Tuesday May 21, 2019 14:27

มทร.ธัญบุรี Press Releases

60 เพชรราชมงคลธัญบุรี บินตรงสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์ ทั่วไป—21 May 19

"เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ" มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ"เพชรราชมงคลธัญบุรี" พานักศึกษา 60 เพชร บินตรงประเทศสิงคโปร์

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ #ออนไลน์ ทั่วไป—16 May 19

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม "ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank ป.โท ทั่วไป—16 May 19

มทร.ธัญบุรี รุกคืบ ลุยเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank) ระดับปริญญาโท 4 คณะ 11 หลักสูตร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่3 ชูแนวทาง #นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั่วไป—10 May 19

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี สานต่อความสำเร็จ การพัฒนาสมุนไพร ปีที่ 3 ลุยเวทีแรก 'คลัสเตอร์ นักษัตรนครไพร' จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า

สภา มทร.ธัญบุรี ไฟเขียวออกนอกระบบ ทั่วไป—03 May 19

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วฯนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผน

พลัง จิตอาสา มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—30 Apr 19

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสา เพื่อส่งเสริม การสร้างสังคมของคนดี

มทร.ธัญบุรี กวาด 8 รางวัลนานาชาติ #เจนีวา ทั่วไป—26 Apr 19

อาจารย์นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 8 รางวัลใหญ่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เผยคุณภาพผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อเนื่อง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

RILL มทร.ธัญบุรี พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเปิดรับ Credits Bank หุ้น—26 Apr 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL (RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพสู่ตลาดออนไลน์สากล ทั่วไป—24 Apr 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Global

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียนในรูปแบบเม็ดฟู่-แคปซูล ทั่วไป—11 Apr 19

นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ ศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียน พัฒนาในรูปแบบเม็ดฟู่ ทานง่าย สะดวก ได้รับปริมาณยาที่พอเหมาะ ช่วยการนอนหลับ ดร.พทป.วัชระ

สุดเจ๋ง เด็ก มทร.ธัญบุรี เผยรายได้ 6 หลักระหว่างเรียน นำเสนอไลฟ์สไตล์รูปแบบ ทั่วไป—11 Apr 19

"เราต่างรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขบ้างอย่างได้ แต่สิ่งที่จะพาเรากลับไปดูความทรงจำที่มีค่าได้ดีที่สุด คือวีดีโอที่บันทึกไว้นั่นเอง" เป็นนิยามที่มาที่ไปสำหรับเจ้าของแฟนเพจ I AM GAME ผู้นำเสนอไลฟ์สไตล์ในรูปแบบวีดีโอ ในแวดวงการศึกษา ดนตรี

จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—10 Apr 19

นักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงไอเดียสุดเจ๋งในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ เวนิชอาร์ทสเปซ วัชพล จิตรกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 67 ชีวิต จาก 4 สาขาวิชาของภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

ผ้าผลิตหมวก สู่แฟชั่นโชว์เสื้อผ้าเด็ก ผลงาน นศ.มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—10 Apr 19

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็ก 32 ชุด จากผ้าที่เป็นส่วนคงเหลือจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกหมวก จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในงาน

มทร.ธัญบุรี จับมือ เยอรมนี ปั้มช่างซ่อมอากาศยานมาตรฐาน EASA ทั่วไป—05 Apr 19

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานกับบริษัท AERO-Bildungs GmbH ประเทศเยอรมนี

2 ทีม นศ.สถาปัตย์. มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง! ชนะเลิศการออกแบบระบบขนส่งฯ ทั่วไป—04 Apr 19

สนข. ประกาศผลการออกแบบแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อคนทุกคน นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ชนะเลิศ 2 ทีม ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS3 รับตรงร่วม 1,534 ที่นั่ง ทั่วไป—29 Mar 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ทีแคสรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจำนวน 1,534 ที่นั่ง 11 คณะคือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

ยลโฉมแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย#จิตรกรรมฝาผนังภาคใต้ งานวิจัย มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—25 Mar 19

ผลงานวิจัย อาจารย์ มทร.ธัญบุรี 'จิตรกรรมฝาผนังในภาคใต้' ได้รับเลือกสู่ต้นแบบการจัดสร้างแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 2562 จาก บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า บริษัท

ปลื้ม มทร.ธัญบุรี ครองที่ 1 กลุ่มราชมงคล 4 ปีซ้อน ทั่วไป—26 Mar 19

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ผลงานวิจัย และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับ World Raking University

มทร.ธัญบุรี จับมือ อพวช. บ.แกมมาโก้ เฟ้นหาแชมป์ FLL เซนต์คาเบรียล คว้าแชมป์ ทั่วไป—21 Mar 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยชิงแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST(R) LEGO(R) League Thailand 2018/19 ณ รัฐเท็กซัส

นศ. มทร.ธัญบุรี ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์สงฆ์ ทั่วไป—06 Mar 19

นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงมือปฏิบัติ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์สงฆ์ถวายวัดปัญญานันทาราม ประยุกต์รายวิชาเรียนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์

มทร.ธัญบุรี เชิญชมงาน คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมชุมชน ทั่วไป—05 Mar 19

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย "คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมชุมชน" ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณทางเชื่อมชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เจ๋ง!! ซิวรางวัลแผนการตลาด #ฮอนด้า ทั่วไป—05 Mar 19

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรมฮอนด้า ขึ้นแท่นเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในชื่อทีม

สสว. จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital to Global ปฏิทินข่าว—05 Mar 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ

ไม้เท้านำทาง มทร.ธัญบุรี ทั่วไป—04 Mar 19

"ไม้เท้านำทาง" (PMK: Disable Staff Navigator) สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้ป่วยทางสายตา ตรวจจับระยะ 100 ซม. ผลงานความร่วมมือ 3 สถาบัน นำโดย รศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพ สัมนนาเครือข่าย RMUT KM+2 ทั่วไป—01 Mar 19

มทร. ธัญบุรี เปิดบ้านเจ้าภาพโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (RMUT KM+2) ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" (Knowledge Management : Innovative University) ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม

เด็ก มทร.ธัญบุรี จิตอาสาอยู่ในสายเลือด ทั่วไป—22 Feb 19

"ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาต้นแบบรางวัลคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ มทร.ธัญบุรี ทุกอย่างที่ตนเองทำ ไม่ได้หวังผลของรางวัล แต่เป็นสิ่งที่ตนเองตั้งใจและเต็มใจที่จะทำเพื่อสังคม จะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดี

มทร.ธัญบุรี วิจัย #หมูส้ม เสริมข้าวยีสต์แดง ทั่วไป—20 Feb 19

อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วิจัยและพัฒนา 'หมูส้มเสริมด้วยข้าวยีสต์แดง' ให้สีสวย ปลอดภัย เพิ่มคุณค่าอาหาร และลดโคเลสเตอรอล คว้ารางวัลวิจัยนานาชาติเหรียญเงิน ประเทศจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์

มทร.ธัญบุรี ลุยต่อรับเด็กถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน ทั่วไป—20 Feb 19

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังคงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียน ถือเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการในเรื่องนี้ หลังจากปีการศึกษา2561

Smart Durian แอพฯวิเคราะห์ดินบนมือถือ สำหรับชาวสวนทุเรียนเมืองปทุม ทั่วไป—30 Jan 19

มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนสภาพดินในสวนทุเรียน ที่จะทำให้ชาวสวนทุเรียนเมืองปทุมธานี สามารถรู้ความชื้นและความเป็นกรดด่างของดินในสวนตนเอง ผ่านมือถือ แบบ Real Time "หอมมันนำ หวานตาม เมล็ดลีบ"

มทร.ธัญบุรี คิดค้นพรมรักษ์โลก ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ ทั่วไป—15 Jan 19

แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ย่อยสลาย ลดปัญหาขยะพลาสติก ผลงานนักศึกษาปริญญาโท นางสาวประภัสสร วันนิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ดร.วีราภรณ์ ผิวสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์