Saturday October 24, 2020 04:58

เดอะฟินแล็บ Press Releases

ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ มุ่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ หุ้น—11 Aug 20

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) และเดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) ปีที่ 2 สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ (The Finlab Online)

เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์หนุนเอสเอ็มอีในอาเซียน ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลเต็มตัว ปฏิทินข่าว—13 Jul 20

เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) หน่วยงานบ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Accelerator) ที่ดำเนินงานภายใต้กลุ่มธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ยูโอบี) เปิดตัว เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ (The FinLab Online) แพลตฟอร์มดิจิทัลส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)

ยูโอบีและเดอะฟินแล็บ กับบทบาทพี่เลี้ยง SMEsไทย ให้พร้อมเดินหน้าธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยโครงการ Smart ปฏิทินข่าว—24 Dec 19

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่เต็มเปี่ยมของ SMEs ไทยทั้ง 15 องค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ทำให้พวกเขาเดินหน้าเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการ Smart Business Transformation

เอสเอ็มอีไทยชี้ให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกในการปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล จากโครงการ Smart Business ปฏิทินข่าว—19 Nov 19

หลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ที่ดำเนินการโดยธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั้ง 15 บริษัทได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ไปใช้งาน เพื่อปรับและขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล

ยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บหนุน 15 เอสเอ็มอีไทย ทะยานสู่ความเป็นดิจิทัลด้วยโครงการ Smart Business ปฏิทินข่าว—30 Aug 19

ธนาคารยูโอบี (ไทย) แสดงผลงานการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลของเอสเอ็มอีไทย 15 บริษัท จาก โครงการ Smart Business Transformation ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs ไทยที่จะพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเต็มตัวไปกับ โครงการ Smart ปฏิทินข่าว—05 Jun 19

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs ไทยที่จะพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเต็มตัวไปกับโครงการ Smart Business ปฏิทินข่าว—04 Jun 19

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ

ยูโอบีเปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไอที—07 Mar 19

โดยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรชั้นนำทั้ง เดอะ ฟินแล็บ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation

เดอะ ฟินแล็บติดอาวุธให้เอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ยุค 4.0 กับโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับองค์กรส ปฏิทินข่าว—21 Nov 18

เดอะฟินแล็บ เปิดตัวโครงการ Smart Business Transformation เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ