Monday December 18, 2017 21:32

ปิยะสกลสกลสัตยาทร Press Releases

ภาพข่าว: การประชุมด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในระดับนานาชาติ ทั่วไป—01 Dec 17

ศ. คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน AMAS 2017: ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine การประชุมด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในระดับนานาชาติ โดยมี นพ. ธนวรรฒน์

ภาพข่าว: การประชุมด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในระดับนานาชาติ ทั่วไป—14 Nov 17

ศ. คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน AMAS 2017: ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine การประชุมด้านเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในระดับนานาชาติ โดยมี นพ. ธนวรรฒน์

ภาพข่าว: บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนประชุมวิชาการ หุ้น—18 Sep 17

นายสรรธน จิตติกานต์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG รับมอบโล่แสดงความขอบคุณจาก ศ.คลิกนิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม ประกาศความสำเร็จคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำทั สุขภาพ—15 Sep 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม"

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงาน BDMS Annual Academic Meeting ทั่วไป—14 Sep 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) เยี่ยมชมบูธกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (BDMS) โดยมี คุณธารี เคียงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ (4จากซ้าย) และ

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบูธ N Health ในงาน BDMS Annual Academic Meeting สุขภาพ—04 Sep 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) เยี่ยมชมบูธกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (BDMS)โดยมี คุณธารี เคียงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ (4จากซ้าย) และ

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of General—11 Aug 17

การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the

ภาพข่าว: ประชุมเซ็นทาราหาดใหญ่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารสุขเปิดงานการประชุม ทั่วไป—13 Jun 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานการประชุมทิศทางการดำเนินงานร่วมสกัดในเขตสุขภาพที่ 11-12 ในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ภาคใต้

ภาพข่าว: ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—09 Jun 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

ภาพข่าว: รมว.ดีอีลงพื้นที่โชว์โครงข่าย GIN หนุนโครงการ Tele-Medicine 4.0 พี่หมอช่วยน้องหมอ สื่อสาร—08 Jun 17

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจเช็คความพร้อมการติดตั้งโครงข่ายGIN นำร่องการแพทย์ทางไกลให้กับรพ.อุ้มผาง และ

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว สุขภาพ—09 Feb 17

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเดินทางมากล่าวเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานใน "โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว โดยมี แพทย์หญิงประนอม

ภาพข่าว: กรมวิทย์-กรมปศุสัตว์ เปิดประชุมวาระสุขภาพโลกแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ทั่วไป—09 Feb 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทนจากนานาชาติ

ภาพข่าว: เดินหน้าปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ทั่วไป—30 Jan 17

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษ ที่ 21 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพข่าว: EGA สนับสนุนระบบ GIN ให้บริการการแพทย์ทางไกล ร่วมกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข และ ทั่วไป—13 Jan 17

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนที่ 4 จากขวา) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร.ศักดิ์เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (คนที่ 2 จากขวา)

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่า ทั่วไป—10 Jan 17

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล"

ภาพข่าว: พิธีเปิดโรงงาน บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ทั่วไป—03 Nov 16

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ทั่วไป—13 Dec 16

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 3 จากซ้ายมือ)นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้การนำประกาศโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน

ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ ทั่วไป—24 Nov 16

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ "สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา" โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 ทั่วไป—11 Oct 16

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จัดนิทรรศการแสดงภาพสีน้ำ (Solo Exhibition) สองฟากฟ้า....นภาเดียวกัน ทั่วไป—28 Sep 16

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทรมอบผลงานภาพวาดลายเส้นบนก้อนหิน จำนวน 4 ชิ้น เพื่อเปิดประมูล ในพิธีเปิด "อาจารย์ไพรวัลย์

รมว.สธ.แถลงนโยบาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข โดยยึดตามเกณฑ์ WHO สุขภาพ—20 Sep 16

วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบาย "ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข" หรือ " Patient and Personnel Safety : 2P Safety

ผลสำรวจปี 59 ประชาชนพึงพอใจ บัตรทอง ระดับสูง ได้ 8.73 จากคะแนนเต็มสิบ สุขภาพ—06 Sep 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ

ภาพข่าว: แถลงข่าว ผลสำรวจไอคิวเด็กไทย ป.1 สูงขึ้น สุขภาพ—15 Aug 16

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว : IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : EQ)

ภาพข่าว: การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ทั่วไป—20 Jul 16

นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน การประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฯ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558