Thursday August 6, 2020 17:28

ฮอร์สอะวอร์ด Press Releases

ภาพข่าว: ศิลปะเพื่อธรรมชาติ ทั่วไป—03 Jan 19

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิงท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ ผู้ชนะการประกวดผลงานจิตรกรรม "นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด" และภาพวาดเยาวชน "ฮอร์ส อะวอร์ด" ในหัวข้อ

นานมีจัดศิลปะเพื่อธรรมชาติ ทั่วไป—03 Jan 19

กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 ในหัวข้อ

ศิลปะเด็ก-จิตรกรรม ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ทั่วไป—19 Nov 18

กลุ่มบริษัทนานมี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเยาวชนและภาพจิตรกรรม "ฮอร์ส อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ

ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ทั่วไป—31 Oct 18

กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพเยาวชน "ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี" เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ พรรณพืช

ข่าวซุบซิบ: บอสนานมีเตรียมจัดงานประกวดวาดภาพฮอร์สอะวอร์ดต่อเนื่อง ทั่วไป—31 Oct 18

คุณคี้ ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสคนเก่งแห่งกลุ่มบริษัท นานมี ชวนเด็กๆ ร่วมประกวดวาดภาพ "ฮอร์สอะวอร์ด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปีนี้จัดเป็นปีที่ 13 แล้ว ลัคกี้นัมเบอร์แบบนี้หัวข้อจึงไม่ธรรมดาว่า "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

เยาวชนไทย สานต่อพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ รวมพลังความดี สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ ทั่วไป—14 Dec 17

กลุ่มบริษัท นานมี จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนในโครงการ "ฮอร์ส อะวอร์ด" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดีเพื่อพ่อ" โดยในพิธีมอบถ้วยพระราชทานและเปิดนิทรรศการมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ภาพข่าว: พลังความดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—06 Dec 17

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิงท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจิตรกรรม "นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด" และ ภาพวาดเยาวชน "ฮอร์ส อะวอร์ด"

เชิญชมภาพวาดเยาวชน พลังความดี ทั่วไป—21 Nov 17

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา ครูผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่มีใจรักด้านศิลปะ ร่วมชมนิทรรศการศิลปะ "ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 12" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "พลังความดี"

พลังความดี...เพื่อพ่อ ทั่วไป—20 Jul 17

กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพเยาวชน "ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 12" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: ฮอร์สอะวอร์ด และนานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ทั่วไป—08 Dec 16

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิงท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ พลวัฒน์ สามิดี และ สุภชัย นาทีชัยชนะ ผู้ชนะการประกวดผลงานจิตรกรรม "นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด และ

องคมนตรีชื่นชมศิลปินไทย น้อมนำพระอัจริยะภาพด้านศิลปะของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทั่วไป—08 Dec 16

กลุ่มบริษัท นานมี จัดการประกวดภาพวาดเยาวชนในโครงการ "ฮอร์ส อะวอร์ด" และ ผลงานจิตรกรรม "นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด" สำหรับประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

นิทรรศการศิลปะ อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย ทั่วไป—21 Nov 16

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ ท่านผู้หญิง พันเอกหญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานงานเปิดนิทรรศการผลงานภาพวาดเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

เชิญชวนเยาวชนประกวดศิลปะชิงถ้วยพระราชทาน ทั่วไป—21 Jul 16

กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญน้องๆเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพเยาวชน "ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 11" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม...อนุรักษ์ไทย" เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ

ศิลปะความเป็นไทย ทั่วไป—27 Jun 16

กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญน้องๆเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพเยาวชน "ฮอร์สอะวอร์ด ครั้งที่ 11" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม...อนุรักษ์ไทย" เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ ทั่วไป—23 Dec 15

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด" ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" โดย 45 ศิลปินชั้นนำของไทย

สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ ความจงรักภักดีในใจของพสกนิกรชาวไทย ทั่วไป—23 Dec 15

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ "หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด" และพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน "โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี

ข่าวซุบซิบ:บอสใหญ่นานมีเตรียมจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทั่วไป—26 Nov 15

คุณคี้-ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสสาวแห่งกลุ่มบริษัทนานมี เตรียมจัดงาน "หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ด อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด"อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจผ่านผลงานศิลปะ ทั่วไป—03 Aug 15

กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขอเชิญน้องๆเยาวชนร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และแสดงความจงรักภักดีให้คนไทยได้ร่วมชื่นชมผ่าน การประกวดวาดภาพเยาวชน "ฮอร์สอะวอร์ด

องคมนตรีชื่นชม เด็กไทยรักในหลวง ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ผ่านผลงานภาพวาดเยาวชน ทั่วไป—13 Jan 15

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดเวทีประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับน้อง ๆ เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด9 ปีที่ผ่านมาในโครงการ “ฮอร์ส อะวอร์ด” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้เป็นปีที่พิเศษ

ภาพข่าว: มอบถ้วยพระราชทานผู้ชนะ ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—13 Jan 15

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และ ผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่ง นาย

นิทรรศการศิลปะ ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—11 Dec 14

ขอเชิญน้องๆและประชาชนทั่วไป ร่วมชม นิทรรศการศิลปะ “ใต้ร่มพระบารมี” จากการประกวดภาพวาดระบายสี ฮอร์ส อะวอร์ด และการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 9 ซึ่งบริษัท นานมี จำกัด จัดขึ้น

ชวนน้องประกวดวาดภาพ ทั่วไป—25 Sep 14

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชน ร่วมส่งผลงานศิลปะ ในโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 9” ในหัวข้อ

มุมมองเด็กไทยต่อประเทศไทย เต็มไปด้วยสีสันของความสุข เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ทั่วไป—26 Feb 14

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดเวทีประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับน้อง ๆ เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมาในโครงการ “ฮอร์ส อะวอร์ด” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ใช้หัวข้อว่า“สีสันประเทศไทย”

ภาพข่าว: สีสันเมืองไทย ทั่วไป—27 Dec 13

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปะ ฮอร์ส อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 8 โดยมี กรวิทย์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ (ขวาสุด)

ภาพข่าว: อาสาช่วยผู้ป่วยเด็ก ทั่วไป—20 Feb 13

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด มอบภาพวาดของเยาวชนจากการประกวดฮอร์ส อะวอร์ด ในโครงการ“มอบความรักผ่านงานศิลป์…กับสีตราม้า” แก่ โสภา ถินถนอม หัวหน้าโครงการสอนเด็กป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บัตรอวยพรส่งความสุข ทั่วไป—28 Dec 12

นานมีขอเชิญชวนส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน ผ่านบัตรอวยพรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและความสุข จากภาพวาดฝีมือน้องๆ เยาวชนจากการประกวดโครงการ ฮอร์ส อะวอร์ด และ ภาพผลงานจิตรกรรมนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ชุด “ส่งความสุข” ถ่ายทอดความปรารถนาดีให้แก่กัน

เด็กไทย “ส่งความสุข” ให้คนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—25 Dec 12

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดเวทีประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับน้อง ๆ เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมาในโครงการ “ฮอร์ส อะวอร์ด” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ใช้หัวข้อว่า“ส่งความสุข”