ไฟเซอร์ ประเทศไทย สนับสนุนงานประชุมวิชาการด้านโรคมะเร็ง

Food and Healthcare Press Releases Monday February 12, 2018 11:26
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

แผนกมะเร็งวิทยาของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Pfizer Oncology) ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ 'The 5th Ramathibodi-Mayo Clinic Joint Conference: Best Practice in Oncology 2018' ช่วง Lunch Symposium' ในหัวข้อ Continuum of care for ALK positive and management of other genotype-directed therapies for advanced NSCLC ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์ จูเลี่ยน โมลิน่า เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดและการรักษาแบบมุ่งเป้า

งานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ศกนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านโรคมะเร็ง รวมถึงด้านการดูแลผู้ป่วย การเรียนการสอนและงานวิจัยระหว่างแพทย์และนักวิชาการรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งของไทยกับนักวิชาการจากเมโย คลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา


Latest Press Release

Israel Ministry of Health Includes INSIGHTEC#s Focused Ultrasound Treatment for Medication-Refractory Essential Tremor as Part of Covered Health Services

INSIGHTEC(R), a commercial-stage medical technology company revolutionizing surgery with incisionless MR-guided focused ultrasound (MRgFUS) announced today that the Neuravive focused ultrasound treatment will be a covered service for essential tremor...

The ImplantCenter Marks a New Era in the Hungarian Private Dental Service

The ImplantCenter has recently opened the brand-new operating room suited for more complex treatments. This comes alongside numerous additions such as the launch of the four cosy apartments to rest after treatments at the clinic and an implant education...

Merck and Pfizer Provide Update on Phase III JAVELIN Lung 200 Trial of Avelumab Monotherapy in Previously Treated Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

Merck and Pfizer Inc. (NYSE: PFE) today announced results from the Phase III JAVELIN Lung 200 trial comparing avelumab* to docetaxel in patients with unresectable, recurrent or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose disease progressed after...

PharmaMar Licenses Fully Synthetic Marine-derived Payloads to Seattle Genetics for Use in Drug Conjugates

PharmaMar (MCE: PHM) has announced today the signing of an exclusive licensing agreement with Seattle Genetics Inc. (SGEN: NASDAQ GS) under which Seattle Genetics receives exclusive worldwide rights to certain PharmaMar proprietary molecules for the...

After multiple failed procedures at other medical institutions, Colorado man successfully treated for Atrial Fibrillation at Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David#s Medical Center

"I was thinking I was on top of the world," Wiseman said. "I was keeping myself in shape. I was taking care of myself mentally and physically. My relationship was solid." Then, during a routine medical exam while serving in the military in California,...

Related Topics