Wednesday February 26, 2020 11:34

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร Press Releases

สวก. โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพยกระดับงานวิจัยสู่สังคมแห่งอนาคต พร้อมจับ 13 บริษัทลงทุนธุรกิจ ผลักดันสู่อาหารโลก ปฏิทินข่าว—06 Feb 20

สวก. โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพยกระดับงานวิจัยสู่สังคมแห่งอนาคต พร้อมจับ 13 บริษัทลงทุนธุรกิจ ผลักดันสู่อาหารโลก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัด

ภาพข่าว: สวก. ยกระดับงานวิจัย พร้อมร่วมมือ 13 บริษัทลงทุนธุรกิจ ในงาน Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่อนาคต ทั่วไป—30 Jan 20

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่สี่จากขวา) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สวก. โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพยกระดับงานวิจัยสู่สังคมแห่งอนาคต พร้อมจับ 13 ทั่วไป—24 Jan 20

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัด "งานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร "Taste of Innovation : นวัตกรรมอาหาร เพื่อการพัฒนา สู่อนาคต" ภายใต้การสนับสนุนของ สวก.

ภาพข่าว: สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน ทั่วไป—12 Dec 19

ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยคะแนน 95.94

สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน เกียรติยศแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ทั่วไป—11 Dec 19

สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน เกียรติยศแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส บทพิสูจน์คุณค่าและความเข้มแข็งขององค์กรเกือบ 2 ทศวรรษ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

สวก. จัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด Beyond Disruptive ทั่วไป—23 Sep 19

สวก. จัดงาน "ประชุมวิชาการ สวก. 2562" ภายใต้แนวคิด "Beyond Disruptive Technology" จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตรมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคการเกษตรที่พัฒนาด้วยนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จะจัดงาน "ประชุมวิชาการ

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ยกระดับ อุตฯเกษตร ทั่วไป—23 Sep 19

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมวิจัย พัฒนา

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน ประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด Beyond Disruptive Technology ทั่วไป—17 Sep 19

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน "ประชุมวิชาการ สวก. 2562" ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงาน "ประชุมวิชาการ สวก. 2562"

ภาพข่าว: สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ ทั่วไป—26 Aug 19

สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ "ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ ทั่วไป—06 Jun 19

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (กลาง) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่สามจากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว

สวก. โชว์ไฮไลท์งานวิจัยข้าวและสมุนไพรเด่นจับมือผู้ประกอบการ ผลักดันนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสู่การลงทุนเชิ ปฏิทินข่าว—23 May 19

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวและสมุนไพร "นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวและสมุนไพรสู่การลงทุนเชิงธุรกิจ" ชูผลงานวิจัยไฮไลท์จำนวน 25

ภาพข่าว: ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป—08 May 19

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่เจ็ดจากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ประธานกรรมการบริหาร สวก. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ที่เจ็ดจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สวก. (ARDA) จัด ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมประกาศปรับบทบาท ปฏิทินข่าว—25 Apr 19

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. (ARDA) ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมชู 7 คลัสเตอร์การเกษตรไฮไลท์ ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน้ำมัน,

สวก. จับมือสถาบันอาหาร เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Food Safety AR ชูเทคโนโลยี AR ทางเลือกใหม่ ไอที—14 Feb 19

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือสวก. ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "Food Safety AR" อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe Food For All นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิค และวิดีโอ แอนิเมชั่น

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ ทั่วไป—21 May 18

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน ทั่วไป—28 May 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั่วไป—27 Apr 18

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่าง กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ภาพข่าว: เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล ทั่วไป—05 Apr 18

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (กลาง) และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ขวาสุด)

ภาพข่าว: สวก. และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เบทาโกร ส่งเสริมเกษตรกร ทั่วไป—27 Jun 17

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง (ซ้ายสุด) นางพรรณพิมล ชัญญานุว้ตร ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

สวก. ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล พัฒนางานวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—18 May 17

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และกลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทางเกษตรยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

เกษตรฯ จับมือกลุ่มมิตรผล พัฒนางานวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย์ระยะ 5 ปี นำร่อง 3 ทั่วไป—16 May 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทางเกษตรยั่งยืน ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล

TCELS ผนึกพลังส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ Promoting I with I Thailand ทั่วไป—11 May 17

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ผนึกพลังร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ

กลุ่มมิตรผล และ สวก. จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร ทั่วไป—11 May 17

เพื่อตอบรับการส่งเสริมการทำงานแบบบรูณาการตามนโยบายประชารัฐร่วมกันจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ "สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร"(องค์การมหาชน) (สวก.) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร

ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ ประชารัฐ เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลต ทั่วไป—31 Mar 17

กรมประมงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 โดยโครงการประสบผลสำเร็จและมีการร่วมกันขยายผลการเพาะพันธุ์ปลาช่อน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU วิจัยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจมูกข้าว ทั่วไป—28 Feb 17

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย "การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว" ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ บริษัท โปรดักส์

กสอ. จับมือ สำนักวิจัยการเกษตร เดินหน้าโครงการ Food Valley ดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลก ทั่วไป—17 Oct 16

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรียนเชิญร่วมทำข่าว ความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนา Food Valley ด้านการเกษตร อาหาร และการแปรรูป เพื่อสร้างมาตราฐาน และเป็นศูนย์กลางเพื่อการกระจายสินค้าสู่ตลาดทั่วโลก พร้อมกันใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัย 3 ทั่วไป—25 Aug 16

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องงานวิจัย เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาได้มีการประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกัน งานวิจัยที่ผ่านมาอาจไม่ตรงเป้า

มทร.ธัญบุรี เจ๋งผลิตรถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมัน เครื่องแรกในไทย ทั่วไป—16 Aug 16

ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล และผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี พร้อมทีมผู้วิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)