Thursday August 13, 2020 04:33

สำนักงานพัฒนาฝีมือ Press Releases

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั่วไป—11 Aug 20

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ทั่วไป—10 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฯ ช่วงการระบาด Covid-19 ตามมาตรการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั่วไป—10 Aug 20

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—10 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมขายสินค้าออนไลน์ ทั่วไป—07 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา Digital Marketing เบื้องต้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ทั่วไป—07 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ ทั่วไป—06 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มทักษะการเย็บ ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต จำนวน 12 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต จำนวน 12 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ธนะวัฒน์

สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำน้ำพริกแปรรูป หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั่วไป—05 Aug 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สนพ.สร.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอาทิตยาทร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—05 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายเชาวลิตร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงพชร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ทั่วไป—05 Aug 20

นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้าง ว่างงาน จากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ภาพข่าว: ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ด้วยการแต่งผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน (ในวันอังคารและวันศุกร์) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รากเหง้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่หล่อหลอมจากสภาพถิ่นฐาน บริบททางสังคมและประเพณี

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ อบรมช่างแอร์ฯ ทั่วไป—05 Aug 20

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 สนพ.นบ. จัดอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แก่แรงงานทั่วไป จำนวน 26 คน

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาช ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 20

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ได้ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า จำนวน 13 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—04 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกขีดความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งหลังจากฝึกอบรมแล้ว จะได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมการจักสานก้านจาก ทั่วไป—04 Aug 20

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกอาชีพทำเปลญวณเพิ่มรายได้ให้แรงงานนอกระบบ ทั่วไป—04 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการทำเปลญวน ให้กับแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ระหว่าง 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา เพื่อให้สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—03 Aug 20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับชุมชน โครงการ " 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้ " ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 49 หมู่1 ตำบลบ่อ อำเภอบลุง

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดฝึกบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั่วไป—24 Jul 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาการควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

สนพ.หนองคาย เพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ จัดนำร่องประเมินไลเซนส์ช่างแอร์ ทั่วไป—24 Jul 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จะเป็นอีก 1 สาขาที่จะประกาศให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร ร่วมปลุกต้นไม้ ทั่วไป—24 Jul 20

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ม.11 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับตรวจราชการ 2563 ทั่วไป—24 Jul 20

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจราชการ พร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาบ้านเกิด ทั่วไป—24 Jul 20

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูล ในชื่อกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—24 Jul 20

ในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ จำนวน 20 คน ณ บริษัท ศรีไทย เฟรท ฟอวัดเดอร์ จำกัด สาขาลานกระบือ อำเภอลานกระบือ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกทำกระเป๋าผ้าให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ ทั่วไป—24 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 เพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สร้างทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา จ.นครนายก โดยผู้สนใจฝึกทักษะอาชีพต่างๆ

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ทั่วไป—24 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน