สัปดาห์แห่งการอมรมด้านอนุรักษ์พลังงาน เวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Energy Press Releases Wednesday April 3, 2019 10:03
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) ผนึกกำลังร่วมจัดงานการอบรม "The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia" ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ด้านอาคาร, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้, ด้านการวางผังเมือง และด้านตัวชี้วัดและการประเมิน ผ่านการบรรยาย การหารือ การฝึกเชิงปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก IEA

คุณ Keisuke Sadamori ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงาน IEA ให้ความเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับประเทศต่างๆ ในการจัดสรรพลังงานให้เพียงพอ9jvความต้องการของประเทศ กิจกรรมการฝึกอบรมนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานในการพัฒนาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ตลอดสัปดาห์ของการอบรม จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ การจัดกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท TechGrind ในการนำบริษัทเกิดใหม่ต่างๆ และผู้วางนโยบายด้านพลังงานร่วมแสวงหาแนวทางที่สร้างสรรค์ในการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานผ่านนวัตกรรม

คุณ Melanie Slade ผู้ดูแลโครงการการอบรมฯ IEA ได้เน้นว่า การลดลงของราคาเทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้วางนโยบาย เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สร้างวิธีใหม่ในการติดตามการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยในขณะเดียวกันก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนานโยบายใหม่ๆ เช่นกัน

การฝึกอบรมในประเทศไทยนี้เป็น 1 ใน 3 การอบรม "สัปดาห์แห่งการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน" ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถระหว่างประเทศโดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ การอบรมดังกล่าวซึ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้นและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จะก่อเกิดการบ่มเพาะการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานจากนานาประเทศต่อไป


Latest Press Release

Photo Release: BGRIM, LG Chem in energy storage accord

B.Grimm Power Plc (BGRIM) has formed collaboration with LG Chem Ltd of South Korea for development of Battery Management System solution for energy storage systems (ESS) for BGRIM's power plants in Thailand, Philippines Vietnam and Korea. BGRIM CEO...

หัวเว่ย โชว์ความเป็นผู้นำด้านโซลาร์เซลล์ดิจิทัล ที่งาน Solar Show Philippines 2019

หัวเว่ย ได้เผยโฉมนวัตกรรม FusionSolar Residential and Commercial Smart PV Solution รวมถึง FusionSolar 6.0 Smart PV Solution ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน LCOE ด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองหน้า ที่งาน Solar Show Philippines 2019 Digital PV Solution...

Huawei Leads the Digital PV World at Solar Show Philippines 2019

Huawei unveils its innovative FusionSolar Residential and Commercial Smart PV Solution, as well as FusionSolar 6.0 Smart PV Solution for optimal LCOE with bifacial PV modules at the Solar Show Philippines 2019. Digital PV Solution for Ultimate Safety...

Shell starts production at Appomattox in the Gulf of Mexico

Royal Dutch Shell plc, through its subsidiary Shell Offshore Inc (Shell) announces today that production has started at the Shell-operated Appomattox floating production system months ahead of schedule, opening a new frontier in the deep-water US Gulf of...

Sasol Limited: Update on the Lake Charles Chemical Project

Sasol has today updated its guidance for LCCP following a review process to assess the project costs and schedule. - LCCP's schedule remains on track with the Ethylene Glycol/Ethylene Oxide Unit due to achieve beneficial operation within days. The only...

Related Topics