Tuesday August 11, 2020 04:57

สำนักงานพัฒนา Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ทั่วไป—10 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฯ ช่วงการระบาด Covid-19 ตามมาตรการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั่วไป—10 Aug 20

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—10 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมขายสินค้าออนไลน์ ทั่วไป—07 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา Digital Marketing เบื้องต้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ทั่วไป—07 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานติดตั้งระบบปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

“ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชกา ทั่วไป—07 Aug 20

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาโดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น เลิกทดลอง เริ่มใช้จริงเชิงพาณิชย์ เรือไฟฟ้า VIP ปฏิทินข่าว—06 Aug 20

กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตเรือไฟฟ้าเดินทะเล จากการร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่างบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด, กรมเจ้าท่า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมส่งเรือไฟฟ้ามาตรฐานสากลลงสู่พื้นที่ทะเลไทย

อพวช. จับมือ สวทช. สร้างองค์ความรู้ วทน. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ ทั่วไป—06 Aug 20

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสอง ด้วยการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ ทั่วไป—06 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเพิ่มทักษะการเย็บ ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต จำนวน 12 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต จำนวน 12 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท ธนะวัฒน์

สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำน้ำพริกแปรรูป หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั่วไป—05 Aug 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สนพ.สร.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอาทิตยาทร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—05 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายเชาวลิตร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงพชร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ทั่วไป—05 Aug 20

นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้าง ว่างงาน จากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ภาพข่าว: ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ด้วยการแต่งผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน (ในวันอังคารและวันศุกร์) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รากเหง้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่หล่อหลอมจากสภาพถิ่นฐาน บริบททางสังคมและประเพณี

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ อบรมช่างแอร์ฯ ทั่วไป—05 Aug 20

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 สนพ.นบ. จัดอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แก่แรงงานทั่วไป จำนวน 26 คน

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาช ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 20

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ได้ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า จำนวน 13 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—04 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกขีดความสามารถให้กับช่างไฟฟ้าเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งหลังจากฝึกอบรมแล้ว จะได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมการจักสานก้านจาก ทั่วไป—04 Aug 20

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกอาชีพทำเปลญวณเพิ่มรายได้ให้แรงงานนอกระบบ ทั่วไป—04 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการทำเปลญวน ให้กับแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ระหว่าง 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา เพื่อให้สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—03 Aug 20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับชุมชน โครงการ " 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้ " ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 49 หมู่1 ตำบลบ่อ อำเภอบลุง

อุทยานวิทยาศาสตร์ -วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 6 แนวทางพัฒนานวัตกรรม-ผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—29 Jul 20

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังความร่วมมือของสององค์กร เดินหน้า 6 แนวทางสู่เป้าหมายพัฒนานวัตกรรม - ส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทย

กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่ กับงาน “Mahachai Coconut Festival 2020” ณ ทั่วไป—29 Jul 20

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดฝึกบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั่วไป—24 Jul 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาการควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

สนพ.หนองคาย เพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ จัดนำร่องประเมินไลเซนส์ช่างแอร์ ทั่วไป—24 Jul 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จะเป็นอีก 1 สาขาที่จะประกาศให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร ร่วมปลุกต้นไม้ ทั่วไป—24 Jul 20

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ม.11 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับตรวจราชการ 2563 ทั่วไป—24 Jul 20

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจราชการ พร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ