Thursday July 18, 2019 00:09

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง Press Releases

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เจาะลึกกฎ TCAS 62 ทั่วไป—30 Oct 18

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "เจาะลึกกฎ TCAS 62" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 วันศุกร์

สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั่วไป—25 Oct 18

สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือร้านเครื่องดื่มในจังหวัดตรัง รณรงค์ใช้ขวดน้ำแทนแก้วน้ำพลาสติก ทั่วไป—25 Oct 18

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม

ภาพข่าว: ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ทั่วไป—24 Oct 18

วันนี้ (23 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและเครือข่าย ให้ความรู้กับเครือข่ายเกษตรกร ทั่วไป—18 Oct 18

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี ทั่วไป—24 Sep 18

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีถวายถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา และวางพวงมาลา เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี ทั่วไป—24 Sep 18

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทำบุญครบรอบ 15 ปีก่อตั้งคณะ ทั่วไป—17 Sep 18

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 06.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ฝึกซ้อมย่อย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—17 Sep 18

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ ทั่วไป—14 Sep 18

วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—14 Sep 18

วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.09 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ ทั่วไป—14 Sep 18

วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั่วไป—10 Sep 18

วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เผยถึงการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2561

รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เปิดโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา ทั่วไป—10 Sep 18

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการยุวชนประกันภัย ทั่วไป—30 Aug 18

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ

รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ สัญจร ทั่วไป—07 Sep 18

วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะสถาปัตย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ประจำปี ทั่วไป—06 Sep 18

วันนี้ (6 กันยายน 2561) เวลา 08.29 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีศิลป์จุ่ม ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 ทั่วไป—06 Sep 18

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทน์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN WEEK หรือ สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2561 จัดโดย

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั่วไป—05 Sep 18

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินสุขภาพของบุคลากรในองค์กร (Physical Fitness Test) ครั้งที่ 4 และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ หัวข้อ

#ทีม ลีโอ 3 จาก จ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 9 ชิงถ้วย ทั่วไป—04 Sep 18

วันนี้ (4 กันยายน 2561) อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ นายกสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยผลการแข่งขันเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 9 ชิงถ้วย 'พลเอกเปรม ติณสูลานนท์' ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ ทั่วไป—04 Sep 18

วันนี้ (4 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 22 (3/2561) ทั่วไป—03 Sep 18

วันนี้ (3 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ แก้วประดับ

ม.สงขลานครินทร์ ตรังจัดโครงการ เดิน - วิ่ง พี่ชวนน้องสู่ชุมชน ประจำปี ทั่วไป—03 Sep 18

วันนี้ (2 กันยายน 2561) เวลา 06.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดแข่งขันเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 9 ชิงถ้วย #พลเอกเปรม ทั่วไป—03 Sep 18

วันนี้ (1 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. ที่สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยัลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 9

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จับมือโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำเสนอผลงานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ ทั่วไป—30 Aug 18

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยครูและตัวแทนนักเรียนชั้น

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ทำแปลงนาสาธิต ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทั่วไป—30 Aug 18

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่แปลงนาสาธิต ตึกกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณสุกัญญา ดำจุติ นิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการดำนาข้าวให้แก่ อาจารย์ บุคลากร

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมความรู้แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ทั่วไป—29 Aug 18

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร้านเค้กกนิษฐา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคุณพีระพล เก้าเอี้ยน

ม.อ. ตรัง ร่วมคุยคณะทำงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางด้านทะเลและชายฝั่ง ทั่วไป—29 Aug 18

วันนิ้ (29 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ณัฏฐาศักดิ์

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตากับสภากาชาดไทย ทั่วไป—29 Aug 18

วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต และแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ตาม "โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดกิจกรรมระบายสีน้ำ ในโครงการ สุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข ทั่วไป—28 Aug 18

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพสีน้ำในโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข