Friday October 23, 2020 06:43

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Press Releases

ศศินทร์ จัดอบรมโครงการ Faculty Development Program ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั่วไป—28 Sep 20

ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มอบประกาศนียบัตรการจัดอบรมโครงการ Faculty Development Program ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” ทั่วไป—05 Aug 20

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ

ศศินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ SHRM องค์กรวิชาชีพ HR ทั่วไป—21 Jul 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Society for Human Resource Management (SHRM) จากสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ HR ระดับโลกในประเทศไทย SHRM กับ ศศินทร์

ศศินทร์ ร่วมลงนาม SHRM จัดหลักสูตร เสริมความแข็งแกร่งมาตรฐานทรัพยากรบุคคลระดับโลก ทั่วไป—14 Jul 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดย ศ.ดร. เอียน เฟนวิค (Dr. Ian Fenwick) ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กับ Society for Human Resource

เอสซีจี และ ศศินทร์ ร่วมจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020 ทั่วไป—08 May 20

เอสซีจี และ ศศินทร์ ร่วมจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2020 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก เอสซีจี และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดงาน

ผู้ชนะการแข่งขัน Business Triathlon 2020 by Sasin โครงการแข่งขันการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงสำหรับนักศ ทั่วไป—05 May 20

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ ซีพีเอฟ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ เทสโก้ โลตัส ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะโครงการ Business Triathlon 2020 by Sasin

สังคมไร้ลูกหลาน ทั่วไป—09 Mar 20

บทความโดย ผศ.ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน วิทยาลัยประชากรศาสตร์

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมงาน“The Best CEO Award” ปฏิทินข่าว—04 Mar 20

ในโอกาสฐานเศรษฐกิจ ครบรอบ 40 ปี จัดงานมอบรางวัล “The Best CEO Award” โดย Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในฐานะสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชั้นนำ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก “The Best

ภาพข่าว: ศศินทร์ฯ และ ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือจัดการแข่งขันเคสดิจิทัล SCBFLC2020 ทั่วไป—02 Mar 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ขึ้นเป็นปีที่ 7

ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future Leader ปฏิทินข่าว—27 Feb 20

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแข่งขันโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ทันสมัย

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ประชันไอเดียดิจิทัล ผ่านโครงการ SCB Future ปฏิทินข่าว—27 Feb 20

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมค้นหาเด็กรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแข่งขันโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้ทันสมัย

ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Private Partnership (PPP) for a Digital ทั่วไป—12 Feb 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ สวค. (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World"

ภาพข่าว: ม.แม่โจ้ ดูงานขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ณ สวนสามพราน ทั่วไป—07 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และ ผู้ริเริ่มโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดล คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และรศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการผลิต ในยุค Digital Transformation ไอที—07 Feb 20

บทความโดย : นายยศธนา จารุทรรศนกุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุคที่ธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี หลายอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวโดยนำ Digital

คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2563 (Kincentric ปฏิทินข่าว—31 Jan 20

คินเซนทริคและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยภาพรวมและคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำประเทศไทย ปี 2563 บริษัท คินเซนทริค และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ ร่วมจัดสัมมนา SME จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี ปฏิทินข่าว—28 Jan 20

Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับบริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ "SME จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี 2020 ได้อย่างไร?" โดยมี ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ ศศินทร์

Business Triathlon 2020 by Sasin เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี ร่วมแข่งขันผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง ทั่วไป—17 Jan 20

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ ซีพีเอฟ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ เทสโก้ โลตัส ผนึกกำลังจัด "Business Triathlon 2020" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันในรูปแบบใหม่

ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร Beta Gamma Sigma ครั้งที่ ทั่วไป—10 Jan 20

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดพิธีมอบเข็ม Beta Gamma Sigma (BGS) เป็นครั้งที่ 4 ให้กับนิสิต นิสิตเก่า ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สำหรับในครั้งนี้

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ 3 องค์กรระดับประเทศ จัดสัมมนา Women in Limitless ทั่วไป—24 Dec 19

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (Gisda) และ ซี อาเซียน (C-Asean) ร่วมจัดสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ Women in Limitless "Space"

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมจิ ทั่วไป—16 Dec 19

ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ โยชิมูระ โคจิ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย แห่งมหาวิทยาลัยเมจิ (Meiji University)

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิทินข่าว—12 Dec 19

ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวปาฐกถาในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence ปฏิทินข่าว—04 Dec 19

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (ที่สามจากขวา)

ศศินทร์ ร่วมกับ 3 องค์กรระดับประเทศ จัดสัมมนา Women in Limitless Space ปฏิทินข่าว—02 Dec 19

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (Gisda) และ ซี อาเซียน (C-Asean) ร่วมจัดสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ Women in Limitless "Space"

ภาพข่าว: AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards ปฏิทินข่าว—29 Nov 19

AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม

เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเ ทั่วไป—29 Nov 19

เอสซีจี รับ 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น จากเวที "Thailand Corporate Excellence Awards 2019" ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: คินเซนทริค และ ศศินทร์ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี ปฏิทินข่าว—27 Nov 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: คินเซนทริค และ ศศินทร์ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี ทั่วไป—26 Nov 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Private Partnership (PPP) for a ทั่วไป—21 Nov 19

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมี ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ พร้อมด้วยคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ทั่วไป—20 Nov 19

นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี