Wednesday October 28, 2020 21:37

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

สพร.9 พิษณุโลก ปั้นคนครัวบนเรือเดินทะเลสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1/2564 ทั่วไป—22 Oct 20

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม คนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ "สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)" จำนวน 42 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน

สพร.9 พิษณุโลก ร่วมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม "21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะสมเด็จย่าๆ ของแผ่นดิน" ทั่วไป—22 Oct 20

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะสมเด็จย่าๆ ของแผ่นดิน"

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ... ทั่วไป—22 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ" ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4

สพร. 17 ระยอง จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—21 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ทั้งนี้

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ ทั่วไป—21 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม

สพร.22 นครศรีธรรมราช ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—21 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) เข้าให้คำแนะนำการดำเนินการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) ของวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานราชบุรี อบรมเทคโนโลยีชั้นนสูง ฟรี ทั่วไป—20 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดังนี้ กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สาขา PLC ระดับ 1 (PLC Mitsubishi) วันที่ 1, 8, 15, 22 พฤศจิกายน

สพร. 22 นครศรีธรรมราช สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—14 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับพนักงานสถานประกอบกิจการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

สพร.22 นครศรีธรรมราชจับมืออาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ ทั่วไป—12 Oct 20

สพร.22 นครศรีธรรมราช นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการจัดดอกไม้,การประกอบอาหารไทย ณ

สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ทั่วไป—12 Oct 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) เข้าตรวจความพร้อมในการการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ1 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

สพร.23 ปัตตานี ร่วมโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ใน 4 ทั่วไป—12 Oct 20

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี นายสุชาติ เงินสุข และนางสาวธันรัศมิ์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั่วไป—09 Oct 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน”

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—09 Oct 20

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 นายมานิตย์

ก.แรงงาน เทรนโปรแกรมสุดไฮเทค CAD/CAM รับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC ทั่วไป—02 Sep 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับงานกัด-กลึง (Mill-Turn Technology)

สพร. ๒๒ นครศรีธรรมราช สร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—31 Aug 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช เปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ก.แรงงาน ลุยฝึกโดรน พัฒนาเกษตรกร 4.0 ทั่วไป—24 Aug 20

นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด นายธวัช เบญจาทิกุล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“ ทั่วไป—21 Aug 20

นางสาว อาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร“ การทำเครื่องดื่มและอาหาร” (18 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพ นางสาวอาภากร กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด

ฝึกอบรมฟรี "การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ" ทั่วไป—18 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา "การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ" ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—11 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการจัดประเมินช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กหรือช่างแอร์ ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ จำนวน ๑๗ คน ซึ่งจะเป็นอีก ๑ สาขา

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—10 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพข่าว: แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ยานยนต์—10 Aug 20

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือด้านช่างสีรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประก ทั่วไป—06 Aug 20

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง เป็นประธาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอเขาชะเมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ทั่วไป—06 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงานด้าน โลจิสติกส์ (ระดับพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ ๖, ๗, ๒๗, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ ชม.

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—06 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 12 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร.17 รย. ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งตีตราฝีมือช่างไฟฟ้า ทั่วไป—05 Aug 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เพื่อวัดระดับความรู้ ทักษะ

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—04 Aug 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมตรวจสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—24 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง

สพร. 22 นศ. พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—24 Jul 20

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

สัมมนาพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ทั่วไป—24 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0)

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—23 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗