Sunday March 24, 2019 16:37

ผิดกฎหมาย Press Releases

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ทั่วไป—22 Mar 19

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หลังจากการประชุม ด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ในการนี้ อ.อ.ป.

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 819 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.42 ล้านบาท หุ้น—22 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

กรมประมงแจงประเด็นเดือดโลกโซเชียลกระเบนนก ย้ำไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรกันช่วยอนุรักษ์มากกว่านำมาบริโภค ทั่วไป—05 Mar 19

กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลมีเดียทันที หลังรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังนำปลากระเบนนกมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร กรมประมงแจงข้อสงสัยจับปลากระเบนนกมารับประทานผิดกฎหมายหรือไม่?

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 28 กุมภาพันธ์ หุ้น—01 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ หุ้น—22 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 7 กุมภาพันธ์ หุ้น—08 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 31 มกราคม 2562 หุ้น—01 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดแคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียที่มืชื่อว่า #Elephants Are ทั่วไป—28 Jan 19

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดแคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียที่มืชื่อว่า 'Elephants Are Like Us' เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย พร้อมทั้งการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายทั่วไป แคมเปญกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 หุ้น—25 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562 ทั่วไป—18 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 10 มกราคม 2562 หุ้น—11 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้น—04 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ประกาศแล้ว!! แนวทางการนำเรือออกนอกระบบ เปิดให้ชาวประมงยื่นความประสงค์ เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตั้งแต่ ทั่วไป—19 Dec 18

ตามประกาศคณะทำงานตรวจสอบประวัติ ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การแจ้งความประสงค์นำเรือออกนอกระบบ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฏหมายของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7 13 ธันวาคม 2561 หุ้น—14 Dec 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 6 หุ้น—07 Dec 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

Wildlife Justice Commission เผยแพร่รายงานตีแผ่การค้าเต่าน้ำจืดและเต่าบกอย่างผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออ General—07 Dec 18

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลที่กำลังจะมาถึง Wildlife Justice Commission (WJC) ได้เปิดเผยรายงาน Operation Dragon: Revealing new evidence of the scale of corruption and trafficking in the turtle and tortoise trade [1]

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน หุ้น—30 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน ทั่วไป—23 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

แพลตฟอร์มถูกกฎหมายใกล้ตาย!! ผลสำรวจพบคนไทยกว่า 45% ใช้ทีวี Box ดูหนังและรายการทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ ไอที—21 Nov 18

ผลสำรวจล่าสุดของ YouGov พบว่าคนไทยดูหนังหรือรายการทีวีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทีวี Box มากขึ้น ทีวี Box คือ อุปกรณ์สตรีมมิ่งผิดกฎหมาย (Illicit Streaming Devices : ISDs) หรือที่รู้จักในชื่อ "กล่องแอนดรอยด์หรือกล่อง IPTV"

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน ทั่วไป—16 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ระวังตัวให้ดีหากโพสต์ไม่คิด! ชาวเน็ตยุค 4.0 ต้องรู้ เนื้อหาใดบ้างโพสต์แล้วผิดกฎหมาย ใน The บันเทิง—14 Nov 18

ใครมือไว! มือดี! โพสต์เก่ง! วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาด! รายการ "The Knowledge รู้เท่าทันสื่อ" ตอน "มือใหม่หัดโพสต์" หัวข้อที่จะพูดคุยถึงเรื่อง "สิทธิในการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ" ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือสื่อวิดีโอต่าง ๆ

การแถลงข่าวตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมาย ทั่วไป—13 Nov 18

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561)ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

ป้ายจราจร ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) ทั่วไป—13 Nov 18

ป้ายบังคับ เป็นอีกหนึ่งประเภทของป้ายที่ใช้สำหรับการควบคุมการจราจรในพื้นที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักป้ายบังคับคือ ให้ผู้ใช้ถนนปฏิบัติตามข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่แสดงไว้บนป้ายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน หุ้น—09 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

กรมทรัพยากรทางทะเลฯกับภารกิจร่วมปลดใบเหลือง IUU ทั่วไป—05 Nov 18

ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม สาเหตุหลักที่ทำให้สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายทำให้

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 1 หุ้น—02 Nov 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ซีพีเอฟ ร่วมแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั่วไป—29 Oct 18

ซีพีเอฟมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พร้อมสนับสนุนคู่ค้าให้พัฒนาการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านนโยบายการจัดหา การตรวจสอบย้อนกลับ และแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตั้งเป้าให้คู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมดในประเทศ

ทีวีไกด์: ละคร ประกาศิตกามเทพ ตอน 9 ออกอากาศวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 20.20 บันเทิง—18 Oct 18

เหม(ตู่-นพพล)แอบซื้อไตมาให้ชาญ(เมฆ-วินัย) โดยหลอกใช้น้ำตาล(น้ำตาล-พิจักขณา)เป็นเครื่องมือไปทำให้เหมันต์(เต้ย-พงศกร)เชื่อใจ ชาญมารู้เรื่องทั้งหมดก็โกรธเหมันต์มาก คิดว่าเหมันต์รู้เรื่องการซื้อไตที่ผิดกฎหมายมารักษาตน เหมันต์โกรธจัดเข้าใจน้ำตาลผิด

กรมศุลกากรสกัดกั้นการนำเข้ายาผิดกฎหมาย ทั่วไป—19 Oct 18

ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นยาผิดกฎหมายและยาปลอม รวมทั้งยาควบคุมพิเศษ และยาอันตราย ซึ่งมิได้มีการขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 อย่างถูกต้อง

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12 18 ตุลาคม 2561 ทั่วไป—19 Oct 18

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า