สัปดาห์แห่งการอมรมด้านอนุรักษ์พลังงาน เวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Energy Press Releases Wednesday April 3, 2019 10:03
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) ผนึกกำลังร่วมจัดงานการอบรม "The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia" ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ด้านอาคาร, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้, ด้านการวางผังเมือง และด้านตัวชี้วัดและการประเมิน ผ่านการบรรยาย การหารือ การฝึกเชิงปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก IEA

คุณ Keisuke Sadamori ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงาน IEA ให้ความเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับประเทศต่างๆ ในการจัดสรรพลังงานให้เพียงพอ9jvความต้องการของประเทศ กิจกรรมการฝึกอบรมนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ตลอดสัปดาห์ของการอบรม จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ การจัดกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท TechGrind ในการนำบริษัทเกิดใหม่ต่างๆ และผู้วางนโยบายด้านพลังงานร่วมแสวงหาแนวทางที่สร้างสรรค์ในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานผ่านนวัตกรรม

คุณ Melanie Slade ผู้ดูแลโครงการการอบรมฯ IEA ได้เน้นว่า การลดลงของราคาเทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้วางนโยบาย เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สร้างวิธีใหม่ในการติดตามการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยในขณะเดียวกันก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนานโยบายใหม่ๆ เช่นกัน

การฝึกอบรมในประเทศไทยนี้เป็น 1 ใน 3 การอบรม "สัปดาห์แห่งการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน" ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถระหว่างประเทศโดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ การอบรมดังกล่าวซึ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้นและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จะก่อเกิดการบ่มเพาะการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานจากนานาประเทศต่อไป


Latest Press Release

LONGi Solar achieves top-performing AA-rating status in new PV ModuleTech Bankability rankings

LONGi Solar, a subsidiary of LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, has achieved AA-Rating status, in the first quarterly release of PV-Tech's new PV ModuleTech Bankability Ratings. LONGi Solar is one of only four solar photovoltaic (PV) module...

Thailand and Germany kick-start efforts to increase the climate resilience of communities at Sakaekrang river basin

The Office of the National Water Resources (ONWR) with support from the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH organised a launch of their joint project activities under the Thai-German Climate Programme - Water (TGCP –...

Risen Energy#s USD 467 million high-efficiency heterojunction project in Ninghai, China commences construction

On August 19, Risen Energy Co., Ltd. held a groundbreaking ceremony for its 2.5GW high-efficiency heterojunction cell and module project in Ninghai, a county within the city of Ningbo, Zhejiang province. On the same day, several other major projects...

First Training on the Safe Use and Handling of Flammable Natural Refrigerants in Air Conditioners Launched in Thailand

Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), the Electricity Authority of Thailand (EGAT), and the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH joined up to launch the "Grand Opening of First R Training: Safe Use and...

UPDATE: Venture Global Announces Final Investment Decision and Financial Close for Calcasieu Pass LNG

Venture Global LNG, Inc. is proud to announce the final investment decision (FID) and closing of the project financing for the company's Calcasieu Pass LNG facility and associated TransCameron pipeline in Cameron Parish, Louisiana. The proceeds of the...

Related Topics