Thursday January 24, 2019 01:34

มหาวิทยาลัยสง% Press Releases

นศ.มรภ.สงขลา เข้าค่ายเปิดประสบการณ์งานเขียน เรียนรู้วรรณกรรมร่วมสมัย ทั่วไป—22 Jan 19

นักศึกษาเอกภาษาไทย มรภ.สงขลา เข้าร่วมค่าย "สร้างสรรค์งานเขียน : สีสันสันติภาพ" ศึกษาวรรณกรรม บทเพลงร่วมสมัย เปิดประสบการณ์ฝึกงานเขียนแนวใหม่ ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

รองเลขาธิการ ปชป. มอบ 1 ล้านบาท เข้ากองทุน #นายชวน หลีกภัย และเพื่อน ให้ นักศึกษา ม.อ.ตรัง ทั่วไป—22 Jan 19

วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า ม.อ.ตรัง ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง เส้นทางอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—18 Jan 19

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ทั่วไป—17 Jan 19

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนเรียนดี ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ทั่วไป—17 Jan 19

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ

ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทั่วไป—17 Jan 19

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—17 Jan 19

วันนี้ (15 มกราคม 2561)เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ Portfolio)

ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีเปิด มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ทั่วไป—10 Jan 19

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท-ป.เอก ประจำปี ทั่วไป—08 Jan 19

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ทุกวิทยาเขต) ดังนี้ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์

จังหวัดตรัง จัดอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น ทั่วไป—07 Jan 19

วันนี้ (7 มกราคม 2662) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายลือชัย เจริญทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทั่วไป—04 Jan 19

วิทยากรโดย คุณกิตติมา อังกินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวน (นิติกรเชี่ยวชาญ) กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เนื้อหาหลักสูตร -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทั่วไป—04 Jan 19

วันนี้ (4 มกราคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์"

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แก่นายกเทศมนตรีนครตรัง ทั่วไป—28 Dec 18

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ คุณอภิชิต

ตัวแทน ธ.กรุงศรีอยุธยา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ รองอธิการบดีฯ วิทยาเขตตรัง ทั่วไป—20 Dec 18

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดีฯ ม.อ.ตรัง นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ นายก อบจ.ตรัง ทั่วไป—20 Dec 18

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพและอวยพรปีใหม่ แก่ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ

ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking ทั่วไป—18 Dec 18

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย

อาจารย์ นักศึกษา ม.อ.ตรัง ฝึกการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับนักเรียนใน กรุงมานามา ทั่วไป—13 Dec 18

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการฯ พร้อมด้วย

ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดตรัง หารือ ม.อ.ตรัง วางโครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ฯ ทั่วไป—13 Dec 18

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล

ม.อ.ตรัง บริจาคเงิน-สิ่งของจำเป็น ให้ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ทั่วไป—11 Dec 18

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ ทั่วไป—06 Dec 18

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลจังหวัดตรัง) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—04 Dec 18

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

จ.ตรัง จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ศูนย์ประชุมฯ ทั่วไป—03 Dec 18

วันนี้ (3 ธ.ค.61) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีรับเสื้อพระราชทานในโครงการ "Bike อุ่นไอรัก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

ม.อ.ตรัง ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ทั่วไป—03 Dec 18

เมื่อวันทื่ 1 ธันวาคม 2561 ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่นำเสนอโครงการปรับภูมิทัศน์ หลาดต้นน้ำลำขนุน ทั่วไป—30 Nov 18

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ และ อาจารย์ธนพร ตั้งปอง พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ลงพื้นที่ "หลาดต้นน้ำลำขนุน" ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—27 Nov 18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 "ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล" The 6th Joint International Conference on Korean

ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—21 Nov 18

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ม.อ.ตรัง ขนทัพกิจกรรม จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ทั่วไป—16 Nov 18

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน "ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตตรัง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

ม.อ.ตรัง ขนทัพกิจกรรม จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ทั่วไป—15 Nov 18

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน "ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตตรัง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ทั่วไป—15 Nov 18

เมื่อวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษา บ.วู้ดเวอร์คกรุ๊ป ทั่วไป—15 Nov 18

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์