Wednesday September 19, 2018 12:45

วีระ โรจน์พจนรัตน์ Press Releases

ครม.รับทราบแนวทางพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลกสร้างรายได้-อาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคอีสานตอนบน 1 ผลักดันเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก หนุนงานเทศกาลประเพณีที่โดดเด่นสู่ระดับนานาชาติ ทั่วไป—18 Sep 18

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วธ.เตรียมเสนอ เมืองโบราณศรีเทพ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกเดือนม.ค. ปี 2562 ชี้ความโดดเด่นเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี-เขมรโบราณแห่งหนึ่งของโลก ทั่วไป—17 Sep 18

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ จ.เพชรบูรณ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์

กระทรวงวัฒนธรรมจับมือสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เปิดโครงการ หรีดหนังสือ ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัย ให้ปัญญา ทั่วไป—14 Sep 18

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิด "โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย...ให้ปัญญา" ซึ่งริเริ่มโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

บอร์ดอนุกก.มรดกโลกทางวัฒนธรรม เห็นชอบเอกสารเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลก ทั่วไป—12 Sep 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา

รมว.วธ.เปิดงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ที่จ.ลำปาง ผนึกหน่วยงานรัฐ เอกชน ทั่วไป—10 Sep 18

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดลำปาง"

ครม. เห็นชอบแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั่วไป—04 Sep 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบการแก้ไขร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการกระชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ทั่วไป—03 Sep 18

พรุ่งนี้ (4 ก.ย.2561) เวลา 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าว "การประชุมคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561" ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์

ครม. เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ. ชาย นครชัยนั่งเก้าอี้อธิบดี สวธ.-กิตติพันธ์ พานสุวรรณ ทั่วไป—28 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ. เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน

วธ. เชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรถวายประธานสงฆ์ สปป.ลาว ชูมิติศาสนา ทั่วไป—24 Aug 18

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีถวายรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 แก่พระมหางอน ดำลงบุน

ครั้งแรก ครั้งสำคัญ ระหว่างกระทรวง พม. วธ. ผนึกพลังจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด มรดกทางวัฒนธรรม ทั่วไป—28 Aug 18

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ และนาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด "มรดกทางวัฒนธรรม

กรมศิลปากร เผยความคืบหน้าขุดพบปืนใหญ่แบบโบราณ ในพื้นที่สนามหลวง ระบุเป็นปืนใหญ่โบราณแบบเดียวกับที่เก ทั่วไป—27 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ว่าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบ

ครม.ชูฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล ส่งเสริมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและ ทั่วไป—21 Aug 18

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561

รมว.วธ.ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณสถาน-งานวัด-ชุมชนคุณธรรมในจ.ระนอง-ชุมพรในการประชุมครม.สัญจรภาคใต้ ทั่วไป—20 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ณ จ.ระนองและจ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561

นายรัฐมนตรี เซ็นตั้งคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวงแล้ว 34 คน ทั่วไป—16 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 34 คน โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีองค์ประกอบ

วธ.รณรงค์เชิญชวนนายกรัฐมนตรี-ครม.-ปชช.ชมนิทรรศการ ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก ทั่วไป—14 Aug 18

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมนิทรรศการ "ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก"

วธ. ฉลอง วันอาเซียน ปี 61 เปิดตัวหนังสือวัฒนธรรมอาเซียน วิวิธ อาเซียน ทั่วไป—08 Aug 18

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการภาพถ่าย "วิวิธอาเซียน" (Vivid ASEAN) มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ครม. เห็นชอบปฏิญญาความร่วมมือ ปีแห่งวัฒนธรรม ไทย-ตุรกี ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ทั่วไป—07 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการจัดทำปฏิญญาแสดงเจตจำนงการดำเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่อง

วธ.ระดมศิลปินท้องถิ่นอันดามัน-ศิลปินร่วมสมัย-ศิลปินแห่งชาติ เนรมิตถนนประติมากรรม ทั่วไป—06 Aug 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายหลังลงพื้นที่ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งแรกในประเทศไทย (Thailand Biennale, Krabi

วธ.เผยผลโพล ภาษาไทย ปชช.ร้อยละ 70ทราบ 29 ก.ค.ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป—26 Jul 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนต่อ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" จากกลุ่มตัวอย่าง 2,607 คนทั่วประเทศ

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 - วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 22 - 28 ก.ค. นี้ จัด 11 ทั่วไป—18 Jul 18

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

สุดยอดเยาวชนไทย TYC คว้า 2 เหรียญทอง เวทีแข่งขันประสานเสียงชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 10 ทั่วไป—16 Jul 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) นำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) หรือ TYC ร่วมแข่งขันการขับร้องประสานเสียงชิงแชมป์โลก

รัฐบาล เปิดตัวบทเพลง สดุดีจอมราชา เฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ทั่วไป—11 Jul 18

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการแสดงดนตรีและขับร้องเพลง

วธ.เปิดให้บริการแล้วระบบจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย ทั่วไป—04 Jul 18

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดให้บริการระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (E-Booking) อย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง tccbooking.net ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)

วธ.บูรณาการความร่วมมือพม.ขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั่วไป—28 Jun 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

วธ.ชู เชียงใหม่ ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในด้านนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ทั่วไป—25 Jun 18

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการแสดง "นาฏศิลป์ ดนตรีไทยสำหรับผู้พิการ" ประจำปี 2561 โดยนักเรียนผู้พิการด้านต่างๆ

ยิ่งใหญ่ ไทยโชว์โขน รามเกียรติ์ ฉลองครบรอบ 70 ปี ไทย-เมียนมา จัดแสดง 3 เมือง กรุงเนปิดอ ทั่วไป—22 Jun 18

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ Myanmar International Convention Center 2 กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี

บอร์ดอีอีซี ถกจัดทำแผนโครงการใช้ทุนทางวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่ ยกระดับแหล่งเรียนรู้ ทั่วไป—21 Jun 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังคณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ว่า จากกรณีที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ

วธ.ตั้งทีมติวเข้มผู้บริหารส่วนกลาง-ภูมิภาคขับเคลื่อนภารกิจด้านวัฒนธรรม ทั่วไป—20 Jun 18

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 6/2561 ว่า

แพนเค้ก - หมอเจี๊ยบ ร่วมเปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ บันเทิง—18 Jun 18

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมาสองนักแสดงสาว "คุณแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์" และ "หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์"ร่วมงานในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในครั้งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเรื่องคุณธรรม นำการพัฒนาประเทศ

รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ยิ่งใหญ่ 5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ทั่วไป—18 Jun 18

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่เวทีกลางสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดงาน "ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่