Monday August 3, 2020 21:56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 Press Releases

ภาพข่าว: เปตอง สพม.32 คัพ ครั้งที่ 1 ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—17 Apr 19

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ร่วมแข่งขัน "เปตองสพม.32 คัพ" ครั้งที่ 1 ปี 2562 และกล่าวชื่นชม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเปตองประเพณีเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ภาพข่าว: กิจกรรม MOU การสนับสนุนการจัดหาโลหิตในสถานศึกษา สุขภาพ—25 Feb 19

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ร่วมประชุมการจัดโครงการอบรมครู ก.เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดหาผู้บริจาคโลหิต

ภาพข่าว: กิจกรรม ผอ.สพม.32 นำบุคลากรทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ประจำปี ทั่วไป—21 Feb 19

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นำบุคลากรในสังกัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สพม.32 พร้อมสอบ O-NET ม.3 สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมมากสุด ทั่วไป—04 Feb 19

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.32 (บุรีรัมย์) ทุกสาขาวิชา มีผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยมากเกินคาด ทั่วไป—25 Mar 14

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ภาพข่าว: สพม. 32 บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—15 Jul 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (สพม.32 บุรีรัมย์ ) โดยนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14

ร่วมให้กำลังใจ LF2 “ลูกตูมใหญ่ตามรอยพ่อ” ทั่วไป—18 Apr 13

นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ช้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมให้กำลังใจ LF2 “ลูกตูมใหญ่ตามรอยพ่อ” ที่กำลังเข้าแข่งขันในโครงการ My Little Farm ปี 4