ภาพข่าว: บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล MOST INNOVATIVE MOBILE TRADING APPLICATION - THAILAND INTERNATIONAL FINANCE AWARDS 2018, ASIA PACIFIC

Stocks and Financial Services Press Releases Wednesday February 6, 2019 12:31
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี

คุณอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์กกรุงศรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล MOST INNOVATIVE MOBILE TRADING APPLICATION – THAILAND จากงานประกาศรางวัล INTERNATIONAL FINANCE AWARDS - ASIA PACIFIC จากนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่น และมีคุณค่าต่อภาคการเงิน การลงทุนในระดับสากล นอกจากนี้ รางวัล "INTERNATIONAL FINANCE AWARDS" ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงสุดด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานและอุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินเติบโตและก้าวหน้าขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทในระดับประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านแอปพลิเคชั่นสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ บนมือถือที่ทันสมัย มีคุณภาพและครอบคลุมประเภทหลักทรัพย์ที่หลากหลายโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก


Latest Press Release

PTG reveals business plan in Golden Pig Year Targeting revenue and volume growth by 20% Gearing up for expansion to 2,000 service stations and joining up with business partners to create new customer experiences

"PTG Energy" targets 2019 revenue and volume growth of 20%, aiming to increase EBITDA by 40%-50% and expand service stations to 2,000 with planned investment of 3.5 billion baht in order to maintain the second position in retailed oil market share. Mr....

Photo Release: EXIM Thailand Celebrates 25th Anniversary Inviting Public and Private Sectors to Donate to Chakri Naruebodindra Medical Institute

Mr. Adul Chotinisakorn (third right), Director of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), together with the Bank's senior management welcomed executives from private and public agencies on the occasion of EXIM Thailand's 25th anniversary at EXIM...

Prudential Thailand launches PRUsuper a unique and flexible solution targeting customers who dont like insurance

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited ("Prudential Thailand") has launched PRUsuper link, a unique and flexible investment-linked insurance product that was developed based on the true voice of customers through an online customer...

Bangkok Bank approved that the dividend payment be paid at the rate of Baht 6.50 per ordinary share

Bangkok Bank approved that the dividend payment for the operating results of the year 2018 be paid at the rate of Baht 6.50 per ordinary share and resolved to convene the 26th annual ordinary meeting of shareholders on April 12, 2019. Bangkok Bank...

PTT Reveals 2018 Performance, Creating Energy Security, Tackling Changes for Sustainable Future,

Strengthening infrastructure, developing new businesses, raising competitive edge, along with improving people's quality of life and conserving environment, PTT grants 82.220 billion Baht of its revenues to the government as its tax payment. Mr. Chansin...

Related Topics