โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์ กับ มาตราฐานในการป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อความมั่นใจของลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ Tuesday April 7, 2020 10:21
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์

ศูนย์จำหน่ายติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์ กับ มาตราฐานในการป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อความมั่นใจของลูกค้า

จากสถานกราณ์การระบาดของไวรัส Covic19 เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของลูกค้า ทางทีมงานโอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์ มีมาตราฐาน ก่อนการติดตั้งเครื่องเสียงภายในรถยนต์ของลูกค้า

ช่วงมีเชื้อไวรัสโควิด19 ระบาด ทีมช่างก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีการดังนี้

ทีมงานทุกคนต้องผ่านการวัดไข้ให้อยู่ในระดับมาตราฐานทีมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ทีมงานทุกคนต้องผ่านการพ่นแอลกอฮอลฆ่าเชื้อรอบตัวทีมงานทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสทีมงานทุกคนต้องใส่หมวก Face Shield เพื่อป้องกันเชื้อไวร้สโควิด19

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่มาใช้บริการ ที่โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์

โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ OverhornSound เครื่องเสียงรถยนต์ สาขาราชพฤกษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี ร้านแรกของไทย ที่ได้มาตราฐาน ISO 2001 : 9008