Wednesday February 26, 2020 11:04

ให้โอกาส สร้างคน Press Releases

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : BBG Young Table tennis หรือ โครงการ ให้โอกาส สร้างคน ทั่วไป—08 May 18

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชน สร้างคนคุณภาพ กับโครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" หรือ "BBG Young Table tennis" โดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG Club) ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ

ขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง พร้อมเชิญสังคมร่วมให้โอกาส สร้างคนดีคืนสู่ชุมชน ทั่วไป—25 Dec 17

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และกรมราชทัณฑ์ ผสานพลังร่วมสร้างมิติใหม่ เดินหน้าผลักดันมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง (Rehabilitation) เตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม