Friday May 24, 2019 04:42

หลักบรรษัทภิบาล Press Releases

เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายตอบแทนสังคมจัดโครงการ ส่งความสุขและรอยยิ้มสู่ชุมชน#happysharing ทั่วไป—03 May 19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 68 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด

PLANET ปลื้ม CAC รับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาล-สร้างผลตอบแทนให้ผถห.อย่างยั่งยืน ทั่วไป—12 Jun 18

PLANET ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เหตุยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

กรุงไทยมุ่งขับเคลื่อนองค์กรเป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ หุ้น—06 Dec 17

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง Public Trust

PDI ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หุ้น—14 Jun 17

PDI ปลื้ม CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เหตุยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน มั่นใจมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทย

ภาพข่าว: ให้ความรู้ บจ. ในเวียดนาม หุ้น—15 Nov 16

บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ "Director's duties and responsibilities" ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหลักบรรษัทภิบาล

Gossip News: ช ทวี การันตีของดี 4 ดาว ทั่วไป—08 Nov 16

ตอกย้ำ..ชัดเจน ถึงการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ โปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นของ บมจ.ช ทวี (CHO) หลังล่าสุดได้รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ การันตีคุณภาพการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งได้ไปถึงระดับ 4

ภาพข่าว: บรรษัทภิบาลดีเด่น ปี 7 รางวัลประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์ ทั่วไป—19 Sep 16

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคใต้) รางวัลที่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้วยหลัก บรรษัทภิบาล ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน หุ้น—13 Sep 16

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 ก.ย.

ป.ป.ช. จัดประกวด โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติ ทั่วไป—11 Apr 16

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับเครือข่ายระดับองค์กร หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนตาม "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2559"

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนการปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลแก่ หุ้น—11 Feb 16

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ "จริยธรรมของผู้นำองค์กร"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา CG Forum 1/2016 จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล หุ้น—08 Feb 16

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานสัมมนา CG Forum 1/2016 "จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(10 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—09 Feb 16

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.30 น. ธนาคารกรุงเทพ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(10 กุมภาพันธ์ 2559) ปฏิทินข่าว—10 Feb 16

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนา CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.30 น. ธนาคารกรุงเทพ

LPH ปิดเทรดวันแรก 7.10 บ.ราคาหุ้นเพิ่มกว่า 40% จากราคาไอพีโอ 5 บ. เชื่อนักลงทุนมั่นใจพื้นฐาน หุ้น—28 Oct 15

"ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช" ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุน LPH จำนวนมาก คาดเป็นผลจากศักยภาพธุรกิจแกร่ง มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างคุ้มค่าและยึดหลักบรรษัทภิบาล ด้าน "พัชพร สรรคบุรานุรักษ์"

LPH ปิดเทรดวันแรก 7.10 บ.ราคาหุ้นเพิ่มกว่า 40% จากราคาไอพีโอ 5 บ. เชื่อ นักลงทุนมั่นใจพื้นฐาน หุ้น—28 Oct 15

"ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช" ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุน LPH จำนวนมาก คาดเป็นผลจากศักยภาพธุรกิจแกร่ง มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างคุ้มค่าและยึด หลักบรรษัทภิบาล ด้าน "พัชพร สรรคบุรานุรักษ์"

Gossip News: CHO 4 ดาว หุ้น—27 Oct 15

ปลื้มไปกับ บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ของบิ๊กบอส "เสี่ยจิง สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" ที่ล่าสุดเค้าได้รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ การันตีคุณภาพการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล งานนี้ CHO ได้ถึงระดับ 4 ดาว

ASEFA ปิดเทรดวันแรกที่ 5.95 บาท ราคาหุ้นปรับเพิ่ม 60.81% จากราคาจองซื้อหุ้นไอพีโอ 3.70 หุ้น—05 Aug 15

“ไพบูลย์ อังคณากรกุล” ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนจำนวนมาก คาดเป็นผลจากศักยภาพธุรกิจแกร่ง มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างคุ้มค่าและยึด หลักบรรษัทภิบาล ด้าน “สมภพ

ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปร่วมเสวนากับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หุ้น—05 Jun 15

(บรรยายใต้ภาพ- จากขวาไปซ้าย) 1. คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน) 3. คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

ภาพข่าว: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล หุ้น—31 Mar 15

บดินทร์ อูนากูล และ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารที่ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน CG Forum 1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล” ได้แก่ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(31 มีนาคม 2558) ปฏิทินข่าว—30 Mar 15

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา CG Forum 1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล ” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.45 น. แอพพลิแคด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(31 มีนาคม 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา CG Forum 1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล ” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.45 น. แอพพลิแคด

ภาพข่าว: CEO แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความยั่งยืนในกิจการ ทั่วไป—11 Jun 14

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “CEO CG Talk: สร้างความยั่งยืนในกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน โดยเชิญ ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

ป.ป.ช. จัดประกวดรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 ทั่วไป—08 Apr 14

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาล

ภาพข่าว: เอสซีจีจัดกิจกรรม SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต 1 Day Trip ทั่วไป—09 Jan 14

เพราะว่าเอสซีจีเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งเอสซีจีมีอุดมการณ์ข้อหนึ่งในการดำเนินธุรกิจว่า “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” หลายๆ

PLUS ควบ AQUA ดันผลงานวิ่งฉิวรับอนาคต IFA หนุนเป็นเรื่องดีช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์-เกิดความโ หุ้น—22 Jun 11

ที่ปรึกษาการเงินอิสระชี้ PLUS เข้าควบรวมกิจการ AQUA ช่วยขจัดรายการระหว่างทั้งสองบริษัท ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส คล่องตัว และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ให้ความเห็นผู้ถือหุ้น PLUS ควรอนุมัติ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AQUA ด้าน“ชวนพิศ

เอเชีย กรีน คว้ารางวัล บ.ขนาดเล็กยอดเยี่ยมระดับเอเชีย หุ้น—10 Jun 11

เอเชีย กรีน เอนเนอจี ปลื้มเข้ารับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมขนาดเล็กผลงานดีเด่น จากการจัดอันดับของนิตยสาร FinanceAsia ชี้สะท้อนความสำเร็จในด้านกลยุทธ์ การบริหารงาน ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลกิจการภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

เอเชีย กรีน ปลื้มขึ้นแท่นบ.ขนาดเล็กยอดเยี่ยมระดับเอเชีย พลังงาน—20 May 11

เอเชีย กรีน เอนเนอจี คว้าอันดับ 1 บริษัทยอดเยี่ยมขนาดเล็กผลงานดีเด่น จากการจัดอันดับของนิตยสาร Finance Asia ชี้สะท้อนความสำเร็จในด้านกลยุทธ์ การบริหารงาน ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลกิจการภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี นายพนม

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เฟ้นเยาวชนรุ่นใหม่ เข้าฝึกงานเต็มรูปแบบบ่มเพาะองค์ความรู้ ทั่วไป—26 Aug 08

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดสนามคัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการ SCG Excellent Internship รุ่น 8 เข้าฝึกงานเข้มข้น คิดจริง ทำงานจริง ปลูกฝังจิตสำนึกด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรม บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”