Friday January 24, 2020 16:36

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Press Releases

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลินิก ทั่วไป—23 Jan 20

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือในกรอบการทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ฯ ทั่วไป—23 Jan 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วย

วว. รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เสริมแกร่ง OTOP/SMEs โดยกลไกฝึกอบรม BRAND DNA 4 ภูมิภาค ทั่วไป—22 Jan 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP / SMEs 4 ภูมิภาค จัดฝึกอบรม "ค้นหา BRAND DNA

ภาพข่าว: วว. แสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รับตำแหน่งอธิการบดี ทั่วไป—22 Jan 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วว. จับมือจังหวัดกระบี่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำแร่ธรรมชาติ ทั่วไป—20 Jan 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว และหอการค้าจังหวัดกระบี่ เปิดตัว

ปลา-เก สุดยอดโอกูตูร์ จากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ ยกทัพซุปตาร์โชว์ตะลึง ทั่วไป—20 Jan 20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดงานเปิดบ้านศิลปกรรม SHOW POW(ER) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ขอแสดงความยินดี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—20 Jan 20

"ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต" ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์

วว.จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ทั่วไป—20 Jan 20

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2563

วว. /พันธมิตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั่วไป—16 Jan 20

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว.

วว. เชิญร่วมกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป—08 Jan 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร ทั่วไป—14 Jan 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มกส.)

นักศึกษาราชภัฏโคราช หนุ่มกายงาม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเพาะกายฯ ทั่วไป—14 Jan 20

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนายเนติพงษ์ จุลจอหอ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ "หนุ่มกายงาม

ม.หอการค้าไทย มอบรางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ทั่วไป—13 Jan 20

ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ผลการประกวดฯ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ นายธนกฤต ประสิทธิ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมสัมผัสอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ไปด้วยกันที่งาน Maker Faire Bangkok 2020 ไลฟ์สไตล์—13 Jan 20

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "Maker Faire Bangkok 2020: The Future We Make"

วว. ร่วมจัดกิจกรรมรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป—09 Jan 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

สุขภาพดี มีได้ด้วยตัวเรา วิทย์กีฬาฯ ราชภัฏโคราชขอเชิญออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อ ทั่วไป—07 Jan 20

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้างกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม Firm&fit with sport science 2020 NRRU กับวิทย์กีฬา ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

ภาพข่าว: วว. เยี่ยมคารวะ/สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ทั่วไป—06 Jan 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และคณะผู้บริหาร วว.

วว./บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลฯ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ภายใต้การดำเนินโครงการ Thai ทั่วไป—02 Jan 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ และนางมาลิน อังสุรังสี กรรมการบริษัทเอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

เมอร์ค อนุญาตให้ Promega ใช้สิทธิในเทคโนโลยี CRISPR Integration พื้นฐาน ไอที—20 Dec 19

- เปิดมุมมองใหม่ให้นักวิทยาศาสตร์ในเรื่องการทำงานของเซลล์ตามธรรมชาติ เพื่อเร่งการพัฒนายาให้เร็วขึ้น เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบริษัท Promega Corp.

คณะวิทย์ฯ มธ. ชวนมินิมาราธอน Sci-Tech TU Run 2020 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน ทั่วไป—26 Dec 19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักวิ่งทั่วไป ร่วมกิจกรรม "Sci-Tech TU Run 2020 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" การฟันรัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ในราคา 550 บาท และ VIP ราคา 1,000 บาท

ภาพข่าว: วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แจกต้นกล้า กล้วยหอมทอง/เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 2,000 ต้น ทั่วไป—25 Dec 19

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกิตติพงษ์ เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ การไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล

ภาพข่าว: วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แจกต้นกล้า กล้วยหอมทอง/เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 2,000 ต้น ทั่วไป—25 Dec 19

นางสุวรรณา ดอกไม้คลี่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกิตติพงษ์ เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—24 Dec 19

ดร. จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วว.พร้อมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทย/ญี่ปุ่น ทั่วไป—23 Dec 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก

วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมวิจัยพัฒนาทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขภาพการแพทย ทั่วไป—20 Dec 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วว.โชว์บทบาทองค์กรด้านการวิจัยพัฒนา กัญชง-กัญชา ในงานสัมมนาวิชาการ The International Cannabis-based ทั่วไป—19 Dec 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ปัจจุบันการนำกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์การแพทย์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ปฏิรูป การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก ทั่วไป—19 Dec 19

กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หากคุณกล้าที่จะเรียนรู้ เราพร้อมปฏิรูปให้กับคุณ !!! ขอเชิญฝึกอบรม หลักสูตร "ปฏิรูป" การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดโลก โดยวิทยากร และผู้เสวนา

ถึงเวลา TIME เสริมกำลังนโยบาย Thailand Plus Package ของรัฐบาล รูปแบบการสร้างกำลังคนแนวใหม่ ทั่วไป—19 Dec 19

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

วว.จับมือ กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ...เสริมศักยภาพการแข่งขัน ทั่วไป—18 Dec 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายวิศาล เพ่งวาณิชย์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑

ภาพข่าว: อจ. มจพ. ร่วมเวทีปราชญ์ชาวบ้าน เสวนา นวัตกรรม เพิ่มราคายางพารา ทั่วไป—18 Dec 19

รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)