Tuesday August 11, 2020 05:03

โฆษกกระทรวงการคลัง Press Releases

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม หุ้น—05 Aug 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,470,740 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม หุ้น—05 Aug 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,500,261 ล้านบาท

ชวนผู้ประกอบธุรกิจที่พัก “เราเที่ยวด้วยกัน” ร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ปฏิทินข่าว—20 Jul 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

ขอแนะนำ 4 กลุ่มหลักไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง ทั่วไป—18 May 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563

ผู้ได้รับ SMS แจ้งไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเร หุ้น—15 May 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังได้มีการส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณายื่นขอทบทวนสิทธิภายใต้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท โดยมีกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิจำนวน 4.7 แสนรายได้รับแจ้งว่า

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านราย ปิดระบบการขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมใน หุ้น—14 May 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.4 ล้านราย

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท เงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแตะ 7.5 ล้านราย หุ้น—28 Apr 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทในช่วงวันที่ 8-24 เมษายน 2563 ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิแล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ในช่วงวันที่ 27-28 เมษายน

ผลการคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หุ้น—21 Apr 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 มีการลงทะเบียนรวม 28 ล้านรายการ ในจำนวนนี้ เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5

มาตรการเยียวยา 5,000 บาทเริ่มเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 6.00 น. หุ้น—20 Apr 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ คัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท หุ้น—17 Apr 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในช่วงรอบที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หุ้น—13 Apr 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่าในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว7.99 ล้านรายโดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

เตือนผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)ไม่ควรฉวยโอกาสในช่วงวิกฤติ ทั่วไป—30 Mar 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับการเริ่มมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ไม่ต้องไปที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนเองและใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้ว หุ้น—27 Mar 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การลงทะเบียนรับสิทธิตาม มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

คณะสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ทั่วไป—20 Feb 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล จำนวน 20,000 ล้านบาท หุ้น—18 Feb 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณผ่านการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term loan) จำนวน 20,000 ล้านบาท ว่าเป็นการดำเนินการของกระทรวงการคลังตามปกติทั่วไป

กระทรวงการคลังติดตามประเมินเศรษฐกิจใกล้ชิด พร้อมพิจารณามาตรการดูแลเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมต่อไป หุ้น—17 Feb 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "ในวันนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ มวลรวมของไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562

ชิมช้อปใช้ปิดโครงการยอดใช้จ่ายแตะ 3 หมื่นล้านบาท ทั่วไป—03 Feb 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่เริ่มมาตรการในวันที่ 27 กันยายน 2562 – 31 มกราคม

ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มทุนให้ ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั่วไป—22 Jan 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2563 หุ้น—24 Dec 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

กทม.พร้อมรองรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วไป—20 Dec 19

นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. กล่าวกรณีนายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 63 เหมือนเดิม

ชิมช้อปใช้ ยิ่งใช้ยิ่งมีโอกาสรับของสมนาคุณมูลค่ารวม 12 ล้านบาท ลุ้นครั้งแรก 20 ธ.ค. 62 หุ้น—18 Dec 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet

บ้านดีมีดาวน์ เปิดลงทะเบียนวันแรกคึกคัก หุ้น—12 Dec 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียน "โครงการบ้านดีมีดาวน์" ในวันแรก ระบบมีความพร้อมในการรองรับการลงทะเบียนผ่านwww.บ้านดีมีดาวน์.com เป็นอย่างดี โดย ณ เวลา 13.00 น.

การใช้จ่ายผ่าน ชิมช้อปใช้ g-Wallet ช่อง 2 พุ่งต่อเนื่องทะลุ 1 หมื่นล้านบาท หุ้น—12 Dec 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้" มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562

ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ทั่วไป—04 Dec 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันสุดท้าย หุ้น—02 Dec 19

นายนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" ที่ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 และรอบพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 60

ชิมช้อปใช้ เฟส 1 - 3 ผลตอบรับดีต่อเนื่อง ความนิยม g-Wallet ช่อง 2 เพิ่มขึ้น ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10 หุ้น—29 Nov 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ "ชิมช้อปใช้" ซึ่งเห็นผลความสำเร็จในการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า g-Wallet ช่อง

มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 รอบประชาชนทั่วไปมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว หุ้น—18 Nov 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" ได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ลงทะเบียนครบ 1.5 ล้านรายแล้ว และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 ไลฟ์สไตล์—13 Nov 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" หรือ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวนโยบาย หุ้น—11 Nov 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือ