Thursday July 2, 2020 21:40

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ Press Releases

ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร จับมือโปรกอล์ฟระดับโลก สานฝันการศึกษาเด็กไทย ทั่วไป—27 Dec 19

มูลนิธิสายธาร ในความอุปถัมภ์เครือเบทาโกร นำโดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)

ภาพข่าว: เปิดโรงเรือนวิจัยแมลงอุตสาหกรรม ทั่วไป—09 May 19

ศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) และ นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือเบทาโกร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารและพนักงานเครือเบทาโกร จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ทั่วไป—08 May 19

เครือเบทาโกร โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเบทาโกร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

ภาพข่าว: เครือเบทาโกรรับ 4 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ทั่วไป—07 Dec 18

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 ใน 4 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านผู้นำ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านการตลาด

ภาพข่าว: ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ ทั่วไป—08 Oct 18

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 การนี้ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั่วไป—28 Sep 18

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. - นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ

ภาพข่าว: 51 ปี เครือเบทาโกร Uncompromising Quality (becontinued) ทั่วไป—20 Sep 18

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเบทาโกร ร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 51 ปี เครือเบทาโกร ภายใต้แนวคิด "Uncompromising

ภาพข่าว: เบทาโกร ร่วมมือกับ 7 องค์กรเอกชน สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของประเทศ ทั่วไป—31 Aug 18

เครือเบทาโกร โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบเกียรติบัตร ร่วมกับตัวแทนองค์กรภาคเอกชน 7 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย

ภาพข่าว: เบทาโกร จับมือ ศธ. มท.และ 11 สถาบันอุดมศึกษา ขยายผลโมเดล HAB ทั่วไป—28 Aug 18

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based Community Development: HAB) 5 ด้าน เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษา

ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร มอบบ้านพักครูและทุนการศึกษา ทั่วไป—15 Aug 18

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร โดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร และประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่ 8 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบบ้านพักครูแสนสุข Happy home ให้แก่โรงเรียนเบทาโกรวิทยา โดยมี นายปราโมทย์ แสนกล้า

ภาพข่าว: เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล ทั่วไป—05 Apr 18

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (กลาง) และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ขวาสุด)

ภาพข่าว: ซีอีโอเบทาโกรรับรางวัลคุณภาพดีเด่น ทั่วไป—15 Mar 18

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร ได้รับ "รางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี 2560 (SQAT Quality Award 2017)" ในงานวันมาตรฐานโลกประจำปี 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ ทางสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.)

ภาพข่าว: เบทาโกร จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ทั่วไป—06 Nov 17

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย โดยนางสาวสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และระดมทุน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อม ดร.เคท บาร์แซค ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (ซ้ายสุด) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ภาพข่าว: เครือเบทาโกร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—12 Oct 17

วันนี้ (๑๒ ต.ค. ๖๐) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายภัตตาหารเช้า ทอดผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: เบทาโกรโชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 3 มาตรฐานระดับสากล ทั่วไป—26 Jun 17

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกัน 3 ระบบ ได้แก่ ISO/IEC 27001 : 2013 (Information Security Management System : ISMS -

ภาพข่าว: เครือเบทาโกร จับมือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ วิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ ทั่วไป—23 May 17

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่

ภาพข่าว: เครือเบทาโกรมอบศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ทั่วไป—09 Feb 17

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) ส่งมอบ "ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา" (Constructionism Learning Center) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ภาพข่าว: เบทาโกร จับมือ สอศ. ผลิตบุคลากรคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั่วไป—23 Jan 17

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ภาพข่าว: เบทาโกร จัดงาน ซีอาร์เอ็ม แฟมิลี่ บิสซิเนส ทั่วไป—27 Oct 16

เครือเบทาโกร จัดงาน ซีอาร์เอ็ม แฟมิลี่ บิสซิเนส เสวนาหัวข้อ "ธุรกิจครอบครัวพัฒนาอย่างไรให้สำเร็จและยั่งยืน" โดยมี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร

ภาพข่าว: เบทาโกร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่แผนกโรคไต รพ.สัตว์ ม.เกษตรฯ ทั่วไป—30 Aug 16

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับแผนกโรคไต โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่ง บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Dog'n joy และ

ภาพข่าว: เบทาโกรต้อนรับคณะเชฟ ไทยแลนด์ คูลินารี อคาเดมี่ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาวงการอ ทั่วไป—03 Mar 16

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร (แถวหน้าที่ 3จากซ้าย) ให้การต้อนรับ เชฟวิวเมนท์ ลีออง (Willment Leong)

ภาพข่าว: เครือเบทาโกร จับมือเกษตรกรคู่สัญญากว่า 100 ราย ร่วมยกระดับมาตรฐานแรงงาน ทั่วไป—16 Nov 15

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร เป็นประธานในงานสัมมนา "ยกระดับ มาตรฐานแรงงานไก่ประกันสู่ความยั่งยืน" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดูแลและยกระดับแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วย "มาตรฐานแรงงานเบทาโกร"

ภาพข่าว: เบทาโกรร่วมกับยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นตัดริบบิ้นเปิดร้านข้าวห่อไข่ปอมมุโนะคิ ทั่วไป—13 Aug 15

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) นำทีมผู้บริหารเครือฯ อาทินายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่2 จากขวา)

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตแห่งรัสเซียฯ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ทั่วไป—05 Aug 15

ฯพณฯ นายกีริล มิไฮโลวิช บัรสกี เอกอัครราชทูตแห่งรัสเซียประจำประเทศไทย (กลาง) พร้อมคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร (Betagro Science Center) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการ โดยมี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: รมต.วิทย์ฯ เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—20 Jul 15

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร (Betagro Science Center) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการ โดยมี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: บ.เบทาโกร ยกทีมนักวิจัย เยี่ยมชมซินโครตรอน หวังทำวิจัยร่วม ทั่วไป—21 May 15

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มนักวิจัย บริษัท Thai Union Frozen, บจก.มิตรผล, บริษัท