Global Leadership Talks For Charity in Bangkok

General Press Releases Monday May 18, 2015 13:19
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--Midas Communications Internationald
Global Leadership Talks For Charity in Bangkokการพูดคุยของผู้นำระดับโลกเพื่อการกุศลที่กรุงเทพมหานครฯ

องค์การกุศล Together We Can Change the World (TWCCTW) ร่วมกับบริษัท ไมดาส พับลิค รีเลชั่นส์ นำเสนองาน Bangkok Global Leadership Talks series เพื่อสนับสนุนการกุศลภายในประเทศภายใต้สโลแกน ‘Two Events – One Goal’ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมข้างต้นนั้นเป็นการบรรยาย และหลังจากนั้นจึงเป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ส่วนในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 จะมีกิจกรรมเวิร์คชอป

TWCCTW ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีภารกิจในการสร้างการพัฒนาบ้านของเด็กๆ และเสริมสร้างโครงการเกี่ยวกับสตรีทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอย่าง Global Leadership series ในครั้งนี้จะนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่องค์กรการกุศลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯที่ชื่อ ‘The Good Shepherd Sisters’

องค์กร TWCCTW ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่สตรีและเยาวชน โดยการช่วยเหลือโรงเรียน และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อเยาวชนที่สมควรได้รับโอกาส การศึกษาซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น ความสามารถ และการปรับสถานะทางสังคมให้เท่าเทียม องค์กร Good Shepherd Sisters Bangkok ปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการต่างๆ จัดตั้งขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 100 คนในชุมชนแออัด การบริหารโครงการบ้านเด็กกำพร้าทั้งก่อนและหลังกำเนิดรวมไปถึงสตรีและบุตรที่ถูกทอดทิ้ง ทางองค์กรยังได้มีการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่พึ่งพิงสำหรับเยาวชนสตรีที่มีความเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดจำนวน 70 คน และแรงงานเยาวชนอีกจำนวน 140 คน

กิจกรรม Global Leadership Talk and Networking ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ของพนักงานโดยเชื่อมโยงไปถึงลูกค้า กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 21.30 น. โดยมีนักพูดระดับนานาชาติ นักเขียนจากหนังสือที่ขายดีที่สุด และนักคิดลำดับต้นๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ. โรงแรมเรดิสัน บลู แบงคอก บัตรราคา 400 บาท โดยจะนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่องค์กร Good Shepherd Sisters โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ Global Leadership จะเป็นการเจาะลึกในหัวข้อเดียวกัน กิจกรรมจะจัดขึ้น ณ. โรงแรมเรดิสัน บลู แบงคอก เริ่มกิจกรรมเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในงานมีการนำเสนออย่างเต็มรูปแบบโดยนักพูดระดับโลก นักเขียน ผู้สอน และนักคิดจากทั่วโลก อัตราค่าร่วมกิจกรรมสำหรับ 1 วันเต็มคือ 3,900 บาท ซึ่งในจำนวนครึ่งหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่องค์กร Good Shepherd Sisters เช่นกัน

เกี่ยวกับนักพูด

Rebecca Morgan นักพูดระดับนานาชาติ ผู้สอน และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความท้าทายในการทำงาน Rebecca Morgan มีการปรากฏตัว 60 นาทีที่ รายการท็อคโชว์ โอปราห์, หนังสือพิมพ์ Wall Street และรายการวิทยุต่างประเทศ

โดยจะพูดในหัวข้อ “Influence Without Authority” (การโน้มน้าวด้วยการไม่ใช้อำนาจ)
 • ศึกษาจากประสบการณ์ที่เคยมีการถูกโน้มน้าวโดยผู้อื่น
 • การมองลักษณะการสื่อสารที่สร้างการเปิดรับหรือการปฏิเสธ
 • การค้นพบว่าความเชื่อใจมีส่วนในการเพิ่มแรงจูงใจ และทำอย่างไรที่จะทำให้คนเชื่อใจ

Paul N. Larsen มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ 25 ปี กับหน้าที่ความรับผิดชอบระดับอาวุโสในองค์กรระดับโลก รวมไปถึงการเป็นผู้นำด้านบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรที่มีทุนกว่า 3,000 ล้านบาท

โดยจะพูดในหัวข้อ “Find Your Voice as a Leader” (การทำเสียงของคุณให้เป็นเสียงของผู้นำ) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • การค้นพบค่านิยมหลักของการเป็นผู้นำ
 • การสร้างผลลัพท์ที่กระตุ้นความสนใจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
 • การตัดสินใจที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญและความมั่นใจ

Lynn Leahy กับประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้นำอาวุโสใน 20 ประเทศใน 4 ทวีป Lynn ชนะการพูดในระดับนานาชาติปี 2557 รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารในออสเตรเลีย

โดยจะพูดในหัวข้อ “Emotional Intelligence” (ความฉลาดทางอารมณ์) ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้

 • ขอบเขตที่สำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
 • สำรวจการวิจัยของ Goleman อันเกี่ยวข้องกับลักษณะภาวะของผู้นำ และชี้แจงเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้นำแบบใดจะช่วยพัฒนาและทำให้องกรค์ประสบความสำเร็จ และสิ่งใดนำไปสู่แนวโน้มที่ตกต่ำลงของผลิตภาพ

Jana Stanfield จัดทำงานคอนเสิร์ตปราศัยทั่วโลก จากกรุงเทพมหานคร จนไปถึงบังกาลอ และจากประเทศสิงค์โปร์ไปจนถึงเสียมเรียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมการศึกษากับดนตรีและบทกวีเข้าด้วยกัน Jana Stanfield เป็นส่วนสำคัญใน TEDx มากกว่าหนึ่งครั้ง รวมทั้งที่ NASA และเชนนาย ประเทศอินเดีย

โดยจะพูดในหัวข้อ “But-Free Zone Workplace” (ขอบเขตของอิสระในที่ทำงาน) ผู้เข้าร่วมจะไดเรียนรู้เกี่ยวกับ

 • การใช้กฏ 3 ข้อของความขบขันแบบไม่มีการเตรียมล่วงหน้าเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาด้วยการลดความกดดันและเพิ่มความสนุกให้มากขึ้น
 • วิธีที่รวดเร็วในการเปิดช่องทางการสื่อสารและสมองเพื่อการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

Philip Merry CEO และผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษา Global Leadership Academy ของสิงคโปร์ Philip เป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการร่วมกับองกรค์ระดับโลกต่างๆ เป็นระยะเวลา 34 ปี ใน 57 ประเทศ

โดยจะพูดในหัวข้อ “Cultural Intelligence” (แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม) ผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ

 • “การขัดแย้งกันทางวัฒนธรรม” สามารถทำงายเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลสามารถขัดแย้งกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้อย่างไร
 • การประเมินระดับความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ)

Avi Liran (นักเศรษฐศาสตร์และนักการตลาด) ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่จาก “Joy-Care” ของ Ha-P.com Avi ได้รวมเอาความรู้เกี่ยวกับโลกความเป็นจริงของงบกำไรขาดทุน (Profit & Loss) การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยตำแหน่งรองประธานการตลาด นักการฑูต และนักลงทุนร่วมในหนังสือ “Soft” รวมถึงได้ทำการวิจัยค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดีผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนาน

โดยพูดในหัวข้อ “The Joyful Workplace” (สถานที่ทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความสุข) โดยผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ

 • การทำความเข้าใจว่าทำไม สุดยอดนายจ้างบางคนจึงลงทุนในการที่จะสร้างความสุข เอาใจใส่ ให้กำลังใจในการทำงาน และกระตุ้นสภาพแวดล้อมสำหรับแต่ละบุคคลรวมไปถึงความสำเร็จของทีม
 • วิธีการปลดปล่อยความปรารถนาโดยธรรมชาติที่จะเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริง สร้างหมู่ชนที่มีทัศนเชิงบวกที่จะไปถึงและแผ่ขยายความไว้วางใจ มิตรภาพที่ดี รวมไปถึงการประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
สำหรับข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:
Ms. Panchanan Buakod (Air)
082 426 5146
air@midas-pr.com

Latest Press Release

VIE SPA BY ORGANIKA IS RE-OPENING WITH A SUPER DEAL 40% DISCOUNT ON THE MENU

VIE Spa by ORGANIKA, offers unique organic and natural spa treatment experiences developed by luxury Thai spa brand ORGANIKA. The spa is now re-opening and has a super deal on offer – a 40% discount on all spa treatments and packages until the end...

Prudential Thailand and AIS extend support to village health volunteers to combat COVID-19

Keep the good deeds rolling. Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (“Prudential Thailand”) and the leading telecom operator AIS are extending their free-of-charge Coronavirus (COVID-19) coverage and SIM Card offer to...

A TASTE OF TRADITION AFTERNOON TEA AT TUXEDO ESPRESSO BAR

Enjoy a taste of an enduring English tradition with Afternoon Tea at Tuxedo. Every day from 1 p.m.– 4:30 p.m., join friends for Afternoon Tea with treats such as Old Scottish Scone, Rose & Lychee Macaroon, Macha & Mint Macaroon, Marble...

Week 2 of the swimming summer camp at Regent's International School Bangkok

Week 2 of the swimming summer camp began enjoyably and safely. Our Bangkok Aquatics coaches teach correct stroke technique, body position, breathing and kicking to enable every swimmer to reach their full potential. We ensure children improve as swimmers...

Dusit properties in Dubai launch community-driven initiative to offer one-month of complimentary accommodation

Two upscale properties in Dubai under the management of Dusit International – namely dusitD2 Kenz Hotel, Dubai, and Dusit Princess Residences Dubai Marina – have launched a joint CSR initiative – called dusitD2 for Humanity – to...

Related Topics