B-EN-G Thai เริ่มจัดจำหน่าย ระบบดูแลเครื่องจักร MCFrame SIGNAL CHAIN ใช้แผงควบคุม IoT และหอสัญญาณของ PATLITE เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร นำไปสู่การยกระดับอัตราการผลิตและคุณภาพงานของบริษัท

General Press Releases Wednesday September 7, 2016 10:22
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--FACTORY NETWORK ASIA

บริษัท Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. (Managing Director: Ken Kitai) ได้แถลงเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "MCFrame SIGNAL CHAIN" อันเป็นระบบที่ใช้ IoT (Internet of Things) เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรภายในโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป

ปัจจุบัน เริ่มมีการนำ IoT มาใช้ในการผลิตมากขึ้นในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจำนวนมากก็พบว่าเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น

? ผู้ประกอบการยังมองไม่เห็นภาพชัดเจน ว่า IoT นั้นคืออะไร

? เบื้องบนหรือบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นสั่งให้นำ IoT มาใช้ แต่ผู้ประกอบการไทยไม่ทราบว่าควรเริ่มจากตรงไหน

? การนำ IoT มาใช้อย่างจริงจัง จะต้องใช้เวลาหลายเดือนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
? ระบบ IoT นั้นมีหลายรูปแบบ ทำให้สับสนว่าควรนำแบบไหนมาใช้ในกรณีไหน

? โรงงานใช้เครื่องจักรเก่าหลายชนิดหลายยี่ห้อ จึงไม่แน่ใจว่าควรนำข้อมูลจากเครื่องจักรตัวไหนมาใช้เพื่อควบคุมดูแลระบบการผลิตทั้งหมด

บริษัท Toyo Business Engineering ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ (จากนี้ไปจะเรียกโดยย่อว่า B-EN-G) จึงมีแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ด้วยการคิดค้นระบบควบคุมที่จะช่วยให้ใช้งาน IoT ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด และเริ่มวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ระบบ "MCFrame SIGNAL CHAIN" นั้น เป็น IoT ที่ใช้ WD อันเป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายของบริษัท PATLITE ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มอัตราการผลิตและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อันจะนำไปสู่การสร้างกำไรให้กับกิจการต่อไป

คุณสมบัติพิเศษของ MCFrame SIGNAL CHAIN

? ระบบ WD จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้สายไฟ จึงสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในโรงงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเดินสายไฟในโรงงานใหม่ นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นพิเศษสำหรับบันทึกข้อมูลปัญหาของเครื่องจักรอีกด้วย

? ตัวผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นมากมาย เช่นแผงไฟสัญญาณเตือน (Andon) KPI และอื่นๆ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดผ่าน web browser ได้แบบ real-time และยังสามารถดูกราฟและสัญญาณเตือนต่างๆ ได้ทันทีอีกด้วย

? สามารถปรับการแสดงผลการทำงานของเครื่องจักรได้หลากหลายมุมมอง เช่นใช้ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน และระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเกณฑ์ในการดูข้อมูล นำไปสู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการนำ MCFrame SIGNAL CHAIN มาใช้

?ช่วยให้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงเครื่องจักรได้ โดยใช้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ?

?ทำให้มองเห็นสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน
?นำไปสู่การ KAIZEN ในโรงงาน
?ทำให้รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลระหว่างพนักงานได้ง่าย

B-EN-G ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ IoT เป็นอย่างมาก และยังมีแผนการที่จะปรับปรุง เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อไปในอนาคต โดยในขั้นที่สอง ทางบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมากมาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้ทราบต้นเหตุของความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้และผลที่ได้จริง แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ รวมถึงเชื่อมโยงกับระบบควบคุมต้นทุนและการผลิต MCFrame และอื่นๆ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้สามารถใส่คอมเมนต์หรือสาเหตุเวลาเครื่องจักรชำรุด รวมถึงแชร์ภาพและคลิปวิดิโอผ่านทาง SNS อีกด้วย (ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถติดตั้งโดยแยกกับระบบควบคุมต้นทุนและการผลิต MCFrame ได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถดูได้ที่

http://www.b-en-g.co.th/solution/iot.html
?ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (overall equipment effectiveness, OEE)

เป็นค่าสำหรับประเมินประสิทธิผลในการทำงานของเครื่องจักรซึ่งได้รับความนิยมทั่วไป แม้จะเป็นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างประเทศ ก็สามารถใช้ค่านี้เปรียบเทียบกันได้

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร = อัตราเดินเครื่อง × ประสิทธิภาพเดินเครื่อง × อัตราคุณภาพ

? เกี่ยวกับ WD

WD เป็นระบบส่งข้อมุลแบบไร้สายที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท PATLITE เพียงนำตัวเครื่องไปติดตั้งไว้บนหอสัญญาณ ก็จะทำการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลำบากกับการเดินสายไฟเลย และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการติดตั้งด้วย นอกจากนี้ ระบบยังใช้มาตรฐานระบบสื่อสารระดับนานาชาติ ทำให้สามารถติดตั้งระบบนี้กับเครื่องหลายเครื่องและใช้พร้อมกันได้

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ http://sol.patlite.jp/

?เกี่ยวกับ MCFrame

"MCFrame" เป็นโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้บริหารจัดการระบบการผลิต การคำนวนต้นทุนที่แม่นยำ ตลอดจนบริหารจัดการสินค้าและวัตถุดิบอย่างครบวงจร โปรแกรมมาพร้อมฟังก์ชั่นหลากหลายรูปแบบซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

คุณสมบัติพิเศษของโปรแกรม MCFrame คือมีฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีโครงสร้าง framework ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานและ ความต้องการเชิงเอกลักษณ์ ของแต่ละบริษัทได้ทั้งประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และ ศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคตของโปรแกรม MCFrame ได้ส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบริษัทนำไปใช้มากถึง 500 บริษัท นอกจากนี้ยังสามารถรองรับได้หลายภาษา และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการต่อยอดพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ในหลากหลายประเทศ และมุ่งเน้นไปที่บริษัทญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียเป็นกลุ่มผู้ใช้หลัก โดยเฉพาะในจีนและไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถดูได้ที่ http://www.mcframe.com

?เกี่ยวกับ Toyo Business Engineering (B-EN-G Thai)

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Toyo Business Engineering ในปี 1999 มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทมีบริการให้คำปรึกษาทางด้าน IT และจัดจำหน่ายโปรแกรม ERP "MCFrame" ที่บริหารจัดการการผลิตและต้นทุน และโปรแกรม ERP "A.S.I.A" ที่บริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน โดยมีบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. สามารถุดูได้ที่?http://www.b-en-g.co.th/index.html

[ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารนี้]

Toyo Business Engineering Co., Ltd. Main Headquarters
Tel:03-3510-1615/E-mail:kouhou@to-be.co.jp

[ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางบริษัท]

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd.
Tel:02-661-9805/E-mail:sales@b-en-g.co.th

*ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร news release นี้ มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว


Latest Press Release

SUMMER PALACE, INTERCONTINENTAL BANGKOK BRINGS POPULAR HAKKA DISHES TO BANGKOK IN NEW DINING PROMOTION

Diners can experience one of the most iconic Chinese cuisines at InterContinental Bangkok's Summer Palace, with the Hakka promotion available 1 October to 31 December 2019. At this acclaimed Chinese restaurant, famous Hakka recipes are authentically...

Wrap or Roll? Zings new promotions, why not get both?

We know how tempting it can be to always head for your favorite (but very greasy) street food place for lunch in Bangkok, especially when some healthy restaurants can charge about 10 times the price of a pad krapow… However, at Zing Bakery Centara...

Photo Release: Off Road Accessories Commences Operations at its New Plant

Off Road Accessories, a subsidiary of ARB, Australia's largest manufacturer and distributor of accessories for 4x4 vehicles, recently launched its state-of-the-art manufacturing plant located at WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE 1)....

ITS ALL ABOUT BRAISING AT RAILWAY RESTAURANT, CENTARA GRAND BEACH RESORT VILLAS HUA HIN

Centara Grand Hua Hin invites you to visit Railway Restaurant this October and enjoy delicious braised classics that Executive Chef Steffen Hoffer and his team have prepared using a special cooking technique to bring out the best balance of taste and...

PRAWNS ON PARADE AT PULLMAN BANGKOK GRANDE SUKHUMVIT

Savour a variety of prawn creations in an all-you-can-eat affair in the comforts of Atelier. Pullman Bangkok Grande Sukhumvit presents a parade of prawns at the newest seafood buffet at Atelier restaurant. From now until 30thDecember 2019, the prawn...

Related Topics