Friday April 19, 2019 21:55

วิสาหกิจขนาดกลาง Press Releases

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดน ภายใต้กิจกรรมงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ปฏิทินข่าว—19 Apr 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดน" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

ผู้ประกอบการเครื่องสำอางความงามห้ามพลาด !! บรรยายฟรี เสริมจุดเด่น เน้นจุดขาย แข่งขันได้ในระดับโลก ทั่วไป—19 Apr 19

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดบรรยายฟรีแก่ผู้สนใจในหัวข้อ "เสริมจุดเด่น เน้นจุดขาย แข่งขันได้ในระดับโลก" ในธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อให้ธุรกิจคุณสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืน

SME D Bank ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนากลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมืองชูโครงการ SME-D Scaleup Local Economy ปฏิทินข่าว—18 Apr 19

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ "SME-D Scaleup Local Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปิดรับสมัคร สัมมนาฟรี ! ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก กลุ่ม ชา กาแฟ ทั่วไป—17 Apr 19

เปิดรับสมัครแล้ว! อบรมสัมมนาฟรี โครงการ SME-D Scaleup Local Economy : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โครงการดีๆ ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์

ECBER มข ร่วม กับ สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเครือข่าย SMEs เชื่อมสู่ตลาดอาเซียน +8 ทั่วไป—17 Apr 19

ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (Ecber) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภาพข่าว: SME D Bank จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ปฏิทินข่าว—12 Apr 19

นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น

SME D Bank เพิ่มมูลค่าตลาดสมุนไพร จับมือ ม.อ. จัดโครงการ SME D Scale up Curry Herb Innovation ปฏิทินข่าว—12 Apr 19

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ ของ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2561

ภาพข่าว: ธพว.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ทั่วไป—11 Apr 19

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

หนุนอาชีพเสริมสวยสู่มาตรฐานสากล พลิกโฉมบ้านเป็นร้าน สร้างรายได้ ตอกย้ำ ทั่วไป—11 Apr 19

4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประสานพลังยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

ภาพข่าว: สสว.จัดงาน SME ONE FEST In Summer@Central World ปฏิทินข่าว—10 Apr 19

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (กลาง) ประธานเปิดงานแสดงสินค้า "SME ONE FEST In Summer@Central World" ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อทดสอบตลาด

ภาพข่าว: ทีเอ็มบี ผนึก สสว. มอบสิทธิพิเศษเพื่อเอสเอ็มอีให้เติบโตได้มากกว่า หุ้น—09 Apr 19

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (ซ้ายสุด) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมงาน "วันของ SME: Together We Share" ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ สสว.

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน ปฏิทินข่าว—05 Apr 19

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวที่ 2) รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ (ที่ 7 จากซ้ายแถวที่ 2) รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (ที่ 6

SME D Bank ผนึกกำลัง มจธ. จัดโครงการSME-D Scale up Automation ยกระดับ SMEs Startup ทั่วไป—05 Apr 19

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า โครงการ"SME - D Scale up Automation ติดปีก SMEs & Startup สู่ระบบอัตโนมัติ 4.0"

สสว. โรดโชว์งานSME One Fest In Summer@Central World จัดขึ้นใจกลางเมือง ระหว่าง 4-7 เมษายนนี้ ณ ทั่วไป—04 Apr 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศ ระดมสินค้ามาร่วมจัดแสดงภายในงาน "SME One Fest In Summer@Central World" หวังช่วยกระตุ้นธุรกิจ SME ให้เกิดการตื่นตัว ชี้ช่องทางสร้างรายได้

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน ปฏิทินข่าว—04 Apr 19

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ (ที่ 5 จากซ้ายแถวที่ 2) รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ (ที่ 7 จากซ้ายแถวที่ 2) รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (ที่ 6

SME D Bank สานฝันสร้างสตาร์ทอัพประดับวงการยางพาราไทย หุ้น—04 Apr 19

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธนาคารให้ความสนใจกับการแปรรูปยางพาราด้วยนวัตกรรม

ภาพข่าว: ซีอีเอ จับมือ สสว. เพิ่มมูลค่าสปาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—04 Apr 19

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 4 จากซ้าย) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ

ภาพข่าว: SME D Bank ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้าผู้ประกอบการและสาขาภาคใต้ ปฏิทินข่าว—03 Apr 19

นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ประกอบการภาคใต้ เพื่อสนับสนุน "เติมทักษะ-เติมทุน-เติมคุณภาพชีวิต"

สสว. จับมือ ซีอีเอ ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมสปาไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ติดสปีด สปา-นวดไทย ปฏิทินข่าว—02 Apr 19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดกิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

ภาพข่าว: SME D Bank หนุนเอสเอ็มอีไทยบุกตลาดเมียนมา ปฏิทินข่าว—02 Apr 19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ยกทัพลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน "Mini Thailand Week" ณ นครย่างกุ้ง

ภาพข่าว: SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 144 ทั่วไป—01 Apr 19

วันนี้ (1 เมษายน 2562) นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: SME D Bank ร่วมเติมทักษะผู้ประกอบการคนตัวเล็ก หนุนธุรกิจร้านอาหารดันยอดปังด้วยตลาดออนไลน์ยุ ปฏิทินข่าว—29 Mar 19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SMEs Turbo Boost ซึ่งธนาคารจัดร่วมกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพข่าว: SME D Bank เปิดงาน สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 3 ขาช้อปห้ามพลาด สินค้าดี ราคาเบาๆ ทั่วไป—28 Mar 19

นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" ครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ ทั่วไป—25 Mar 19

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 4

ภาพข่าว: ธพว.ยกทัพของดี SMEs ทั่วไทย จัดเต็ม! กับงาน สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยครั้งที่ ทั่วไป—25 Mar 19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดใหญ่จัดเต็มอีกครั้ง ทั้งของกิน ของใช้ สินค้าเด่น และของฝากในราคาประหยัดจาก SMEs ทั่วฟ้าเมืองไทย ในงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562

SME D Bank จับมือ ธอส. บสย. ปักหมุดหนุนเอสเอ็มอี 4 ภาค เดินหน้า สร้างบ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หุ้น—25 Mar 19

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยถึงความร่วมมือโครงการ "สร้างบ้าน สร้างอาชีพ" ระหว่างธนาคารกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ

ซีอีเอ ชวนพลิกแนวคิด ปั้น สปาไทย ให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ ปฏิทินข่าว—22 Mar 19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชวนฟังสัมมนา "Creative Spa & Wellness Thailand Seminar : พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์"

ห้ามพลาด !! บรรยายฟรีเข้มข้นตลอดวัน 29 มี.ค.นี้ บริหารจัดการร้าน-สร้างร้านให้ดัง ดันยอดให้ปัง ปฏิทินข่าว—21 Mar 19

ใครมีร้านอาหารแต่ยังไม่แจ้งเกิด ห้ามพลาด !! บรรยายฟรีหลักสูตรบริหารจัดการร้านอาหารแบบจัดเต็ม จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ

ภาพข่าว: SME D Bank จับมือ 3 พันธมิตร สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ทั่วไป—21 Mar 19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการร่วมใจ สร้างตลาดปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี" ร่วมกับ

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หุ้น—20 Mar 19

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา "ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน" ภายใต้โครงการ "การบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ระยะที่ 2" ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม