Saturday October 31, 2020 20:44

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประ Press Releases

วว./ อย. หารือแนวทางความร่วมมือผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัยในการขึ้นทะเบียน อย. ทั่วไป—29 Oct 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย เข้าพบ นายวราวุธ เสริมสินศิริ

วว.ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาพัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ทั่วไป—29 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยของ วว. แสดงความยินดี แด่ นายดนุชา พิชยนันท์

วว. มอบผลิตภัณฑ์งานวิจัย "บาล์มสมุนไพร" จำนวน 1,200 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง ทั่วไป—29 Oct 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร วว. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร จำนวน 1,200

วว.ต้อนรับ อธิการบดี/ผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม Shared service @ ทั่วไป—28 Oct 20

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วว. /บริษัทอินฟอร์ม่ามาร์เก็ตฯ เปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” ขับเคลื่อน Total ไอที—22 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

วว.ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะ ทั่วไป—21 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะ

วว./บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง ทั่วไป—21 Oct 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท

วว.ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในโอกาสเยี่ยมชม วว. ทั่วไป—21 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วว. เตรียมเปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” และงานสัมมนา ทั่วไป—20 Oct 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม “Brand DNA Season 6” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรู้ข่าวสารจาก วว.

“ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ผู้ว่าการ วว. ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—16 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เมื่อวันที่

วว. จัดตั้งศูนย์บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ด้านอาหารฟังก์ชั่นครบวงจร รองรับการขอขึ้นทะเบียน อย. ทั่วไป—16 Oct 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้ง “ศูนย์บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ด้านอาหารฟังก์ชั่นครบวงจร” ครอบคลุม 13 สาขาวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสากล

วว.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี ทั่วไป—12 Oct 20

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

คณะผู้บริหาร วว. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/สระบุรี ติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—12 Oct 20

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

วว. รับรางวัลชมเชย "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563" ประเภทรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—06 Oct 20

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลชมเชย "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563" ประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา

ภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย ทั่วไป—06 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (คนกลาง) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สามขวามือ) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

ภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีเสวนา ปฏิทินข่าว—06 Oct 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (คนกลาง) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สามขวามือ) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดแพร่ดำเนินงานบูรณาการ วทน. แบบ Quadruple ทั่วไป—30 Sep 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นายปัญจพล

วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) แห่งแรกของไทย ทั่วไป—29 Sep 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จาก นายวันชัย พนมชัย

วว. ร่วมขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New ทั่วไป—25 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New Normal”

สถานีวิจัยลำตะคอง วว. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 MICE ของ จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป—23 Sep 20

นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกิจกรรมเปิดตัวและประชุมระดมความคิดกับกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ของ จ.นครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ "Thailand 7 MICE

วว.ลงนาม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งเสริม/พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย..สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจอาหาร ทั่วไป—21 Sep 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษกร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน ทั่วไป—18 Sep 20

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน

คณะกรรมการบอร์ดบริหาร เยี่ยมชม ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ จังหวัดเพชรบุรี ทั่วไป—17 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ความสำเร็จการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์ แก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วว. ทั่วไป—15 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากบริษัท

วว./สสว./พันธมิตร แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2563 ทั่วไป—15 Sep 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. จับมือ 3 พันธมิตรรัฐ/เอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร พืชอัตลักษณ์จังหวัดพะเยา ด้วย วทน. ทั่วไป—10 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

วว.จัดสัมมนา Packaging Testing for E-commerce ทั่วไป—03 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดสัมมนา เรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ : Packaging Testing for E-commerce” ในวันที่ 18

วว. /บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน ทั่วไป—02 Sep 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมนโยบาย BCG

วว./TBIA เผยแพร่ฐานข้อมูลระบบการจัดการขยะอินทรีย์/พลาสติกชีวภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา ทั่วไป—31 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) โดยการสนับสนุนของ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วว. ต้อนรับ “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั่วไป—25 Aug 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ