ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมมือพัฒนา Fintech เพื่อสนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Stocks and Financial Services Press Releases Monday February 3, 2020 09:31
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) สนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ ได้เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ โดยสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลงในการจัดทำกรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแล Fintech ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือลักษณะเดียวกับที่ CSSF ทำกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของออสเตรเลีย ดูไบ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ ข้อตกลงใหม่ได้ขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับ CSSF ฉบับปี 2555 ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการและกองทุนรวม

นอกจากนี้ CSSF ยินดีให้การสนับสนุนการเสนอขายกองทุนไทยในยุโรปภายใต้กรอบความร่วมมือ Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และEuropean Economic Area (EEA) อีก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 ประเทศ เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้จัดการกองทุนที่มีนโยบายทางเลือก (alternative investment fund managers) ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการของไทยไปเสนอขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านกลไกดังกล่าวแล้วจำนวน 2 กองทุน และ ก.ล.ต.ไทย จะจัดสัมมนาโดยเชิญผู้แทนจาก CSSF มาร่วมบรรยายความรู้ให้กับบริษัทจัดการ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย


Latest Press Release

TFEX to extend trading hours for gold products till 3.00 a.m. starting Feb 24

Thailand Futures Exchange (TFEX) will extend trading hours of the night session for all gold products until 3.00 a.m. to better align with global gold markets for investors' benefits, starting from Feb 24, 2020. TFEX Managing Director Rinjai Chakornpipat...

Photo Release: KBank Private Banking holds Prospects for 2020 Contained Recovery seminar

Mr. Jirawat Supornpaibul (third from left), KBank Private Banking Group Head, chaired the "Prospects for 2020 Contained Recovery" seminar, in which Asst. Prof. Dr. Panitan Wattanayagorn (center), lecturer at the Department of International Relations,...

BTS GROUP ANNOUNCES OUTSTANDING 3Q 19/20 NET PROFIT GROWTH OF 107% YoY TO 2,460 MILLION BAHT

BTS Group Holdings Public Company Limited (BTS Group) posted an outstanding set of financial results for 3Q 2019/20. Net profit grew a remarkable 107% YoY to 2,460 million baht, largely reinforced by improved performances in its Mass Transit and Media...

Premia Partners selected as winner of HKEx Top Performing ETF Total Return Award for its Premia CSI Caixin China New Economy ETF with 45.2% return for 2019

Premia Partners, a leading ETF issuer in Hong Kong, is delighted to be recognized by the HKEx as Winner of the 2019 Top Performing ETF – Total Return Award for its Premia CSI Caixin China New Economy ETF, which recorded a 45.2% return during...

Consumers crave trust and control in the Fourth Industrial Revolution

- 90% of consumers are using at least one '4th Industrial Revolution' technology (4IR) including AI, internet of things, blockchain and drones. - Consumers willing to share personal data if there's a big pay-off. - Consumers' confidence with 4IR...

Related Topics