มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Press Releases http://thailand4.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5/ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ยกระดับผู้ประกอบการ #ออนไลน์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดโครงการ SME Online ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์ ชวนผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม "ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม th-TH Mon, 20 May 2019 20:26:37 +0700 มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank ป.โท http://thailand4.com/gen/2019-05-16/fd3b80dac273ab3c9d5688f17803a10d/ มทร.ธัญบุรี รุกคืบ ลุยเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank) ระดับปริญญาโท 4 คณะ 11 หลักสูตร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี http://thailand4.com/gen/2019-05-16/fd3b80dac273ab3c9d5688f17803a10d/ Thu, 16 May 2019 11:22:44 +0700 ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวะฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรรุ่นใหม่ http://thailand4.com/gen/2019-05-15/ef1003971fdaa4190acd8db53e1d8891/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The 4th RMUTP Conference http://thailand4.com/gen/2019-05-15/ef1003971fdaa4190acd8db53e1d8891/ Wed, 15 May 2019 15:45:35 +0700 ภาพข่าว: มทร.พระนคร ร่วมยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค กับ 6 หน่วยงาน http://thailand4.com/gen/2019-05-14/0301b21c4995bb34e66e5d27b0a336a2/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค ให้เป็นที่รองรับของตลาดร่วมกับผู้บริหาร 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรมขนส่งทางบก สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ http://thailand4.com/gen/2019-05-14/0301b21c4995bb34e66e5d27b0a336a2/ Tue, 14 May 2019 17:19:20 +0700 มทร.ธัญบุรี ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่3 ชูแนวทาง #นวัตกรรมและเทคโนโลยี http://thailand4.com/gen/2019-05-10/9f7302afa5348a859f707a7171a8f339/ สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี สานต่อความสำเร็จ การพัฒนาสมุนไพร ปีที่ 3 ลุยเวทีแรก #คลัสเตอร์ นักษัตรนครไพร# จ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า http://thailand4.com/gen/2019-05-10/9f7302afa5348a859f707a7171a8f339/ Fri, 10 May 2019 16:13:09 +0700 ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป http://thailand4.com/gen/2019-05-08/7124c926347be8db04718cf419515b80/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และบุคคลทั่วไป โดยสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(E-Tesing System) http://thailand4.com/gen/2019-05-08/7124c926347be8db04718cf419515b80/ Wed, 08 May 2019 11:39:55 +0700 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สกลนคร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป http://thailand4.com/gen/2019-05-07/7d96f248ca26cd7252665beb01684e60/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และบุคคลทั่วไป โดยสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(E-Tesing System) http://thailand4.com/gen/2019-05-07/7d96f248ca26cd7252665beb01684e60/ Tue, 07 May 2019 15:44:08 +0700 มทร.อีสาน และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Road show http://thailand4.com/gen/2019-05-07/d91604f193b0d8ed2b5394df61cadb03/ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ คณะทำงานส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา http://thailand4.com/gen/2019-05-07/d91604f193b0d8ed2b5394df61cadb03/ Tue, 07 May 2019 14:36:42 +0700 ภาพข่าว: ปลูกต้นทองอุไร http://thailand4.com/gen/2019-05-03/ee810aa900196d1f7a4e62f6c5dccd59/ เมื่อเร็วๆ นี้ (3 พ.ค.62) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับอำเภอพังโคน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ต้นทองอุไร http://thailand4.com/gen/2019-05-03/ee810aa900196d1f7a4e62f6c5dccd59/ Fri, 03 May 2019 15:58:01 +0700 ดีเดย์ !! สถาบันแคนาบินอยด์แห่งสมาคมแพทย์ฯ จับมือ มทร.อีสาน และเครือข่าย ประกาศความร่วมมือผลิตและสกัดยาจาก กัญชา ปักหมุดที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ http://thailand4.com/gen/2019-05-03/32b938bead5e95eef64bb17382d231c9/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับสถาบันแคนาบินอยด์แห่งสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนาบินอยด์ : การใช้ยาตำรับกัญชารักษาผู้ป่วย-แผนไทย http://thailand4.com/gen/2019-05-03/32b938bead5e95eef64bb17382d231c9/ Fri, 03 May 2019 15:50:18 +0700 สภา มทร.ธัญบุรี ไฟเขียวออกนอกระบบ http://thailand4.com/gen/2019-05-03/5e15301ebeb2adcfbbe697c7051a8e9e/ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วฯนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผน http://thailand4.com/gen/2019-05-03/5e15301ebeb2adcfbbe697c7051a8e9e/ Fri, 03 May 2019 9:42:14 +0700 สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน http://thailand4.com/gen/2019-05-02/56c927b6d27ded058865d6dba8ca84a9/ วันที่ 29 เม.ย.62 ฝ่ายแผนงานและประเมินผลโดยจ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมให้คำปรึกษากับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 7 แก่โรงงานน้ำทรายกำแพงเพชร http://thailand4.com/gen/2019-05-02/56c927b6d27ded058865d6dba8ca84a9/ Thu, 02 May 2019 15:44:06 +0700 ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่19 http://thailand4.com/gen/2019-04-30/7837ead9eff7769c294cf43f5bf11d7f/ มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังกรมศิลปากร และองค์กรเอกชน จัด แข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 นำศิลปินเก่าถ่ายทอดผลงานสู่ศิลปินหน้าใหม่ สืบสานศิลปะปูนปั้น สืบสานสมบัติอันทรงคุณค่าของไทย ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://thailand4.com/gen/2019-04-30/7837ead9eff7769c294cf43f5bf11d7f/ Tue, 30 Apr 2019 13:59:07 +0700 มทร.ธัญบุรี กวาด 8 รางวัลนานาชาติ #เจนีวา http://thailand4.com/gen/2019-04-26/fdbb2dda6c94fa9ec20b2f610f2854f2/ อาจารย์นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 8 รางวัลใหญ่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เผยคุณภาพผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติต่อเนื่อง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://thailand4.com/gen/2019-04-26/fdbb2dda6c94fa9ec20b2f610f2854f2/ Fri, 26 Apr 2019 17:26:58 +0700 RILL มทร.ธัญบุรี พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเปิดรับ Credits Bank http://thailand4.com/fin/2019-04-26/d75da0d1ebe992a528364cca36bb6274/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL (RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non http://thailand4.com/fin/2019-04-26/d75da0d1ebe992a528364cca36bb6274/ Fri, 26 Apr 2019 16:08:26 +0700 นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์คว้าแชมป์โครงงานสหกิจศึกษาภาคเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง http://thailand4.com/gen/2019-04-24/0a1de45767e606b10a76e99f0cb49242/ นศ.มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่างพร้อมเป็นตัวแทนไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://thailand4.com/gen/2019-04-24/0a1de45767e606b10a76e99f0cb49242/ Wed, 24 Apr 2019 14:07:52 +0700 คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอนวิชาชีพด้านอาหาร แก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ http://thailand4.com/gen/2019-04-24/eda2d6d0f05f2bc8f4b9564868573711/ นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ http://thailand4.com/gen/2019-04-24/eda2d6d0f05f2bc8f4b9564868573711/ Wed, 24 Apr 2019 13:40:03 +0700 มทร.พระนคร เชิญชวนส่งบทความและงานวิจัย นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส http://thailand4.com/gen/2019-04-19/f366c2e0608b4c9e4b41ca14785184e3/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP http://thailand4.com/gen/2019-04-19/f366c2e0608b4c9e4b41ca14785184e3/ Fri, 19 Apr 2019 17:22:44 +0700 ภาพข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) http://thailand4.com/gen/2019-04-17/76b8630c3f33792f78a2bf645e029d11/ เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ http://thailand4.com/gen/2019-04-17/76b8630c3f33792f78a2bf645e029d11/ Wed, 17 Apr 2019 14:50:36 +0700 มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังภาคเอกชนจัดการแข่งขัน SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0 http://thailand4.com/gen/2019-04-11/79d9a95a3eedd1b19d596534662930fe/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผนึกกำลังกับสองพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2 http://thailand4.com/gen/2019-04-11/79d9a95a3eedd1b19d596534662930fe/ Thu, 11 Apr 2019 14:56:01 +0700 นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนายาหอมแก้ลมวิงเวียนในรูปแบบเม็ดฟู่-แคปซูล http://thailand4.com/gen/2019-04-11/e226a46734ef487dc59ea084ed36c08b/ นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร.พทป.วัชระ ดำจุติ ศึกษาฤทธิ์การเหนี่ยวนำการนอนหลับจากสารสกัดยาหอมแก้ลมวิงเวียน พัฒนาในรูปแบบเม็ดฟู่ ทานง่าย สะดวก ได้รับปริมาณยาที่พอเหมาะ ช่วยการนอนหลับ ดร.พทป.วัชระ http://thailand4.com/gen/2019-04-11/e226a46734ef487dc59ea084ed36c08b/ Thu, 11 Apr 2019 14:54:15 +0700 ภาพข่าว: สงกรานต์ราชมงคลสกลนคร http://thailand4.com/gen/2019-04-11/44b9eb0941c0609e7b11ef00513c54ad/ สงกรานต์ราชมงคลสกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงค์ และการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ http://thailand4.com/gen/2019-04-11/44b9eb0941c0609e7b11ef00513c54ad/ Thu, 11 Apr 2019 12:07:34 +0700 จากของสะสม...สู่งานศิลป์ จิตรกรนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี http://thailand4.com/gen/2019-04-10/f76fa5866228defafd7bcde78d222f9c/ นักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงไอเดียสุดเจ๋งในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ เวนิชอาร์ทสเปซ วัชพล จิตรกรนักปฏิบัติมืออาชีพ 67 ชีวิต จาก 4 สาขาวิชาของภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) http://thailand4.com/gen/2019-04-10/f76fa5866228defafd7bcde78d222f9c/ Wed, 10 Apr 2019 17:53:46 +0700 ผ้าผลิตหมวก สู่แฟชั่นโชว์เสื้อผ้าเด็ก ผลงาน นศ.มทร.ธัญบุรี http://thailand4.com/gen/2019-04-10/f3abeeef298681f7fd61dc6230f7f1dc/ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็ก 32 ชุด จากผ้าที่เป็นส่วนคงเหลือจากสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกหมวก จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในงาน http://thailand4.com/gen/2019-04-10/f3abeeef298681f7fd61dc6230f7f1dc/ Wed, 10 Apr 2019 15:32:32 +0700 มทร.ธัญบุรี จับมือ เยอรมนี ปั้มช่างซ่อมอากาศยานมาตรฐาน EASA http://thailand4.com/gen/2019-04-05/b390955c35cbc2926e59bec2f9a7c524/ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานกับบริษัท AERO-Bildungs GmbH ประเทศเยอรมนี http://thailand4.com/gen/2019-04-05/b390955c35cbc2926e59bec2f9a7c524/ Fri, 05 Apr 2019 13:33:45 +0700 ภาพข่าว: มทร.พระนคร รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง http://thailand4.com/gen/2019-04-05/110489cf86ce9e859b7a6d782b39b3b2/ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ http://thailand4.com/gen/2019-04-05/110489cf86ce9e859b7a6d782b39b3b2/ Fri, 05 Apr 2019 11:25:51 +0700 ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย http://thailand4.com/gen/2019-04-04/619dad2f04d4ed8470a6d976f04cde25/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย http://thailand4.com/gen/2019-04-04/619dad2f04d4ed8470a6d976f04cde25/ Thu, 04 Apr 2019 15:59:11 +0700 2 ทีม นศ.สถาปัตย์. มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง! ชนะเลิศการออกแบบระบบขนส่งฯ http://thailand4.com/gen/2019-04-04/aff227a3023070267ad63ece776bb1f3/ สนข. ประกาศผลการออกแบบแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อคนทุกคน นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ชนะเลิศ 2 ทีม ผศ.ดร.วรากร สงวนทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) http://thailand4.com/gen/2019-04-04/aff227a3023070267ad63ece776bb1f3/ Thu, 04 Apr 2019 11:25:21 +0700 มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS3 รับตรงร่วม 1,534 ที่นั่ง http://thailand4.com/gen/2019-03-29/024bb03a349ba40d5aeb65746e60ceb2/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ทีแคสรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจำนวน 1,534 ที่นั่ง 11 คณะคือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ http://thailand4.com/gen/2019-03-29/024bb03a349ba40d5aeb65746e60ceb2/ Fri, 29 Mar 2019 15:46:22 +0700 ยลโฉมแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย#จิตรกรรมฝาผนังภาคใต้ งานวิจัย มทร.ธัญบุรี http://thailand4.com/gen/2019-03-25/797da7d3d847b3fb3940d15456515f63/ ผลงานวิจัย อาจารย์ มทร.ธัญบุรี #จิตรกรรมฝาผนังในภาคใต้# ได้รับเลือกสู่ต้นแบบการจัดสร้างแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 2562 จาก บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า บริษัท http://thailand4.com/gen/2019-03-25/797da7d3d847b3fb3940d15456515f63/ Mon, 25 Mar 2019 15:44:33 +0700