CAT บูรณาการโซลูชั่นใหม่ CAT e-Learning Solutions ต่อยอด 4 บริการของ CAT e-business สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การสอนออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday October 11, 2016 15:24
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้พัฒนาโซลูชั่นใหม่ "CAT e-Learning Solutions" โดยประยุกต์บริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CAT conference, CAT e-Learning, CAT e-Entertainment และ CAT chat สู่มิติใหม่ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ครบวงจร เพื่อรองรับภาพรวมในการเรียนการสอนขององค์กร ยุคดิจิทัล อาทิ สถาบันการศึกษา / โรงเรียนกวดวิชา, การพัฒนาบุคลากร และการอบรมภายในขององค์กร

ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าขายส่งและเอกชน สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า "เพื่อให้องค์กร ภาครัฐและเอกชนทุกขนาด ที่ต้องการนำเอาระบบ ICT เข้าไปใช้ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา ลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบที่มีมาตรฐานจาก CAT ซึ่ง e-Learning Solutions จะเน้นการให้บริการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดย e-Learning Solutions เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน ฝึกอบรมต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นโซลูชั่นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่ช่วยให้ การฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองค์กรมีความ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการการเรียนรู้ทั้งผู้เรียน และ ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางที่ CAT มีให้ บริการ ซึ่งเสมือนเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะไกลที่ช่วยให้พนักงาน ในองค์กรประหยัดเวลาในการเดินทาง เพื่อมา อบรมหรือเรียนหลักสูตรต่างๆ สำหรับการทำงาน เพราะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดต้นทุนด้านเวลา การเดินทาง และยังช่วยเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร ในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับองค์กรไปสู่ความได้เปรียบ ทางการแข่งในระดับสากล"

นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (CAT e-business) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า "e-Learning Solutions เป็นบริการเพื่อกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น เพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง คุ้มค่าและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับบริการ CAT e-Learning Solutions จะเป็นบริการพิเศษที่เน้น การใช้งานด้านการเรียนการสอน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการรวมฟีเจอร์ (features) สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าไว้ด้วยกันในแพคเกจ โดย CAT e-Learning Solutions จะประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนั้น

1. CAT e-learning ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (Knowledge Management) ซึ่งเหมาะสำหรับ หน่วยงานฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อเสริมทักษะ,องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงาน โดย CAT e-Learning จะทำหน้าที่ เป็นศูนย์บริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ที่กำหนด (หลักสูตร) โดยองค์กรสามารถแจ้งความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้ CAT เป็นผู้จัดวางระบบ ซึ่งเป็นติดตั้งบนระบบ Cloud ตามมาตรฐานสากลที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2 ช่องทางคือ

  • Web Browser ที่นิยมใช้งานทั่วไป เช่น IE, Firefox, Chrome
  • Mobile Application ซึ่งสามารถ Load โปรแกรม CAT mLearning จาก App Store (IOS และ Andriod) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ CAT e-learning ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ e-Commerce, HR, Web Conference,
Video Streaming และ Social Media ต่างๆ ได้ด้วย

2. CAT conference ระบบการประชุมทางไกลที่จะทำให้ผู้ใช้ไร้ขีดจำกัดในการติดต่อสื่อสาร ประชุม สัมมนา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ ทั้ง Computer Desktop, Labtop, Tablet และSmart Phone โดย CAT conference เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการประชุม สัมมนา หรืออบรมที่สามารถรองรับ การนำเสนอข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย เลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมได้มากถึง 11 รูปแบบ อีกทั้งยังสามารถบันทึกการประชุมได้ทั้งรูปแบบวิดีโอและเสียง เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประชุม หรือชมย้อนหลัง ได้ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ทั้ง SSL Secure Connection, Proprietary transmission control และ Access code password control และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเชื่อมต่อการประชุม ได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านหน้าจอห้อง Studio ต้นทางกับห้อง Studio ปลายทาง เสมือนนั่งประชุม ร่วมกันจริงๆ จึงช่วยประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงในการเดินทาง และเพิ่มการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว

3. CAT e-entertainment เป็นบริการเช่า Streaming System โดย CAT เป็นผู้ให้เช่าใช้ชุดอุปกรณ์ Encoder เพื่อให้บริการแก่สถานีโทรทัศน์, สถานีวิทยุ หรือองค์กรที่มี Streaming Contents อยู่แล้ว สามารถมา Stream ผ่านระบบ e-Entertainment ของ CAT ได้ โดยแบ่งการบริการเป็น 2 รูปแบบ คือ บริการเช่า/ขาย Digital Contents ที่ CAT ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิต Contents ในการสร้าง Contents รายการมาให้บริการแก่ผู้ใช้ และ บริการแบบ Hosting Contents เป็นบริการที่ผู้เช่า/ซื้อ/ขายต้องผลิต Contents ด้วยตัวเอง และ CAT จะทำหน้าที่ บริหารจัดการระบบและนำส่ง Contents ไปยังผู้รับสารปลายทางเท่านั้น โดยทั้ง 2 บริการ จะถูกส่งสัญญาณ ผ่านระบบ IPTV ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตสมบูรณ์แบบสามารถเผยแพร่ความรู้ ความบันเทิง สู่ผู้รับชมได้หลายช่องทางทุกที่ ทุกเวลา

4. CAT chat ห้องสนทนาเฉพาะองค์กร เพื่อความปลอดภัยในการรับ - ส่งข้อความภายในองค์กร เช่น การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การนัดหมายประชุมภายในหรือระหว่างแผนก การสร้างห้องสนทนาเฉพาะแผนกหรือ ห้องสนทนาเฉพาะกิจสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามนโยบายขององค์กร พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัย ในการใช้งานด้วยการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงการติดตั้งระบบภายในประเทศไทย รองรับการทำงานทั้งระบบ Windows, OSX, Web browser, iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการส่งข้อความแบบรูปภาพ วิดีโอ เสียงและเอกสาร ฟังก์ชั่นการสร้าง Sticker พร้อมคำต่างๆ ที่นิยมใช้เฉพาะภายในองค์กรเพื่อเพิ่มสีสัน ให้กับการสนทนา ซึ่งความโดดเด่นของ CAT chat ที่พิเศษกว่า Chat Application อื่นๆ คือ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็น ต้องใช้เบอร์โทร หรือเพิ่ม ID โดยระบบจะเชื่อมโยงสมาชิกขององค์กรเข้าสู่ระบบ โดยมี Admin ประจำห้องต่างๆ สามารถแสดงสถานที่จริงของผู้ใช้งานเพื่อการตรวจสอบพนักงานได้ สามารถสร้าง ห้องแจ้ง ข่าวสาร และห้องกิจกรรม สำรวจความคิดเห็นได้ โดยข้อความต่างๆ จะถูกบันทึกเข้าระบบไม่ให้สูญหาย อีกทั้งสามารถประชุมผ่านเสียงและ วิดีโอได้แบบ Multi Party และสามารถรายงานผลข้อมูลต่างๆ กลับไปยังศูนย์กลางขององค์กรได้ และที่สำคัญที่สุด คือความปลอดภัยไม่โดนแฮก (Hack) ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล (SSL) และการเข้ารหัสข้อความ 2 ชั้น"

ซึ่งบริการเหล่านี้ CAT เชื่อมั่นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และยังเป็นการปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างบูรณาการที่ช่วยลดต้นทุน ด้านเวลา ความเสี่ยงในการเดินทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีมาตรฐานนำพาองค์กรไปสู่ ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายเปรมชัย กล่าวเสริม


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics