Tuesday August 21, 2018 12:40

มหาวิทยาลัยสง% Press Releases

ก.เกษตรฯ ร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ เกษตรคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั่วไป—17 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

แม่บ้านมหาดไทย จ.ตรัง มอบทุนการศึกษาประจำปีให้นักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทั่วไป—15 Aug 18

วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณศักดา มรกต หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล ร่วมให้การต้อนรับ นางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—14 Aug 18

วันนี้ (10 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วรางคณา

#ชวน หลีกภัย ให้โอวาทแก่นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ตรัง โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—14 Aug 18

วันนี้ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว: ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 86 ทั่วไป—14 Aug 18

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลา 18.00 น. ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (ลานหน้าศาลจังหวัดตรัง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล

สสว. จับมือ ม.อ. ชวนช๊อปของดี SMEs แดนใต้ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ดาราชื่อดัง ในงาน ไลฟ์สไตล์—08 Aug 18

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัด "เทศกาลของดีภาคใต้ ครั้งที่ 2" งานแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปจำนวน 150 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมงาน วันรพี รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี ทั่วไป—07 Aug 18

วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ศาลจังหวัดตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

LINE ประเทศไทย ดึง 2 กูรูครีเอเตอร์ชื่อดัง ลงใต้ ติวเข้มออกแบบสติกเกอร์ วันที่ 4-5 ส.ค.นี้ ไอที—02 Aug 18

LINE ประเทศไทย นำโดย กณพ ศุภมานพ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจสติกเกอร์ LINE ประเทศไทย เตรียมนำ 2 ครีเอเตอร์ชื่อดัง คุณมหันห์ตชัย ไพรสินธิ์ หรือ "คุณต้นไม้" เจ้าของสติกเกอร์ "นายต้นไม้" "ตัวหมี" และ "ตัวหมู" และ คุณชำนาญ จุฬาจตุรศิระรัตน์ หรือ "คุณหนุ่ม"

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ทั่วไป—31 Jul 18

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ทั่วไป—31 Jul 18

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2561) เวลา 18.00 น. ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (ลานหน้าศาลจังหวัดตรัง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วม อบต.ควนปริง เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ประจำปี ทั่วไป—26 Jul 18

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2561) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าที่ 1 ประกวดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ระดับนานาชาติ YICMG ทั่วไป—25 Jul 18

วันนี้ ( 25 กรกฎาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุพงศ์ โยมเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวญาสุมินทร์ ตวนกู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนายอับดุลกอเดร์ ปอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ม.สงขลานครินทร์ นำประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต พร้อมสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ ทั่วไป—20 Jul 18

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต กว่า 60 คน ชมผลงานและนวัตกรรม ของวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี

ม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี ทั่วไป—20 Jul 18

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณอุไร ไปรฮูยัน บรรณารักษ์ ชำนาญการ เผยถึงการจัดการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี 2561 และ การประชุมวิชาการ PSULINET Showcase ครั้งที่ 5

สถาปัตย์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้า ที่ 3 ออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธาณณะ ทั่วไป—16 Jul 18

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นางสาวกัญจน์เพชร ทิพากรเกียรติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึง การได้รับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—12 Jul 18

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ธวัทชัย

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั่วไป—11 Jul 18

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

รองอธิการฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับ ผอ.สถาบันขงจื๊อภูเก็ต คุยแนวทางความร่วมมือสองหน่วยงาน ทั่วไป—11 Jul 18

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ ดร.เฉิน เซียวต๋า ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS รอบที่ 4 ทั่วไป—11 Jul 18

วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ม.รามคำแหง ร่วมมือ 8 สถาบันชั้นนำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ทั่วไป—11 Jul 18

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาปัตย์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. จัดโครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม กันตัง ทั่วไป—09 Jul 18

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ สถานีรถไฟกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาและมรดกชุมชน

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดอบรม รวมพลังสร้างทีมงานอันทรงคุณค่า Team Synergy Course รุ่นทื่ ทั่วไป—02 Jul 18

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธาน เปิด การอบรมในโครงการ "รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่า Team Synergy

คณะพาณิชย์ฯ จับมือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั่วไป—02 Jul 18

เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน depa จับมือ ม.อ. เครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต ทั่วไป—29 Jun 18

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงาน "Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data" มหกรรมการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะพลิกโอกาสสร้างความเป็นไปได้ ภายใต้แนวคิด "Big Data" พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น บันเทิง—22 Jun 18

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น" จัดโดย

ภาพข่าว: ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการ Backpacking PSU ON TOUR 2018 ณ ทั่วไป—21 Jun 18

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ Backpacking PSU ON TOUR 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสากลแก่นักศึกษา พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

ภาพข่าว: MBA ตรัง - ภูเก็ต จัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1 ทั่วไป—21 Jun 18

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทั่วไป—18 Jun 18

วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมสำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ Integrated Research Research Tutor ทั่วไป—14 Jun 18

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่กับ ผศ.ดร.นิวัติ ทั่วไป—13 Jun 18

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป คุณกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณศรุดา มาบทองน้อย ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ กับ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์