Sunday June 24, 2018 19:51

อินโฟเควสท์ Press Releases

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—24 Jun 18

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 08.30 น. อย. ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็มและองค์การอนามัย โลก จัดเสวนาและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในเรื่อง การขับ เคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์นโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่ง ชาติ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—24 Jun 18

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 08.30 น. อย. ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็มและองค์การอนามัย โลก จัดเสวนาและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในเรื่อง การขับ เคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์นโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่ง ชาติ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(25 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—24 Jun 18

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 13.30 น. ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าว“การนำเข้ารถยนต์ที่เลี่ยงภาษี ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—24 Jun 18

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 10.00 น. อสมท จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 10.00 น. ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—24 Jun 18

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 05.15 น. ซีพีเอฟ จัดงาน ซีพีเอฟ รัน ฟอร์ ชาริตี้ 2018: วิ่ง ชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต ครั้งที่ 2 ณ โรงงาน อาหารสัตว์บกท่าเรือ 08.30 น. ราชภัฏโคราช

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—23 Jun 18

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 10.00 น. อสมท จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 10.00 น. ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—23 Jun 18

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 05.15 น. ซีพีเอฟ จัดงาน ซีพีเอฟ รัน ฟอร์ ชาริตี้ 2018: วิ่ง ชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต ครั้งที่ 2 ณ โรงงาน อาหารสัตว์บกท่าเรือ 08.30 น. ราชภัฏโคราช

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—23 Jun 18

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 10.00 น. AVA Unveil 2018 Unlock your limitation ปลดล็อคทุก ข้อจำกัด สู่อีกระดับของการเป็นนักลงทุนที่เหนือกว่า ณ C asean 11.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(23 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—23 Jun 18

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 08.30 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ราชภัฏโคราช ชวนเรียนรู้เทคนิค การเล่าเรื่องกับครูคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ขสีมา 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(23 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—22 Jun 18

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 10.00 น. AVA Unveil 2018 Unlock your limitation ปลดล็อคทุก ข้อจำกัด สู่อีกระดับของการเป็นนักลงทุนที่เหนือกว่า ณ C asean 11.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(23 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—22 Jun 18

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 08.30 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ราชภัฏโคราช ชวนเรียนรู้เทคนิค การเล่าเรื่องกับครูคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ขสีมา 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—22 Jun 18

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09.00 น. บีโอไอ จัดงานสัมมนา “ พลังขับเคลื่อน SMART SMEs : Your Success Story Begins ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—22 Jun 18

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09.30 น. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ศูนย์การเรียนรู้ที่มีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของโลก

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—22 Jun 18

กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 13.00 น. DECC ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับการผลิตด้วย เทคโนโลยีและโซลูชั่นอุตสาหกรรม" ณ ไบเทค บางนา 16.00 น. อ.ต.ก. จัดงาน

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Jun 18

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 13.00 น. DECC ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับการผลิตด้วย เทคโนโลยีและโซลูชั่นอุตสาหกรรม" ณ ไบเทค บางนา 16.00 น. อ.ต.ก. จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Jun 18

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09.30 น. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ศูนย์การเรียนรู้ที่มีหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของโลก

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Jun 18

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 09.00 น. บีโอไอ จัดงานสัมมนา “ พลังขับเคลื่อน SMART SMEs : Your Success Story Begins ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Jun 18

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 10.00 น. เอ็ม เอฟ อี ซี จัดงานแถลงข่าวการบันทึกความร่วมมือ ทางธุรกิจ (MOU) ระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ณ เอส เจ อินฟินิท

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(21 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Jun 18

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 13.00 น. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 13.30 น. หอการค้าไทย ร่วมกับ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(20 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Jun 18

กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ “DOD” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Jun 18

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 10.00 น. เอ็ม เอฟ อี ซี จัดงานแถลงข่าวการบันทึกความร่วมมือ ทางธุรกิจ (MOU) ระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ณ เอส เจ อินฟินิท

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(21 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Jun 18

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 13.00 น. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 13.30 น. หอการค้าไทย ร่วมกับ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(16 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Jun 18

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันเทเบิล เทนนิสการกุศล SET Table Tennis Championship 2018 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 14.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Jun 18

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันเทเบิล เทนนิสการกุศล SET Table Tennis Championship 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(20 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Jun 18

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ “DOD” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(20 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Jun 18

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 55 ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 10.00 น. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(13 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Jun 18

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 08.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม International Basic PICC Line Training Workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 มิถุนายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Jun 18

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 09.00 น. ทีเอชนิค สัมมนา “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต..เว็บไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 09.30 น. ดูเรียน