ก.ล.ต. ร่วมเสวนาออนไลน์ในงาน Driving Impact Investment in Thailand : SDG Impact Accelerator Program จัดโดย UNDP ร่วมกับ ChangeFusion

Stocks and Financial Services Press Releases Monday September 14, 2020 08:57
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--ก.ล.ต.

เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Way forward in driving impact investment in Thailand” ในงาน Driving Impact Investment in Thailand : SDG Impact Accelerator Program จัดโดย UNDP ร่วมกับ ChangeFusion เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลการใช้นวัตกรรมการเงินสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และแนวทางที่ภาครัฐและเอกชนจะสนับสนุนให้กิจการดังกล่าวเติบโตต่อไปได้ในเวทีโลก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้เสวนาในหัวข้อดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมในไทย ได้แก่ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม นายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง โดยมี Mr. Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

“ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานพัฒนาตลาดทุนได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดช่องทางให้วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)* สามารถระดมทุนด้วยการออกเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อสำนักงาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ รวมถึงสนับสนุนให้มีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (green bond, social bond, and sustainability bond) ซึ่งที่ผ่านมามีกิจการหลายแห่งที่ให้ความสนใจและสามารถระดมทุนผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จ

ตามความเห็นของตน ประเด็นเรื่องความยั่งยืนเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ ก.ล.ต. ให้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2565) (National Action Plan : NAP) โดยรับผิดชอบในการผลักดันให้ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่จะขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศ ทั้งนี้ การทำงานในด้านความยั่งยืนนั้น แม้ในระยะสั้นอาจดูเหมือน ทำให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ตนเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะเกิดความคุ้มค่าทั้งต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว


Latest Press Release

1320 W. Jefferson LLC Taxable 2020 Series A Bonds Assigned Rating

CHICAGO Sept. 30, 2020--S&P Global Ratings today assigned its 'AA+/A-1+' rating to 1320 W. Jefferson LLC's $31.3 million taxable variable-rate demand student housing revenue bonds 2020 series A due Sept. 1, 2060 (for the Jefferson Flats Apartments...

Fitch Rates Maybank Kim Eng Securities' Long-Term Subordinated Debentures 'AA-(tha)'

Fitch Ratings (Thailand) has today assigned a National Long-Term Rating of 'AA-(tha)' to Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited's (MBKET; AA(tha)/Stable/F1+(tha)) upcoming Thai baht subordinated debentures. The firm plans to use the...

SET welcomes hire purchase financing service provider “MICRO” on October 1

The Stock Exchange of Thailand (SET) will list Micro Leasing PLC, a hire purchase financing service provider focusing on second-hand trucks for commercial operation, on October 1, under the ticker symbol “MICRO”. The company has a market...

Cboe Outlook Revised To Stable On Strong Performance And Liquidity Improvements At EuroCCP; 'A-' Rating Affirmed

NEW YORK Sept. 29, 2020--S&P Global Ratings said today it revised its outlook on Cboe Global Markets to stable from negative. At the same time, we affirmed our 'A-' long-term issuer credit rating and senior unsecured ratings on Cboe. We revised the...

EXIM Thailand Finances Green Rubber Energy Group’s Production Efficiency Improvement with Pyrolysis Process

Mr. Pisit Serewiwattana (right), President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) recently took a photo with Mr. Ongart Auapingakul (left), Chairman of Green Rubber Energy Co., Ltd. and Seventy Eight Transform Co., Ltd., in a signing ceremony...

Related Topics