Monday July 6, 2020 06:35

ผู้แทนเกษตรกร Press Releases

รมว.เฉลิมชัย ดันกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการปลดเปลื้องหนี้สิน ทั่วไป—04 Oct 19

กลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกว่า 60 รายเดินทางมาขอบคุณนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้อนุมัติเงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากเจ้าหนี้ โดยผู้แทนเกษตรกรกล่าวว่า

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 เพื่อทำหน้าที่ในบอร์ด กฟก. ทั่วไป—06 Jun 19

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบ 80 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62

กฟก.รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 ทำหน้าที่ในบอร์ดใหญ่ ทั่วไป—29 Apr 19

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจอนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดการเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครผู้สนใจระหว่าง 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 นี้ นายสไกร พิมพ์บึง

กยท. เปิดบ้านรับผู้แทนชาวสวนยางและสถาบันฯ ร่วมหารือเรื่องสถานการณ์ยางพารา ทั่วไป—19 Sep 18

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าหารือร่วมกันในเรื่องสถานการณ์ยางพารา ราคายาง รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ. กยท. พ.ศ. 2558

กยท. เปิดเวทีรับความเห็นจากผู้แทนชาวสวนยางทั่วประเทศ ร่วมหาแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ทั่วไป—07 May 18

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รก.ผู้ว่าการ กยท. เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กว่า 70 ราย เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ กยท. สำนักงานใหญ่ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่ม

ภาพข่าว: กลุ่มเกษตรกรกว่า 30,000 ราย ยื่นหนังสือค้าน ยกเลิกการใช้ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทั่วไป—26 Jan 18

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย สมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจ พืชและอาหารสัตว์ และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มพืชอ้อย ปาล์ม ยางพารา มะนาว ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วย นำเสนอรายชื่อคัดค้าน

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ยื่นหนังสือและรายชื่อเกษตรกร 30,000 รายลงชื่อคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมี ทั่วไป—26 Jan 18

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย สมาคมผู้ส่งออกฯ และผู้แทนเกษตรกร ยื่นหนังสือและรายชื่อเกษตรกร 30,000 ราย ร่วม "ค้าน" ยกเลิกการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ทางการเกษตร ถึง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: เครือข่ายยางฯ 9 องค์กรเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย ลั่นหมดยุคประท้วงเรียกร้อง ทั่วไป—29 Jun 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจากเครือข่ายฯ 9 องค์กรประมาณ 40 คน

กองทุนฟื้นฟูฯ-มหาวิทยาลัยชาวนาชัยภูมิเดินหน้าสร้างอาชีพเกษตรกร ทั่วไป—03 Mar 17

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า กิจกรรมอบรมกล้วยหอมครบวงจรเพื่อการส่งออกให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการฟื้นฟูอาชีพเมื่อวันที่23-24 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่จังหวัดชัยภูมิ

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จัดโครงการ ผ้าพันคอ 1,000ใจ หวังสร้างเครือข่ายเกษตรกรช่วยเกษตรกร ทั่วไป—23 Feb 17

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยหน่วยงานภาครัฐได้ระดมแนวทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั้น ในฐานะที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กองทุนฟื้นฟูฯ ยืนยันทิศทางฟื้นฟูอาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชา ทั่วไป—09 Jan 17

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ร่วมกับสถาบันพัฒนาเกษตรกรและ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ จัดงานเกษตรแฟร์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 7-9

ภาพข่าว: กองทุนฟื้นฟูฯเปิดบูธรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรในงานเกษตรแฟร์ชัยภูมิ ทั่วไป—04 Jan 17

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยชาวนาเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ชัยภูมิ 7-9 ม.ค. 60 ทั่วไป—04 Jan 17

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ(มหาวิทยาลัยชาวนา) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จัดงานเกษตรแฟร์ชัยภูมิระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560

สศก. เร่งถก ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มฯ เผย ร่างทั้ง 2 ฉบับเนื้อหาครอบคลุม รุกหารืออีกครั้ง 29 ทั่วไป—23 Feb 16

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จัดโต๊ะหารือร่วม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนเกษตรกร และลานเท ถกร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เผย เนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ทั้ง 2 ฉบับ

ภาพข่าว: รมว.กษ.ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้ง ทั่วไป—07 Jan 16

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดยส่งมอบพันธุ์สัตว พันธุ์พืช ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร ณ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง

กยท. เผย 12 รายชื่อผู้แทนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งอนุกรรมการสรรหาฯ ทั่วไป—20 Nov 15

กยท. ดำเนินการจัดให้ผู้แทนเกษตรกร – สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางลงคะแนนเลือกผู้ แทนฯ ระดับเขต 6 เขต เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

กยท. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริงคณะผู้แทนเกษ ทั่วไป—01 Sep 15

เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ รวม 10 สถาบัน

อำนวย เดินหน้าเปิดงาน KICK OFF DAY นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทั่วไป—26 Jun 15

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารซีอีซี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก. ว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำกับดูแลโดย

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 58 ลงตัว เลขา กฟก. คาดเกษตรกรใช้สิทธิ 30% ทั่วไป—18 Jun 15

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งเป้าการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2558ในวันที่ 28 มิ.ย. นี้ คาดว่าเกษตรกรตื่นตัวไปใช้สิทธิ 30% นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี

กฟก.เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร ทั่วไป—14 May 15

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 11-15 พ.ค.นี้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30

กระทรวงเกษตรฯ เร่งแผนฯช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย กลุ่มผลิตน้ำยางสด ทั่วไป—23 Jan 15

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมผู้กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย กลุ่มน้ำยางสดเข้าพบ ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจาก 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา สงขลา สตูล กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์

น้ำบาดาลโชว์ศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั่วไป—03 Jul 12

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาทางวิชาการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร” ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ และผู้แทนเกษตรกรจาก 12

คลองสามวาเชิญเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทั่วไป—24 Feb 12

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขต คลองสามวา กำหนดจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 หน้าห้องฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา

ไอเน็ตได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง จัดทำระบบรายงานผลการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและอำเภอทั่วปร ไอที—29 Mar 11

หลังจากที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือไอเน็ต ได้รับความ ไว้วางใจจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาเกษตรแห่งชาติ ในการออกแบบ บริหารจัดการเว็บไซต์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (www.nfc.or.th)

ไอเน็ตได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง จัดทำระบบรายงานผลการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและอำเภอทั่วปร ไอที—29 Mar 11

หลังจากที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือไอเน็ต ได้รับความ ไว้วางใจจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาเกษตรแห่งชาติ ในการออกแบบ บริหารจัดการเว็บไซต์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (www.nfc.or.th)

ผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั่วไป—02 Feb 10

นายสิทธิรัตน์ ถ้ำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามประกาศสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 52 และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 663/2552

เกษตรกรกรุงเทพฯ 17 เขตพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 13 ก.ย. ทั่วไป—08 Sep 09

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม กทม. และสำนักงานเขต 17 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเข้าเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เผยเตรียมประชุม 4 ภาค ทั่วไป—08 May 07

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดมีการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ใน 4 ภูมิภาค ระ