Saturday May 25, 2019 08:31

สรรพสามิต Press Releases

ภาพข่าว: การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ทั่วไป—24 May 19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารงานกรมสรรพสามิต พร้อมนี้ ได้มีการมอบแนวทางการบริหารงานตามสายงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหาร

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ทั่วไป—13 May 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม ทั่วไป—10 May 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 หุ้น—10 May 19

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 457 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.99 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส

ฟิลลิป มอร์ริส สนับสนุนรัฐบาล ตัดสินใจเลื่อนขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ ไปอีก 1 ปี หุ้น—08 May 19

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ให้ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบตามมูลค่าอัตราเดียวกันทั้งหมดทุกราคาที่ 40% จากกำหนดเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 หุ้น—03 May 19

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 428 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.34 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2562 หุ้น—26 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 -18 เมษายน 2562 หุ้น—19 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

สรรพสามิตรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ทั่วไป—11 Apr 19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตกวดขันสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 -10 เมษายน หุ้น—11 Apr 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

สรรพสามิตแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน หุ้น—10 Apr 19

ภาษีสรรพสามิตในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้ 289,638.94 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน จำนวน 20,501.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.62 และสามารถจับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 17,217 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 264.62 ล้านบาท นายพชร อนันตศิลป์

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม หุ้น—29 Mar 19

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 530 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.07 ล้านบาท กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต

แบล็คแคนยอน สาขาใหม่ กรมธนารักษ์ ทั่วไป—28 Mar 19

แบล็คแคนยอน จัดพิธีเปิดร้านสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ ณ กรมธนารักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ (ที่ 4 จาก ซ้าย) เป็นประธานในพิธี และ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต (ที่ 3 จาก ขวา) ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายประวิทย์

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562 หุ้น—22 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

สรรพสามิตกับแนวทางการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา ทั่วไป—20 Mar 19

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติในหลักการให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสุราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสุราที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้าจากต่างประเทศ

การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการลดมลพิษ PM หุ้น—06 Mar 19

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 – PM 10 เป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความเร่งด่วนและการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรนำปัจจัยเรื่องการปล่อยมลพิษฝุ่น PM

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 28 กุมภาพันธ์ หุ้น—01 Mar 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 21 กุมภาพันธ์ หุ้น—22 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ทั่วไป—18 Feb 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ หุ้น—14 Feb 19

สรรพสามิตจัดส่งข้อมูลให้ ยสท. เตรียมใช้งบกลางเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร ผู้ปลูกใบยาสูบรอบแรก จำนวนมากว่า 4,000 ราย นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ทั่วไป—12 Feb 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต ผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 7 กุมภาพันธ์ หุ้น—08 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 31 มกราคม 2562 หุ้น—01 Feb 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 หุ้น—25 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

5 ต้นแบบของหน่วยงานราชการ 4.0 ทั่วไป—21 Jan 19

แนะนำ 5 หน่วยงานต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NDc4NHx8MXx8dGh8fEVSeUZQ#book/2

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562 ทั่วไป—18 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปจากเกษตรชุมชน จ.เชียงใหม่ ทั่วไป—16 Jan 19

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตผลิตสินค้า 3 ประเภท ที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ไวน์สตรอว์เบอร์รี่ สุราขาวสตรอว์เบอร์รี่

ภาพข่าว: รมช. ตรวจราชการที่ จ. เชียงใหม่ ทั่วไป—14 Jan 19

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ของหน่วยงานในกำกับดูแล กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 10 มกราคม 2562 หุ้น—11 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้น—04 Jan 19

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา