ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 สิงหาคม 2560)

Event Calendar Press Releases Tuesday August 22, 2017 08:00
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--อินโฟเควสท์
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
08.30 น.                     ตลาดหลักทรัพย์ จัดงาน SD Forum 3/2017 Sustainable
Investment: Opportunity of Long Term Growth for
Businesses and Investors ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.00 น.                     ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จัด “พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
10.00 น.                     ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จัดงาน “พิธีลงนามสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Latest Press Release

Purecircle Holdings Announces Name Change to Pure CE

Pure CE reflects global focus & strength of the multi-brand circular economy portfolio. Pure CE Pte Ltd, formerly Purecircle Holdings Pte Ltd today announced that it changed its corporate name from "Purecircle Holdings" to "Pure CE". Pure CE...

Asian companies prioritise technology, sustainability and people as drivers of future growth, HSBC research

Businesses across Asia increasingly believe the strongest opportunities for future growth lie in technology, sustainability and developing talent to harness digital advancement. While more than a third of Asian businesses are prioritising expansion into...

Asian companies prioritise technology, sustainability and people as drivers of future growth, HSBC research

Businesses across Asia increasingly believe the strongest opportunities for future growth lie in technology, sustainability and developing talent to harness digital advancement. While more than a third of Asian businesses are prioritising expansion into...

Gloria Jean#s Coffees, the world-class coffee, penetrates the Thai coffee market, Announcing fight to share with the Share Market Battle, Ready in the coffee shop market in a gas station.

"Primo Food and Beverage" Copyright ownerof Gloria Jean's Coffees, The Coffee House Premium grade, world class standard from Australia, with more than 800 branches in 50 countries around the world, moving forward to penetrate the fresh coffee market in...

#FITWHEY GYM To Open Flagship Branch at SHOW DC

In the photo, from left: Danupon Chilli, Owner of FITWHEY GYM; Regina Loo, Chief Marketing & Merchandising Officer of SHOW DC; and Varavut Pinrujirat, General Manager of FITWHEY GYM. BANGKOK, Thailand – FITWHEY GYM is set to open its Thailand...

Related Topics