Saturday July 11, 2020 15:06

มกอช Press Releases

มกอช. มอบใบรับรองระบบงานด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ให้แก่ สรร.วว. ทั่วไป—10 Jul 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมการแถลงข่าว “วว. จับมือหน่วยงานเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทย ก้าวสู่ระดับสากล” โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

มกอช. ร่วมสร้างมาตรฐานฮาลาลอาเซียน พัฒนาบุคลากรและเอกภาพระบบการผลิตสินค้า ทั่วไป—09 Jul 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน เป็นหัวหน้าคณะ มกอช. พร้อมผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16

ภาพข่าว: มกอช. จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและการจัดทำแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าอาหารนำเข้า ทั่วไป—09 Jul 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและการจัดทำแผนการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าอาหารนำเข้า

ภาพข่าว: มกอช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ ทั่วไป—08 Jul 20

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System For Organic Agriculture Auditor) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว ทั่วไป—08 Jul 20

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

ภาพข่าว: มกอช. มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย ทั่วไป—01 Jul 20

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มกอช. มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย

มกอช. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป—29 Jun 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล

มกอช. ร่วมการประชุม Prepared Foodstuffs Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ ทั่วไป—24 Jun 20

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมการประชุม Prepared Foodstuffs Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ 30 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. และการประชุมที่เกี่ยวข้อง คือ การประชุม ASEAN Committee on Harmonisation of

มกอช. จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ทั่วไป—22 Jun 20

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153)(IRCA Reg. No. A18126) ระหว่างวันที่ 22-26

มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สนับสนุนติด Q ยกระดับด้วย QR ทั่วไป—22 Jun 20

มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สนับสนุนติด Q ยกระดับด้วย QR Trace ระบบตามสอบย้อนกลับ เพิ่มยอดขายด้วย DGTFarm.com ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก

มกอช. เปิดระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐาน ปางช้าง มุ่งยกระดับมาตรฐานปางช้างไทย ทั่วไป—22 Jun 20

มกอช. เปิดระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง มุ่งยกระดับมาตรฐานปางช้างไทย ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปางช้าง จำนวน 250 แห่ง

มกอช. ลุยแนะนำ ส่งเสริม เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ติดตราสัญลักษณ์ Q พร้อม ทั่วไป—17 Jun 20

มกอช. ลุยแนะนำ ส่งเสริม เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ติดตราสัญลักษณ์ Q พร้อม สนับสนุนใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยม

“ประภัตร” เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ชูกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย ทั่วไป—16 Jun 20

“ประภัตร” เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ชูกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย ผลิตทุเรียนมาตรฐาน GAP ด้าน มกอช.วางเป้าขยายพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียน จ.ตราด พัฒนาต่อยอดการตลาด ผ่าน DGTFarm.com หนุนใช้เครื่องหมาย Q และติด QR Trace

มกอช. ติวเข้มหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน ทั่วไป—10 Jun 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)

มกอช. จัดการองค์ความรู้สู่ดิจิทัล เข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานอย่างทั่วถึง ทั่วไป—02 Jun 20

นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายให้ร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร

มกอช. ปรับโฉมองค์ความรู้สู่ดิจิทัล ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา สะดวก ทั่วไป—28 May 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐาน ในรูปแบบ

มกอช. ยกระดับฐานข้อมูลข่าวสารเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก (Early ทั่วไป—20 May 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสัปดาห์นี้ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมการแถลงข่าว ในประเด็น "Early

"Early Warning" ระบบฐานข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก ของ มกอช. ทั่วไป—18 May 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า "Early Warning" เป็นระบบฐานข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก ของ มกอช. รู้ลึก-รู้จริง-ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารทั่วโลก

ภาพข่าว: มกอช. เสริมศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ปรับรูปแบบการขนส่ง การตรวจหาสารตกค้าง ทั่วไป—18 May 20

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ภาคตะวันออกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

มกอช. จ่อขยายตลาดส่งออกจิ้งหรีด เปิดตลาดในสหภาพยุโรป และเม็กซิโก ทั่วไป—15 May 20

มกอช. จ่อขยายตลาดส่งออกจิ้งหรีด เปิดตลาดในสหภาพยุโรป และเม็กซิโก ต่อยอดธุรกิจส่งออกประเทศคู่ค้า ลุยยกระดับกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด สู่มาตรฐาน GAP นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า

ติวเข้มแปลงใหญ่จิ้งหรีด เฟส 2 ยกระดับฟาร์ม เลี้ยงสู่มาตรฐาน GAP ลุยตลาด สหภาพยุโรป จีน อเมริกา ทั่วไป—13 May 20

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคจิ้งหรีด เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูก โดยปัจจุบันพบว่า

มกอช. เจรจาจีนฉลุย!!! เห็นชอบข้อเสนอพิธีสาร ความร่วมมือไทย-จีน เปิดด่านรถไฟผิงเสียง-ตงซิง ทั่วไป—12 May 20

มกอช.เจรจาราบรื่น จีนตอบกลับแจ้งความเห็นชอบข้อเสนอพิธีสารการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนโดยทางบกฉบับใหม่ เปิดด่านรถไฟผิงเสียง-ตงซิง ทำให้ไทยสามารถเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าผลไม้ไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2563 ดร.จูอะดี

มกอช. เดินสายติวเข้มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด เฟส 2 ยกระดับฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด สู่มาตรฐาน GAP ทั่วไป—11 May 20

มกอช. เดินสายติวเข้มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีด เฟส 2 ยกระดับฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด สู่มาตรฐาน GAP ต่อยอดธุรกิจส่งออก ป้อนตลาดในประเทศ เสริมรายได้เกษตรกรหลังทำนาหรือช่วงฤดูแล้ง ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. มอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย ทั่วไป—07 May 20

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายวิทวัสก์ สาระศาลิน และนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. มอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย

มกอช. รุกพัฒนาทุเรียนแปลงใหญ่เมืองตราด ดันสู่มาตรฐาน GAP ทั่วไป—30 Apr 20

มกอช. สนองนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรเมืองตราด พัฒนากระบวนการผลิตทุเรียนแปลงใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค พร้อมเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการค้า นายครรชิต สุขเสถียร

มกอช. ย้อนรอยพิธีสาร เจรจาจีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียง-ตงซิง กลไกความสำเร็จส่งออกผลไม้ไทย ทั่วไป—28 Apr 20

การขนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีน การขนส่งทางบก ถือเป็นวิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยมของผู้ส่งออกไทย เพราะมีระยะเวลาสั้นกว่าทางเรือ ทำให้ผลไม้ไทยมีคุณภาพและความสดยาวนานสามารถกระจายไปยังตลาดตามมณฑลต่างๆ ของจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยจีนกำหนดว่า

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com ทั่วไป—21 Apr 20

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ขณะที่ปธ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวาร์อู่ทอง ชี้ช่วยต่อยอดธุรกิจ พร้อมชวนกลุ่มเกษตรสมัครเป็นสมาชิก เชื่อ

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com ทั่วไป—21 Apr 20

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ขณะที่ปธ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวาร์อู่ทอง ชี้ช่วยต่อยอดธุรกิจ พร้อมชวนกลุ่มเกษตรสมัครเป็นสมาชิก เชื่อ

มกอช. ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID – ทั่วไป—20 Apr 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามตามสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค

มกอช. เดินเครื่องมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ทั่วไป—10 Apr 20

“ไข่ไก่” กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภค ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ขณะนี้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ผู้บริโภคควรคำนึงถึง คือ การบริโภคไข่ที่ปลอดภัย ฉะนั้น อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ในประเทศไทย