หัวเว่ยเผย 5 ปัจจัยสำคัญผลักดันบริษัทพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Energy Press Releases Thursday September 24, 2020 17:30
เซี่ยงไฮ้ จีน--24 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • ไอดีซีและหัวเว่ยร่วมกันเผยแพร่สมุดปกขาวสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

ไอดีซี (IDC) และ หัวเว่ย (Huawei) ร่วมกันเผยแพร่สมุดปกขาวสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในชื่อ “Building the Future-Ready Power Enterprise: Road to a Successful Digital Transformation” ในงาน HUAWEI CONNECT 2020

ในสมุดปกขาวดังกล่าว ไอดีซีได้เสนอวิธีการเปลี่ยนผ่านบริษัทพลังงานไฟฟ้าสู่ดิจิทัล ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหัวเว่ย ไอดีซีและหัวเว่ยปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน โดยมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนงานเพื่อช่วยเหลือบริษัทพลังงานไฟฟ้าในการลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

บริษัทพลังงานไฟฟ้าต้องการโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจใหม่อย่างเร่งด่วน

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมานาน และในตอนนี้ บริษัทพลังงานไฟฟ้าก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ผู้บริหารองค์กรจึงต้องการโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อรักษาบทบาทผู้เล่นหลักในระบบนิเวศพลังงาน สำหรับปีนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คืออีกหนึ่งมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานต้องรับมือ

โหว จินหมิง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) กล่าวว่า “การปฏิรูปพลังงานโลกและการพัฒนาอินเทอร์เน็ตพลังงานซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมาก จะทำให้ภาคพลังงานเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยจะปล่อยคาร์บอนน้อยลง เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และมีความอัจฉริยะมากขึ้น” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการ การดำเนินงาน การให้บริการ และการทำธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทพลังงานต้องทบทวนว่าใครคือลูกค้าและใครคือคู่แข่ง ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมกลุ่มใหม่ และความเป็นไปของระบบนิเวศพลังงาน ซึ่งหมายถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้าใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ คู่แข่งรายใหม่ ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมมากขึ้น และความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การเชื่อมต่อกริดไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายพลังงาน ข้อมูล และการขนส่ง ส่งผลให้บริษัทพลังงานจำเป็นต้องยกระดับความสามารถในการตอบสนอง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการและกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น และทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างปลอดภัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ความสามารถในการตัดสินใจของ AI ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของบริษัทพลังงาน

5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานไฟฟ้า

ไอดีซีได้นำเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างบริษัทพลังงานแห่งอนาคต

ต้นแบบวุฒิภาวะ (Maturity Model) ของไอดีซี เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานให้แก่บริษัทพลังงานไฟฟ้า และแบ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานไฟฟ้าออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เริ่มเห็นโอกาส ทำซ้ำ ควบคุมได้ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับองค์กรเพียงหนึ่งเดียว 2. การตั้งปณิธานเปลี่ยนแปลงองค์กรและวัฒนธรรมที่จำเป็น 3. ความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 4. กลยุทธ์อิงแพลตฟอร์ม 5. ต้นแบบการกำกับดูแลข้อมูลทั่วองค์กร

เอมิลี ดิตตัน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการกลุ่มข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานและการผลิตของไอดีซี เอเชียแปซิฟิก เชื่อว่าการพลิกโฉมกริดไฟฟ้าให้ทันสมัยและเป็นระบบดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยกริดไฟฟ้าดิจิทัลจะมีการผสมผสานการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ดั้งเดิม การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ขนาดใหญ่ และพลังงานหมุนเวียนเข้าด้วยกัน รวมทั้งช่วยให้สามารถควบคุมกริดไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นการทำงานของกริดไฟฟ้าจะเปลี่ยนจากกริดดิจิทัลเป็นกริดอัจฉริยะ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ส่วนแนวทางการให้บริการไฟฟ้าและการจัดการกริดไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน

หัวเว่ย: พันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

หัวเว่ยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อเชื่อมโครงข่ายและพัฒนาอัจฉริยภาพของเทอร์มินอลไฟฟ้าอย่างครอบคลุม ด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G, IoT, IP, AI, ออปติคอล, คลาวด์ และบิ๊กดาต้าเข้ากับระบบไฟฟ้า โดยหัวเว่ยมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมและคว้าโอกาสในอนาคต

ลู่ หยงผิง รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงานสากลของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป กล่าวว่า หัวเว่ยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หัวเว่ยจะช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการช่วยให้บริษัทเหล่านี้เข้าใจสถานะของตนเอง ตลาด และระบบนิเวศอุตสาหกรรมทั้งหมด ขณะเดียวกัน หัวเว่ยได้พัฒนากรอบการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน “1-2-3-2-1” เพื่อช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของตนเอง

ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านเพียงหนึ่งเดียว: บริษัทพลังงานไฟฟ้าควรตีความ “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” ในฐานะกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านระดับองค์กรและองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

สร้างความเชื่อมั่นสองประการ: ยกระดับการรับรู้ข้อมูลขององค์กรและพนักงาน เพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสร้างทีมงานมากความสามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กร

ใช้กระบวนการสำคัญสามขั้นตอน: ใช้การจัดการแบบผสมผสานระหว่างการวางแผน การสร้าง และการดำเนินงาน พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลดำเนินไปตามที่กำหนด เพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านขององค์กรเป็นคุณค่าขององค์กร

สร้างแรงผลักดันหลักสองประการ: ติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและการบริการ และคว้าโอกาสในอนาคต

สร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานหนึ่งเดียว: สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของหัวเว่ยมีความคล้ายคลึงกับของไอดีซี และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าต้องมีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนและกรอบการทำงานในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เพื่อช่วยให้บริษัทพลังงานไฟฟ้าสามารถลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและกำหนดระเบียบวาระของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทพลังงานสามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้มหาศาล

หู เหา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยโครงสร้างการใช้พลังงานแบบเดิมที่เน้นพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy) กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ที่เน้นพลังงานทุติยภูมิ (Secondary Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งจะผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปสู่การปล่อยคาร์บอนน้อยลง การใช้พลังงานสะอาด การใช้พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม หัวเว่ยจะช่วยเหลือบริษัทพลังงานในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับความปลอดภัยในการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ หัวเว่ยจะช่วยให้บริษัทพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างระบบพลังงานอัจฉริยะที่ผสมผสานพลังงานหลายรูปแบบ การเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม และการโต้ตอบอัจฉริยะ

มหกรรม HUAWEI CONNECT 2020 เป็นงานใหญ่ประจำปีที่หัวเว่ยจัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก โดยงานในปีนี้จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน HUAWEI CONNECT เป็นเวทีเปิดกว้างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ โดยในงานปีนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล จัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันไอซีทีขั้นสูง เผยผลสำเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปิดกว้างและมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด และจะสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทุกอุตสาหกรรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200923/2926611-1

คำบรรยายภาพ - ลู่ หยงผิง รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงานสากลของหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรซ์ บิสิเนส กรุ๊ป


Latest Press Release

Jinergy HJT Cell Efficiency to Reach 24.2% by the end of 2020

On October 27th, Dr. Liyou Yang, general manager of Jinneng Clean Energy Technology Ltd ("Jinergy"), a China-based technology-driven PV manufacturer, delivered a speech entitled Progress on HJT Mass Production at Jinergy at PV CellTech 2020, organized by...

XCMG Delivers Customized Mining Graders to Rio Tinto, Driving Growth in High-end Markets

Leading Chinese construction machinery manufacturer XCMG (SHE: 000425) has delivered a customized fleet of GR2605 graders to Rio Tinto's mines, while activating the manufacture process of Rio Tinto customerized GR5505 mining graders. The GR2605 grader...

ADB, BGRIM reaffirm long-term partnership with green loan for VN’s largest solar venture

B.Grimm Power Plc (BGRIM), Thailand’s leading industrial power producer, has signed a US$186 million syndicated loan with a group of lenders including Asian Development Bank (ADB) to support the single largest solar farm project in Vietnam. The...

JA Solar Supplies Modules for the First Floating PV Plants in Spain and Malaysia

JA Solar recently announced that it supplied all photovoltaic (PV) modules for Spain's first grid-connected floating solar plant which is located in the Sierra Brava reservoir in the Extremadura region. This project has been successfully connected to the...

Risen Capitalises on Future Market Trend with a 1.5 GW Global Order

Risen Energy Co., Ltd, a leading, Tier 1 manufacturer of high-performance solar photovoltaic products, today disclosed the signing of a contract for 1.5 GW of its Bifacial Mono PERC Solar PV modules, in cooperation with a well-known, independent, global...

Related Topics