Thursday May 23, 2019 08:14

ผิดกฎหมาย Press Releases

ไปรษณีย์ไทย ย้ำ #ยาเสพติด อาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์ หากตรวจพบจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแน่นอน ทั่วไป—13 May 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ย้ำมาตรการสิ่งของห้ามส่งทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด ได้แก่ ยาเสพติด อาวุธและสิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการลักลอบ ส่งสิ่งของต้องห้าม ไปรษณีย์ไทยจะตรวจสอบหาผู้กระทำผิด และส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดี

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป—10 May 19

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่า อาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 457 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.99 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 243 คดี ค่าปรับ 2.03 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 หุ้น—10 May 19

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 457 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.99 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 หุ้น—03 May 19

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.34 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2562 หุ้น—26 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 -18 เมษายน 2562 หุ้น—19 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

สรรพสามิตรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ทั่วไป—11 Apr 19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตกวดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 -10 เมษายน หุ้น—11 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย จัดแคมเปญ #ElephantsAreLikeUs ทั่วไป—03 Apr 19

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยจัดแคมเปญโซเชียลมีเดีย #ElephantsAreLikeUs ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้การค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประเทศไทยจัดแคมเปญโซเชียลมีเดีย #ElephantsAreLikeUs

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม หุ้น—29 Mar 19

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 530 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.07 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ทั่วไป—22 Mar 19

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หลังจากการประชุม ด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ในการนี้ อ.อ.ป.

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562 หุ้น—22 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

กรมประมงแจงประเด็นเดือดโลกโซเชียลกระเบนนก ย้ำไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรกันช่วยอนุรักษ์มากกว่านำมาบริโภค ทั่วไป—05 Mar 19

กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลมีเดียทันที หลังรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังนำปลากระเบนนกมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร กรมประมงแจงข้อสงสัยจับปลากระเบนนกมารับประทานผิดกฎหมายหรือไม่?

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 28 กุมภาพันธ์ หุ้น—01 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ หุ้น—22 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 7 กุมภาพันธ์ หุ้น—08 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 31 มกราคม 2562 หุ้น—01 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดแคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียที่มืชื่อว่า #Elephants Are ทั่วไป—28 Jan 19

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดแคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียที่มืชื่อว่า 'Elephants Are Like Us' เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย พร้อมทั้งการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายทั่วไป แคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 หุ้น—25 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562 ทั่วไป—18 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 10 มกราคม 2562 หุ้น—11 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้น—04 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ประกาศแล้ว!! แนวทางการนำเรือออกนอกระบบ เปิดให้ชาวประมงยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตั้งแต่ ทั่วไป—19 Dec 18

ตามประกาศคณะทำงานตรวจสอบประวัติ ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การแจ้งความประสงค์นำเรือออกนอกระบบ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฏหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7 13 ธันวาคม 2561 หุ้น—14 Dec 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 6 หุ้น—07 Dec 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

Wildlife Justice Commission เผยแพร่รายงานตีแผ่การค้าเต่าน้ำจืดและเต่าบกอย่างผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออ General—07 Dec 18

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่กำลังจะมาถึง Wildlife Justice Commission (WJC) ได้เปิดเผยรายงาน Operation Dragon: Revealing new evidence of the scale of corruption and trafficking in the turtle and tortoise trade [1]

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน หุ้น—30 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน ทั่วไป—23 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

แพลตฟอร์มถูกกฎหมายใกล้ตาย!! ผลสำรวจพบคนไทยกว่า 45% ใช้ทีวี Box ดูหนังและรายการทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ ไอที—21 Nov 18

ผลสำรวจล่าสุดของ YouGov พบว่าคนไทยดูหนังหรือรายการทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทีวี Box มากขึ้น ทีวี Box คือ อุปกรณ์สตรีมมิ่งผิดกฎหมาย (Illicit Streaming Devices : ISDs) หรือที่รู้จักในชื่อ "กล่องแอนดรอยด์หรือกล่อง IPTV"

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน ทั่วไป—16 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา