รับมอบรางวัลอย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2559 จากนายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้วยอันโอสถ รับรางวัลเกียรติยศ อย. QUALITY AWARD 2559 ครั้งที่ 4 ทั่วไป—23 Feb 16

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด รับรางวัล อย. QUALITY AWARD 2559 ครั้งที่ 4 ในประเภทสถานประกอบการด้านยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข