ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 พฤษภาคม 2560)

Event Calendar Press Releases Thursday May 18, 2017 16:00
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
08.30 น.                     Modernform Trend Forum 2017 ตอน “Workplace After
The Digital Age” ณ Crystal Design Center
09.00 น.                     ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดการเสวนาการปฏิรูป
ประเทศ “ก้าวใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ” ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
13.00 น.                     สหพัฒนพิบูล จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร “นัก
บริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่นที่
2 ณ อาคารบางกอกทาวเวอร์

Latest Press Release

Rice Cream A Healthier Indulgence from Thai Rice

The Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand, has introduced a project called "Think RICE, Think THAILAND" to encourage international community to pay attention to consumer health and to raise awareness on the national crop by...

Germinated Brown Rice Baby Food A Delicious Rice for Childs Development

The Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand, has introduced a project called "Think RICE, Think THAILAND" to encourage international community to pay attention to consumer health and to raise awareness on the national crop by...

IMPACT Catering raises the standard with organic food ingredients, cares about the environment, and committed to satisfying all customers needs

IMPACT Catering reveals its marketing strategy to raise the standard of catering service by using organic food ingredients, along with commitment to hygienic food preparation and providing one-stop service to meet every need of customers. Food and...

AXA Insurance Joined 2019 Taiwan One More Time Event

AXA Insurance Public Company Limited, the Number ONE Global Insurance Brand for the 10th consecutive year1, joined the '2019 Taiwan One More Time' event to offer the 'AXA Smart Traveller', a travel insurance that meets all travelers' need. Customers who...

New A3/A4 Monochrome Printer Series Improve Productivity for Shared Printing Environments

An Asia-Pacific Market Leader for A3 Multifunction Printers Expands Lineup for Small and Mid-Sized Businesses Fuji Xerox Thailand Co.,Ltd announces the new monochrome printers – DocuPrint 4405 d, 3505 d, 3205 d A3 series (hereinafter referred to as...

Related Topics