การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "ชิวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ"

Food and Healthcare Press Releases Tuesday July 7, 2020 14:00
กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--สมาคมโภชนาการแห่งชาติ

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "ชิวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ"

The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) "New Normal for Fighting COVID-19 with Food and Nutrition"
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563
เนื้อหาที่น่าสนใจ

โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการวิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการโภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียนการจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร?โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19ข้อมูลทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกายการบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยร่วมการประกวด TCN Award
เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ E-posterเสนอผลงานวิจับในรูปแบบด้วยวาจา ( Oral presentation)
เปิดรับบทคัดย่อ 15 มิถุนายน - 4 กันยายน 2563
เวปไซด์งานประชุม
https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/Program.php
สนใจลงทะเบียน สอบถามอัตราค่าลงทะเบียน หรือคำถามอื่นๆ กรุณาติดต่อ
tcn.conference@gmail.com

Latest Press Release

Prasat Neurological Institute joins with KBank to launch PNI PLUS app – an assistant for medical care in the 'New Normal’ era

Prasat Neurological Institute, Department of Medical Services, has partnered with KASIKORNBANK (KBank) to launch the PNI PLUS application and thus meet the lifestyle needs of the 'New Normal’ era. This innovative app gives patients improved access...

Xinhua Silk Road: Vegetarian capsule becomes new trend of international dietary supplement market in 2020

Vegetarian capsules are becoming a new trend in international dietary supplement market in 2020, as increasing health awareness has driven more consumers to natural product marketplace. Vegetarian capsules, both hard and soft shells, are made from...

Powerful and Proven: Community Health Workers Can Build Health and Equity During Pandemic & Beyond

New Orb Media reporting and data analysis of child mortality rates in 160 countries reveals the versatile and affordable role community health workers (CHWs) play in improving community health. New global model highlights surprising alternatives Orb...

miR Scientific Announces Validation of its Urine Based, Non-Invasive Prostate Cancer Test Published in the Journal of Urology

- Validated Data Reinforces Capability to Molecularly Detect and Characterize Prostate Cancer with Concurrent Sensitivity and Specificity of Over 91% - Data Support Integration of Sentinel Prostate Test(TM) in Patient Care Settings and...

PHC Holdings Corporation and Ascensia Diabetes Care Announce Financing Agreement and Exclusive Global Commercial Agreement With Senseonics

PHC Holdings Corporation and Ascensia Diabetes Care, a PHC Group company, today announced a strategic partnership with Senseonics Holdings, Inc., a medical technology company focused on the development and commercialization of long-term, implantable...

Related Topics