Wednesday December 11, 2019 09:08

สถาบันวิจั Press Releases

ดร.บุ๋ม-ปนัดดา พาเยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์ ไลฟ์สไตล์—06 Dec 19

ดร.บุ๋ม- ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พาคณะผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรม "เยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์" ซึ่งจัดโดย บมจ.อสมท ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมเส้นทางความงดงามของอัญมณี จ.จันทบุรี

ภาพข่าว: วว.เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาประเทศออสเตรเลีย ทั่วไป—06 Dec 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์(ผอ.หป.คม.) เข้าร่วมประชุม The

พาณิชย์มั่นใจเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นยอดค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ทั่วไป—06 Dec 19

ไทย – เทศ ให้การตอบรับการเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ตอกย้ำศักยภาพ "จันทบุรี" สู่การเป็น "นครอัญมณี" อย่างเต็มภาคภูมิ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดงานเทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี

ภาพข่าว: วว.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—06 Dec 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้แทนจากวว. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม

สวพส. จัดกิจรรม สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน ทั่วไป—06 Dec 19

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม"สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน" เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด

สถานีวิจัยลำตะคอง วว. เปิดให้เข้าชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—04 Dec 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) ฟรี! เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม"

วว.ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง The International Cannabis-based ทั่วไป—03 Dec 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชา ฟรี! หัวข้อเรื่อง "The International Cannabis-based Medicine Industry 2019" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา

ภาพข่าว: วว./กรมทางหลวงชนบท ผนึกกำลังพัฒนาทดสอบอุปกรณ์ด้านการจราจร ทั่วไป—03 Dec 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

วว. /มทร.ธัญบุรี รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage จากผลงานวิจัยพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประส ทั่วไป—02 Dec 19

ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ

วว. ส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—02 Dec 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ สร้างเกษตรกรไฮเทค/ชุมชนต้นแบบ 13 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ทั่วไป—29 Nov 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ

ว. ผลักดันผู้ประกอบการไทย ให้ได้มาตรฐานรับรอง อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงาน 3S : Speed ทั่วไป—29 Nov 19

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่อง "Value Plus With NQI

วว.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ชีวมวลประเภท Lignocellulosic ทั่วไป—29 Nov 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ

ภาพข่าว: อาชีวะ ร่วมมือ KRIVET ทั่วไป—29 Nov 19

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ Dr. Kim Young Saing นักวิจัยอาวุโส จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Research Institute of Vocational Education and Training : KRIVET) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วว. /มกอช.ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน NQI เกษตรปลอดภัย ทั่วไป—28 Nov 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ประชุมหารือประเด็น NQI เกษตรปลอดภัย ร่วมกับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มุ่งนโยบายพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ทั่วไป—27 Nov 19

นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2562 โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

ครั้งแรก! สจล. ผนึก NICT ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง สถานีเรดาห์ตรวจสภาพอวกาศ ณ สจล.ชุมพร หนุน ระบบนำทาง ทั่วไป—26 Nov 19

- สจล. ชี้ "พลาสมาบับเบิล-ความผิดปกติชั้นบรรยากาศ" หนักข้อ! เสี่ยงกระทบต่อการลดคุณภาพระบบGPS/GNSS สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (NICT) ประเทศญี่ปุ่นเตรียมจัดสร้าง

วว. /อพท.ตราด สรุปผลดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวพาณิชย์เชิงบูรณาการ 8 ทั่วไป—26 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน (Tentative)

สวรส. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ปี 63 เน้นหลักสำคัญสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ สุขภาพ—26 Nov 19

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระบบสุขภาพ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย ปี 2563 เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

วว. /จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ 3 ชุมชน ผ่านโครงการ InnoAgri ทั่วไป—22 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย วว. ประชุมร่วมกับ นายเทวัญ หุตะเสวี

ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Private Partnership (PPP) for a ทั่วไป—21 Nov 19

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมี ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ พร้อมด้วยคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาดนตรีในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา ทั่วไป—18 Nov 19

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดนตรี เพื่อทำความเข้าใจดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก มีวิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย โดยในมุมมองของวัฒนธรรมศึกษา หรือ Cultural Studies ดนตรีเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

ราชภัฏโคราช เปิดตัวไดโนเสาร์กินเนื้อสายพันธุ์ใหม่ของโลก และฉลองครบรอบ 25 ปี ทั่วไป—18 Nov 19

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าวไดโนเสาร์กินเนื้อสายพันธุ์ใหม่ของโลก : นักล่าแห่งสยาม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

วว. ร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi ทั่วไป—14 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

นักวิจัยแนะเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีที่ดิน สร้างความเป็นธรรม เน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด บ้าน/คอนโด—14 Nov 19

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมจัดประชุมประเด็นภาษีกำไรส่วนเกิน เพื่อนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องภาษีกำไรส่วนเกิน: การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไทย-เทศเตรียมยกขบวนร่วมเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี ทั่วไป—13 Nov 19

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จับมือ จังหวัดจันทบุรี ประกาศความพร้อมจัดงาน เทศกาลนานาชาติ "พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ภายใต้แนวคิด "Power of Gemstones and Jewelry" ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562

ภาพข่าว: วว. ร่วมการประชุมงาน 2019 Yichun Global Se-Life Conference ทั่วไป—13 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย

วว. เปลี่ยนช่องทางการรับเช็คเงินสดกับคู่ค้า ภายใต้แคมเปญ เงินเข้าบัญชี รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ง่ายๆ ทั่วไป—08 Nov 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับเช็คเงินสดของคู่ค้าภายนอกให้สะดวกยิ่งขึ้นและประหยัดยิ่งกว่าเดิม สนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้แคมเปญ "เงินเข้าบัญชี

ภาพข่าว: วว./JAIMA จัดสัมมนานานาชาติการประยุกต์ใช้สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั่วไป—07 Nov 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "The 2nd TISTR and JAIMA Conjoint Conference :

วว./พันธมิตรเชิญชวนร่วมกิจกรรม Brand DNA 2020 ซีซั่น 5 ทั่วไป—07 Nov 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ CPhi South east asia และ PROPAX Asia ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหลักสูตร "Brand DNA 2020 ซีซั่น 5" พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ